Czy przedsiębiorca może zostać świętym?

Szkoda, że mówienie w kościele katolickim o zysku w biznesie uważa się ciągle za coś, co nie idzie w parze ze świętością Czytaj więcej »

 

Category Archives: Jan Małek

Chcemy uświadamiać, że socjalizm nie przynosi bogactwa

prezesmalekRozmowa z Janem Michałem Małkiem, fundatorem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE), członkiem Mont Pelerin Society]

Odnowa Kościoła potrzebna … również polskiej gospodarce!

Niedawno słyszałem homilię, przypominającą wiernym przykazanie piąte, i uświęconą nim wartość życia ludzkiego. W kazaniu tym kapłan nauczał „Bóg woła do człowieka ‚Nie zabijaj!’, ale człowiek, w swej pysze, wie lepiej: ‚Zabijać wolno jeśli to mi jest wygodne, a czasem zabijać należy, jeśli to służy społeczeństwu, jak na przykład w wypadku ludzi beznadziejnie chorych, starych, niedołężnych i społecznie niepotrzebnych’. Oczywiście, ta pycha odrzucająca Boże przykazania prowadzi człowieka do zguby…”

Do Konferencji Episkopatu Polski – List Otwarty dotyczący bezrobocia w Polsce

Kalifornia, Wrzesień 2001

Ustalenie podstaw krajowego programu gospodarczego (i wytyczne kierunku nauczania o podstawach ekonomii) według „Polsko-Amerykańskiej Szkoły Myśli Ekonomicznej”

Podstawowe zjawiska i prawa występujące w ekonomii są wynikiem i funkcją działalności człowieka, motywowanej zgodnymi z jego naturą dążeniami. Zrozumienie charakterystycznych naturalnych cech człowieka wyznaczających ową działalność pozwala na zrozumienie podstawowych praw naturalnych ekonomii. Stosowanie się do tych praw naturalnego porządku rzeczy przez władze i obywateli i bezpieczeństwo swobodnego działania wspomnianych praw jest warunkiem dobrej gospodarki i materialnej pomyślności, a wchodzenie z nimi w konflikt przyczynia się do biedy i ludzkiej niedoli. W szczególności, należy wziąć pod uwagę i pamiętać, że:

Imperatyw ekonomiczny: „Nie kradnij!”

W bogatych krajach Zachodu, na pytanie jak należy postąpić, aby dojść do dobrobytu, słyszy się w odpowiedzi przeważnie: „pracować mądrze i produktywnie, być uczciwym, przedsiębiorczym, uczynnym, odpowiedzialnym, oszczędzać, uczyć się i doskonalić swe umiejętności, stosować nowoczesne techniki i technologie” itd. W krajach postkomunistycznych, gdzie ludzie przyzwyczaili się do tego, że pozbawieni zostali swojej własności i dorobku, na ogół przeważają opinie, że nie warto być pracowitym, uczciwym, oszczędzać…

Czy staniemy się pachołkami systemu wolnorynkowego?

 …pyta się dr Henryk Skolimowski, profesor filozofii (emeritus) na Michigan University w swym artykule Refleksje nad teraźniejszością, zamieszczonym w południowo-kalifornijskim miesięczniku News of Polonia z czerwca 2008, i odczytanym w programie Polskiej Godziny Radiowej w Los Angeles 5 lipca 2008.