Category Archives: Łotwa

Środkowoeuropejskie znaki zapytania

Wraz z rozwiązaniem Układu Warszawskiego w 1991 roku NATO uznało, że w Europie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa Sojuszu i zaniechano opracowywania tzw. planów ewentualnościowych niezbędnych przy odpieraniu agresji. Federacja Rosyjska, prawny spadkobierca ZSRR, była traktowana jako partner, nieomal sojusznik NATO.

Coraz więcej firm bankrutuje

Jak podaje „Rzeczpospolita” ukazał się raport grupy Euler Hermes dotyczący upadłości firm na świecie. O ponad jedną trzecią zwiększy się w tym roku liczba bankrutujących firm.

Dotyczy to szczególnie państw należących do strefy euro co może poważnie odbić się na polskim eksporcie. Oznacza to, że polskie firmy nie otrzymają zapłaty za towary i usługi. W przeciwieństwie do poprzednich lat również duże i stabilne do tej pory przedsiębiorstwa mogą zalegać z płatnościami.

Ostre cięcia na Łotwie

Onet.pl podaje…