Wizyta prezydenta Dudy w USA bez konkretów

Pomimo szumnych zapowiedzi o przełomie, prezydent Andrzej Duda przywozi z Waszyngtonu tylko słowa Czytaj więcej »

 

Budżety domowe – na co wydajemy pieniądze?

Według danych statystycznych w 2013 roku przeciętny dochód na osobę wynosił w Polsce około 1300 zł i był wyższy o 0,7% od naszych dochodów z 2012 roku, a nasze wydatki miesięczne wynoszą średnio 1062 zł. Na co jednak wydajemy nasze ciężko zarobione pieniądze i od czego to tak naprawdę zależy? Razem z firmą Igoria Trade S.A właścicielem platformy transakcyjnej Trejdoo.com postanowiliśmy przeanalizować dane, aby zobaczyć jak wygląda średni budżet domowy większości z nas. Czy telewizor plazmowy w domu to już standard czy wciąż nierealne marzenie?

Budżet domowy

Budżet domowy jest zestawieniem dochodów i wydatków, które dotyczą naszego gospodarstwa domowego każdego miesiąca. Do przychodu warto wliczyć nie tylko stałe pensje, ale również dochody z pracy dodatkowej, zleceń, z wynajmu mieszkania czy z praw autorskich i udziałów w firmach. Wydatki pojawiają się każdego miesiąca, ponieważ zarobione pieniądze muszą wystarczyć nam na swobodne funkcjonowanie, zakup pożywienia, opłaty mieszkaniowe czy drobne przyjemności.

Standardowo nasze wydatki to kredyty, opłaty za mieszkania, wydatki żywnościowe, ubrania, transport, rozrywka itd. Wiele osób decyduje się również lokować pieniądze lub odkładać je na tzw. czarną godzinę.

Kogo stać?

Jak się okazuje najwięcej z nas zarabiają i wydają osoby pracujące na własny rachunek (poza gospodarstwem rolnym) i wynosiły one odpowiednio 1581 zł (zarobki) i 1288 zł (wydatki). Dochód osób, które pracują dla siebie był średnio o 21,7% wyższy od dochodu w pozostałych gospodarstwach domowych, a wydatki większe o 21,3 %. Wniosek jest prosty – warto zakładać własną działalność jeśli chcemy swobodniej wydawać pieniądze.

Najniższy dochód notuje się u osób które są na rencie i jest on niższy o 22,5 % od przeciętnej pozostałych gospodarstw ogółem. Najwyższe wydatki w stosunki do dochodów zanotowano również u rencistów – i wynosił on 93,9%, co sugeruje że nie są oni w stanie oszczędzać.

Na co wydajemy pieniądze?

Nasze zarobki wydajemy najczęściej na jedzenie – prawie 25% naszych dochodów zostaje przeznaczone na żywność i napoje bezalkoholowe. Ciekawe jest to, że w gospodarstwach rolników wydatki na jedzenie wynoszą aż 31,5%, a wśród osób pracujących na własny rachunek tylko 21,2%. Jednak osoby najbogatsze wydają na żywność dwukrotność sumy, które wydają gospodarstwa najbiedniejsze.

Konkurentem wydatków żywieniowych w naszych gospodarstwach są opłaty za użytkowanie mieszkania, domu czy za nośniki energii. Wydajemy na nie 20,8%, przy czym liczba to co roku wzrasta zwłaszcza wśród osób mieszkających na wsi, rolników i rencistów. Wśród osób pracujących na własny rachunek zauważamy spadek tych wartości. Jednak ogólnikowa liczba wydatków ogółem między osobami najbiedniejszymi a najbogatszymi jest bardzo podobna.

Stolica górą

Na to ile zarabiamy i wydajemy pieniędzy ma znaczny wpływ miejsce zamieszkania. Dochody rozporządzane w miastach były o 37% wyższe w przeliczeniu na osobę niż na wsi. Różnice te wynikają nie tylko z różnicy zarobków, ale z ilości osób , które liczy dane gospodarstwo domowe. Przeciętnie na wsi na jeden dom przypada 3,2 osoby a w miastach 2,5. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców przeciętny miesięczny dochód na osobę był aż o 65% wyższy niż przeciętna całego kraju. Wydatki były natomiast wyższe o 56,8%.

Miejsce zamieszkania jest ważne – najwięcej zarabiają osoby w województwie mazowieckim, pomorskim, dolnośląskim i śląskim – ich dochody w przeliczeniu na jedną osobę były wyższe od średniej krajowej. W województwie małopolskim dochody na jedną osobę wynosiły 1690 zł, a w województwie podkarpackim gdzie były najniższe dochody, na jedną osobę przypadało 998 zł.

Zegar biologiczny

W najlepszej sytuacji materialnej znajdują się osoby bez dzieci, które osiągają dochody wyższe o 44,2% od średniej krajowej, a ich wydatki są analogicznie wyższe o 42% niż przeciętne wydatki gospodarstwa domowego. Jak można się domyślić, małżeństwa posiadające troje i więcej dzieci są w najgorszej sytuacji finansowej.

Telewizor plazmowy

Poza wydatkami na pożywienie i opłaty, nastąpiła poprawa wyposażenia gospodarstw domowych w trwałe dobra użytkowania. Kupujemy coraz więcej telewizorów plazmowych, zmywarek do naczyń czy drobnych sprzętów typu aparat fotograficzny, telefon komórkowy, komputer z dostępem do Internetu itd.

Podobnie jak w kwestii dochodów i wydatków, wiodą prym osoby pracujące na własny rachunek, jednak największa dynamika rozwoju zachodzi wśród rolników i rencistów. Ilość sprzętów elektronicznych zależy w głównej mierze od tego, w jakiej sytuacji materialnej znajduje się dane gospodarstwo domowe. Dodatkowo rodziny z dziećmi posiadają więcej sprzętu audiowizualnego i multimedialnego, aby zapewnić więcej rozrywki swoim pociechom.

Własne M2

Aby uzyskać pełny obraz sytuacji gospodarstw w Polsce, warto przyjrzeć się również warunkom w jakich mieszkamy – średnio jedno gospodarstwo domowe zajmuje 74,5 m2 co daje na jedną osobę 26,5 m2 powierzchni użytkowej. Największą powierzchnią dysponują oczywiście gospodarstwa rolne – 121,9 m2. Mieszkania osób najbogatszych i najbiedniejszych nie różnią się szczególnie pod względem powierzchni.

Polakom ciągle źle

Subiektywnie, badane osoby zapytane jak oceniają swoją sytuację materialną odpowiedziały w przeważającej większości, że jako przeciętną. Tylko 2,6% osób w mieście i 1% na wsi oceniło swoją sytuację jako bardzo dobrą. Wskazuje to na to, że nie jesteśmy szczególnie pozytywnie nastawieni do naszej sytuacji materialnej, ale też nie żyjemy w naszym mniemaniu skrajnie ubogo.

Podsumowując

Nasze budżety domowe nie zmieniają się szczególnie na przestrzeni lat, a w 2013 roku praktycznie ich połowę pochłaniały wydatki związane z utrzymaniem i życiem – opłaty za mieszkanie, energię i żywność. Druga połowa wydatków jest na ogół przeznaczana na dobra trwałego użytkowania takie jak telewizory plazmowe, telefony komórkowe czy komputery przenośne oraz inne niezbędne wydatki. W najlepszej sytuacji znajdują się osoby pracujące na własny rachunek, mieszkające w najbardziej rozwiniętych częściach kraju, gdzie prym wiedzie stolica Polski. Nasze warunki mieszkaniowe nie są najgorsze, jednak większą powierzchnią dysponują osoby mieszkające na wsi. Jeśli pracujemy na własny rachunek, mieszkamy w mieście przykładowo na śląsku i nie mamy dzieci, możemy się cieszyć – statystycznie do naszej dyspozycji przypada o 50% więcej pieniędzy niż na osobę posiadającą dziecko. Polacy wciąż uznają swoją sytuację finansową za przeciętną, i obserwując ciągłe wzrosty cen przy braku znacznej poprawy zarobków nie zmieni się to w najbliższych latach.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Igoria Trade S.A. właścicielem platformy transakcyjnej  Trejdoo.com, która oferuje tanie przelewy zagraniczne, szybką wymianę walut bez spreadu i inne usługi takie jak zabezpieczanie środków na rachunku powierniczym Escrow czy dogodne rozwiązania spłat kredytów.

* Na podstawie raportu „Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych.” Głównego Urzędu Statystycznego.

wydatki_02