Prezydent Duda, w Watykanie, zrobił z nas dziadów, a papież się ucieszył

Jak podają media, rozmawiano o różnych sprawach. Jednym z wątków, jaki poruszył prezydent był sztandarowy program rządu - czyli 500 plus Czytaj więcej »

 

Atomowe tajemnice Ukrainy i termojądrowy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Po napisaniu notki na temat awarii elektrowni atomowej na Ukrainie, maja wiedza,  dotycząca nie tak  dawnej tragedii w Czernobylu skłoniła mnie  do zbadania sprawy w Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie.


Otrzymałem wręcz natychmiastową odpowiedź z PAA, z której wynika, że rząd Ukrainy w ogóle nie poinformował z własnej inicjatywy strony polskiej o zaistniałej sytuacji, lecz to Państwowa Agencja Atomistyki pod wpływem szumu medialnego w Polsce zwróciła się do władz Ukrainy o wyjaśnienia! Zatem mamy do czynienia z sytuacją atomowego skandalu po stronie rządu Ukrainy, który nie raczył w ogóle poinformować rządu R.P. o awarii elektrowni jądrowej w Zaporożu  i  uczynił to dopiero po interwencji Państwowej Agencji Atomistyki w Polsce!!!

Takie działania należy uznać już nie tylko za nieprzyjazne wobec Polski, ale wręcz nieodpowiedzialne.

Rząd Ewy Kopacz ukrywa ten atomowy skandal na Ukrainie przed opinią publiczną, gdyż Rządowe Centrum Bezpieczeństwa R.P. wydało w dniu 6.12.2014 roku następujący komunikat:

"W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że nie ma zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziomu mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

Według strony ukraińskiej, pod koniec listopada br. wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku - a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią."

Skierowałem do Państwowej Agencji Atomistyki następujące pytania:

Szanowna Pani mgr Katarzyna Kamińska.

W związku z  komunikatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Uprzejmie zwracam się o pilne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Którego dokładnie dnia i z jakich źródeł Państwowa Agencja Atomistyki uzyskała informację o awarii elektrowni atomowej w Zaporożu?
2. Kiedy dokładnie P.A.A. przekazała komunikat do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa R.P. w tym temacie?
3. Czy strona ukraińska przekazała do PAA informację o poziomie promieniowania w Zaporożu i okolicach w dniach od 28.11.2014r do 5.12.2014rok?
4. Czy w dniach od 28.11.2014 do 6.12.2014roku Państwowa Agencja Atomistyki prowadziła badania poziomu promieniowania radioaktywnego na wysokości powyżej 500m wzdłuż wschodnich granic Polski?
5. Jeśli takie badania były prowadzone, to gdzie i kiedy zostały one podane do publicznej wiadomości?
6. Czy w okresie od 28.11.2014 do 5.12.2014r przebywał w Zaporożu jakikolwiek polski specjalista z aparaturą pomiarową, aby sprawdzić czy faktycznie nie ma żadnego zagrożenia w wyniku awarii?
7. Na jakiej podstawie merytorycznej były sprawdzane zapewnienia strony ukraińskiej o braku zagrożeń?
8. Czy tuż po zaistnieniu incydentu był obecny wewnątrz zaporoskiej elektrowni jądrowej jakikolwiek polski specjalista, który dokonał wizji lokalnej uszkodzeń?
9. Na jakiej podstawie merytorycznej PAA uznała, że informacje o zagrożeniu spowodowanym awarią elektrowni jądrowej w Zaporożu są nieprawdziwe?
10. Skoro Państwowa Agencja Atomistyki określiła informacje o zagrożeniach jako nieprawdziwe, to czy zdaniem P.A.A. "nieodpowiedzialnym" było ogłoszenie przez dyrekcję elektrowni atomowej w Zaporożu w dniu 28.11.2014roku podwyższonego stanu zagrożenia?

Z uwagi na fakt dużego zainteresowania społecznego tą sprawą liczę na szybką odpowiedź:

Rajmund Pollak


Oto oficjalna odpowiedź Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pańską wiadomość uprzejmie informuję, że w dniu 03.12.2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) działający w Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych otrzymał pierwsze zapytania od dziennikarzy w sprawie sytuacji radiacyjnej w kraju oraz stanu elektrowni jądrowej Zaporoże, w której według dziennikarzy wystąpiła awaria jądrowa.

Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana, wyniki pomiarów ciągłych jednoznacznie potwierdzały brak zagrożenia radiacyjnego na terenie naszego kraju.

