Polski samorząd nad przepaścią – zwycięstwo dyzmokracji

Przeglądając ulotki wyborcze kilku kandydatów z mojej okolicy znajduję przeróżne zapowiedzi tego, co to się w gminie nie zadzieje, jeśli tylko oddam na nich swój głos Czytaj więcej »

 

Audyt finansowy w praktyce

Wiele spółek co roku wykonuje audyt finansowy, ale nie wszystkie wiedzą, że mają prawo wymagać od współpracujących firm audytorskich bardzo uporządkowanego i strategicznego podejścia do procesu badania. Tymczasem audyt finansowy musi być wykonywany z maksymalną starannością na każdym etapie, nawet jeśli badana firma nie należy do grona największych korporacji. Sposób pracy audytora w jednej fazie warunkuje dobre efekty w kolejnej, aż do zakończenia badania i raportu końcowego. Z punktu widzenia spółki wiedza o etapach audytu jest więc o tyle ważna, że pozwala się przygotować – zaplanować odpowiednią ilość czasu, zawczasu zebrać dokumenty, ewentualnie wybrać pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kwestie organizacyjne.

Wstępne rozpoznanie

Jeśli już wybraliśmy audytora, to na samym początku będzie on chciał zdobyć wstępną wiedzę o spółce i zorganizować sobie dalszą pracę – przede wszystkim zaś określić dokumenty finansowe wymagające szczególnej uwagi. Współpracę z audytorem warto rozpocząć odpowiednio wcześnie; jeśli to możliwe nawet w III kw. roku. Audytor na tym etapie wykonuje rozpoznanie i aby mu to umożliwić spółka powinna zaprezentować informacje o specyfice działalności firmy (produkty, usługi, branża) oraz dane, które pokazywałyby jej pozycję rynkową na tle konkurencji. W tej fazie sprawdzane są też zasady prowadzenia rachunkowości, dzięki czemu audytor od razu wie jakie podejście będzie niezbędne na dalszych etapach. Audytorzy na ogół mają wgląd w strategię rozwoju spółki, co pozwala im trafniej interpretować operacje widoczne w księgach. Jeśli z danym audytorem pracujemy już kolejny raz, etap ten przebiega sprawniej i szybciej niż za pierwszym razem.

Prozaiczna kwestia nie taka prozaiczna

W pierwszej fazie między firmą a audytorem dokonywane są także ustalenia co do organizacji i przebiegu drugiej fazy badania. Wydaje się, że są to proste, wręcz prozaiczne szczegóły, ale w praktyce często dobre przygotowanie, dokonanie wcześniejszych ustaleń co do terminów, kolejności obszarów poddawanych badaniu itd., pozwala przejść przez proces głównego badania bezboleśnie i bez nadmiernego odrywania kluczowych osób od bieżących obowiązków.

Badanie właściwe

Jest to główny etap audytu, wykonywany w sposób ustandaryzowany zgodnie z kryteriami wielkości spółki, formy prawnej, złożoności struktury organizacyjnej i cyklu, w którym przebiega jej bieżąca działalność. Choć obowiązywanie pewnych schematów powinno zapewnić, że praca wykonywana przez różne firmy audytorskie ma te samą jakość, to w praktyce… diabeł tkwi w szczegółach. Na tym etapie jak nigdzie indziej liczy się rzetelność. I choć nie ma reguł, to na ogół duzi, międzynarodowi audytorzy tacy jak np. Ernst & Young, mają często w tym zakresie przewagę, gdyż oprócz standardów zewnętrznych, obowiązujących na całym rynku, maja też mocno wyśrubowane standardy wewnętrzne. Na tym etapie powstaje raport roboczy – zarys raportu końcowego, zawierający pierwsze wnioski z analiz. I znów – raport roboczy wydaje się mniej istotny od końcowego, ale w praktyce to on zawiera bazową merytorykę.

Finalna analiza, interpretacja i opracowanie wniosków

Po zebraniu wstępnych danych i sporządzeniu zarysu wniosków audytorzy raz jeszcze analizują zebrane informacje, potwierdzając je ewentualnie lub doprecyzowując, często podczas rozmów z zarządem lub osobami odpowiedzialnymi za finanse. Kolejny etap to synteza i sformułowanie ostatecznych wniosków. W tych momentach szczególnie liczy się doświadczenie i know-how specjalistów firmy doradczej.

Raport i opinia – namacalne efekty audytu

Audyt, oprócz celów wewnętrznych takich jak kontrola i ewentualna poprawa sposobu funkcjonowania firmy, przede wszystkim jest wykonywany dla celów zewnętrznych. Dlatego jego efektem musi być namacalny dokumenty. W przypadku spółki publicznej to właśnie on, razem z raportem okresowym, jest przekazywany do publicznej wiadomości. Najlepsi audytorzy bardzo często wykonują dodatkowe opracowania, skierowane tylko do zarządów. Opracowania te są sporą wartością dodaną, bo zawierają sugestie zmian i udoskonaleń, często nie tylko w zakresie prowadzenia ksiąg i narzędzi finansowych, ale również w obszarze operacyjnego zarządzania finansami, a często nawet strategii spółki.

Dobry audyt zawsze zależy od spółki

O ile dobry audytor jest nie do przecenienia, o tyle każda firma musi wiedzieć, że bez naprawdę dogłębnego rozumienia istoty i roli całego procesu oraz idącego za nimi zaangażowania jej własnego zespołu, audyt nie zakończy się sukcesem. Odpowiedzialność ostatecznie zawsze jest po stronie spółki. Właśnie dlatego warto wymagać od audytorów najwyższych standardów pracy.