Zgodnie z Art. 72 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2014, poz. 1512) Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, co jest podstawą do stwierdzenia występowania lub braku występowania zagrożenia na terenie Polski. Zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz z polskim prawem, w ramach bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju prowadzony jest ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma na wysokości 1 m nad powierzchnią ziemi. Prowadzony jest również pomiar zawartości sztucznych izotopów promieniotwórczych w próbkach aerozoli, pobieranych w sposób ciągły na filtrach, przez które przepływa powietrze atmosferyczne, na wysokości od 1 do 1,5 m nad powierzchnią ziemi. Zarówno pomiar mocy dawki, jak i zawartości sztucznych izotopów promieniotwórczych w próbkach aerozoli, odbywają się za pośrednictwem stacji ujętych w systemie wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (wykaz dostępny w Rozporządzeniu RM z dnia 17.12.2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych, Dz. U. 2002 nr 239 poz. 2030). System wczesnego wykrywania skażeń obejmuje obszar całego kraju. Codziennie na stronie internetowej PAA w zakładce ,,Rozkład mocy dawki promieniowania gamma w Polsce" dostępna jest mapa obrazująca aktualną sytuację.

Dodatkowo CEZAR PAA, w ramach pełnionej funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego, posiada dane przekazywane zarówno przez system wymiany informacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, jak i za pośrednictwem Komisji Europejskiej, w tym dane z wykonywanych całodobowo pomiarów mocy dawki promieniowania gamma na obszarze Europy. Na dedykowanej stronie Komisji Europejskiej (https://eurdep.jrc.ec.europa.eu) dostępna jest mapa obrazująca sytuację radiacyjną w Europie.

W związku z zapytaniami dotyczącymi EJ Zaporoże KPK natychmiast podjął działania mające na celu weryfikację doniesień medialnych. Nawiązano bezpośredni kontakt z ukraińskim urzędem dozoru jądrowego i uzyskano informacje o braku zagrożenia radiacyjnego oraz wyjaśnienia dotyczące wyłączenia bloku III EJ Zaporoże w dniu 28.11.2014 r.  Tego samego dnia, tj. 03.12.2014 r, informacja o przyczynie wyłączenia bloku III EJ Zaporoże została przekazana do PAA i innych krajów członkowskich przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Na podstawie danych monitoringowych z systemu EURDEP Komisji Europejskiej oraz danych monitoringowych publikowanych przez ukraiński dozór jądrowy stwierdzono brak zagrożenia radiacyjnego poza granicami kraju.  KPK niezwłocznie powiadomił RCB o pojawiających się zapytaniach na temat sytuacji radiacyjnej w Polsce i utrzymywał stały kontakt.

Na podstawie wszystkich zebranych danych zostały przygotowane komunikaty medialne PAA.

Reasumując, na terenie Polski nie występuje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne w związku z wyłączeniem w dniu 28.11.2014 r. III bloku EJ Zaporoże. Jednocześnie uprzejmie informuję, ze Pańskie zapytanie zostanie przekazane do Rzeczniczki Prasowej PAA. W razie pytań proszę o kontakt z Rzeczniczką PAA.

Z poważaniem
Katarzyna Kamińska
Dyżurny Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych
UL. Krucza 36, 00-522 Warszawa TEL. 22 194 30 TEL. 22 621 02 56 FAX 22 695 98 55 WWW.paa.gov.pl

 
*  *  *

Wnioski?

Dla mnie zaskakującym jest również fakt, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej upubliczniła fakt awarii elektrowni jądrowej w Zaporożu dopiero 3 grudnia 2014 roku, czyli pięć dni po fakcie. Zatem gdyby nie dziennikarze, blogerzy i publicyści, to sprawa byłaby zamieciona pod dywan dla chwały.... Ukrainy!

Jak czytelnicy zapewne zauważyli, to szczegółowymi moimi pytaniami ma się zająć dopiero Rzecznik Prasowy PAA. Zapewniam, że jeżeli tylko uzyskam stanowisko Rzecznika Prasowego Państwowej Agencji Atomistyki, to tych informacji nie będę ukrywał ani zamiatał pod dywan.

Ciąg dalszy nastąpi

Rajmund Pollak


One Response to Atomowe tajemnice Ukrainy i termojądrowy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

  1. Maciej Dybowski napisał(a):

    Brakuje jeszcze pytania – na jakiej podstawie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa R.P. wydało oświadczenie o braku zagrożenia, skoro PAA nie dała jeszcze jednoznacznej odpowiedzi? To chyba podlega pod ściganie prokuratorskie, z urzędu o stworzeniu masowego zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli Polski? Śmierdzi podobnie jak po Czernobylu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *