Marsz Niepodległości 2018 – HGW, Duda i normalna Polska

Trwa chwilę w skupieniu. Żegnają go jednak okrzyki: Zdrajco narodu polskiego!, Oddaj polskie pieniądze, które dałeś Ukrainie! Czytaj więcej »

 

Czy istnieją związki między alkoholem w Stołecznej Komendzie Policji a „białą wdową”?

Wizyta Prezydenta USA Baracka Obamy w Polsce w dniu 4.06.2014r miała swoje sensacyjne kulisy.


Najpierw agencje prasowe poinformowały o przyłapaniu na gorącym uczynku trzech wysokiej rangi oficerów w Komendzie Stołecznej Policji na piciu alkoholu, a potem o mrożącej krew w żyłach akcji służb specjalnych dla neutralizacji rzekomo niezwykle groźnej terrorystki, ukrywającej się za pseudonimem "biała wdowa".

Szybko okazało się, że zatrzymana rzekoma "biała wdowa" okazała się niewinną Polką i została natychmiast wypuszczona, natomiast wobec trzech Naczelników Komendy Stołecznej Policji wszczęto postępowanie dyscyplinarne.


Z uwagi na fakt, że jednym z pijących na służbie alkohol okazał się funkcjonariusz Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zacząłem dociekać, czy pomyłkowe zatrzymanie niewinnej kobiety nie miało pośredniego związku z wypitym alkoholem?

Aby
nie być posądzonym o stronniczość lub jakiekolwiek manipulacje faktami przytaczam poniżej dosyć bogatą korespondencję elektroniczną w tym temacie.

Dnia
6.06.2014r zwróciłem się do Komendanta Głównego Policji z następującymi pytaniami:


Szanowny Pan Komendant Główny Policji,
Nadinspektor dr prawa Marek Działuszyński.

W związku z bardzo nieprecyzyjnymi informacjami "Wiadomości" TVP1 i innych mediów, dotyczącymi ujawnienia faktu picia alkoholu w dniu 4.06.2014 w KG Policji oraz fałszywego alarmu pod kryptonimem "biała wdowa" proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.
Naczelnicy, których konkretnie Wydziałów KG Policji pili alkohol w dniu 4.06.2014r.?
2.
Wicenaczelnik którego konkretnie Wydziałów KG Policji pił alkohol w dniu 4.06.2014r?
3.
Ile alkoholu w wydychanym powietrzu mieli naczelnicy, a ile wicenaczelnik w momencie przyłapania ich na gorącym uczynku?
4.
Czy została im pobrana krew do zbadania poziomu alkoholu w tym samym dniu?
5.
Z jakich powodów naczelnicy i wicenaczelnik nie zostali natychmiast zwolnieni dyscyplinarnie z pracy?
6.
Czy w Policji nie obowiązuje art.52 Kodeksu Pracy, który zezwala na natychmiastowe dyscyplinarne zwolnienie pracownika pijącego alkohol na stanowisku pracy?
7.
Czy przewidywana jest degradacja w/w wysokich rangą oficerów do stopnia posterunkowych?
8.
Czy w/w naczelnicy i wicenaczelnik mieli związek z supertajną operacją  pod kryptonimem "biała wdowa"?
9.
Czy zamieszanie i kompromitacja związana z akcją pod hasłem "biała wdowa" miało związek ze spożywaniem alkoholu przez wysokich rangą funkcjonariuszy Policji?
10.
Czy kobieta, którą podejrzewano o to, że jest "białą wdową" została przeproszona i posiada ochronę policyjną, aby nie być narażoną na ewentualne oszczerstwa?
11.
Kto odpowiadał za podjęcie akcji "biała wdowa" Policja, UOP, czy też inne służby?

Łączę
wyrazy szczerego szacunku dla Pana wiedzy prawniczej Panie Komendancie i służby dla Naszej Ojczyzny

Rajmund
Pollak
z
redakcji portalu: www.pomniksmolensk.pl

11czerwca
otrzymałem następującą odpowiedź:


Szanowny Panie,

W
odpowiedzi na korespondencję elektroniczną przesłaną na adres skg@policja.gov.pluprzejmie informuję, że przedmiotowa korespondencja została przesłana, zgodnie z właściwością, do Komendy Stołecznej Policji.
Z
poważaniem

Renata Przesmycka
Zespół Prasowy KGP

Na
odpowiedź KSP musiałem czekać nieco dłużej, bo do 23.06.2014r: i oto ona:

Szanowny Panie

 

W nawiązaniu do Pana e-maila z 6 czerwca 2014 r. informuję, że w tej sprawie została podjęta decyzja o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec trzech funkcjonariuszy.

Naczelnicy zostali odwołani z zajmowanych stanowisk i zawieszeni w czynnościach służbowych.

Dodatkowych informacji będziemy mogli udzielić po zakończeniu prowadzonego postępowania.

 

Z poważaniem

 

Rzecznik Prasowy

Komendanta Stołecznego Policji

st. asp. Mariusz Mrozek

Odpowiedź tą uznałem za wymijającą i wysłałem następny E-mail:

To: Rzecznik KSP - policja.waw.pl

Sent: Tuesday, June 24, 2014 6:03 PM

Subject: Ponowna prośba o udzielenie konkretnych odpowiedzi.

 

Szanowny Pan Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji
St. asp. Mariusz Mrozek.

Nie odpowiedział pan na konkretnie sformułowane pytania, które w żaden sposób nie naruszają tajemnicy prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.

Poziom alkoholu w wydychanym powietrzu powinno badać się w tym samym dniu, kiedy stwierdzono, że trzej funkcjonariusze spożywali napoje zawierające alkohol.

Zatem wynik badań alkomatami nie powinien być utajniany dla opinii publicznej tak jak nie podlega utajnieniu ilość kierowców słusznie zatrzymanych przez Policję za kierowanie samochodami po wypiciu piwa lub wódki.

Skoro określeni naczelnicy zostali odwołani ze stanowisk i zawieszeni w czynnościach służbowych, to tym bardziej warto wiedzieć jaki mieli poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, a jaki we krwi?

Pozostałe moje pytania też pozostały bez konkretnych odpowiedzi, gdyż jak Pan zapewne wie co innego jest odwołanie ze stanowiska, a zupełnie czym innym jest degradacja choćby o jeden stopień.

Pominął Pan Rzecznik Prasowy zupełnie temat  tzw. "białej wdowy".

Rajmund Pollak

 

Napisałem ponadto do KG Policji:

 

Szanowny  Pan Komendant Główny Policji,
Nadinspektor dr prawa Marek Działuszyński.

Z przykrością muszę stwierdzić, że w otrzymanym od Rzecznika Prasowego Komendanta Stołecznej Policji E-mailu brak jest konkretnych odpowiedzi na poszczególne moje pytania.


W szczególności zaskoczył mnie fakt, że nie udostępniono  tak podstawowej informacji w tej sprawie jak wyniki badań alkomatem poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu oraz informacji czy przeprowadzono badania próbek krwi na obecność alkoholu?

Zwracam się o sprecyzowanie, czy poziom alkoholu w wydychanym w dniu 4.06.2014r przez w/w naczelników powietrzu, stanowi tajemnicę postępowania dyscyplinarnego?

Łączę wyrazy szczerego szacunku dla Pana wiedzy prawniczej Panie Komendancie i służby dla Naszej Ojczyzny

Rajmund Pollak
z redakcji portalu: www.pomniksmolensk.pl

 

Tym razem riposta była natychmiastowa i dnia 25.06.2014r otrzymałem następujące stanowisko KSP:

Szanowny Pan Rajmund Pollak, redakcja portalu www.pomniksmolensk.pl.

Odnosząc się do Pana pytań przesyłam informacje pozostające w gestii Komendy Stołecznej Policji. Chciałbym również na początku odnieść się do kilku podnoszonych przez Pana zarzutów, które nie znajdują potwierdzenia w faktach. Komenda Stołeczna Policji nie odpowiada za ostateczny charakter informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu i ma bardzo ograniczony wpływ na zakres wypowiedzi wykorzystywanych przez dziennikarzy, o czym zapewne doskonale Pan wie.

W swoich wystąpieniach i informacjach przekazywanych dziennikarzom od samego początku podkreślałem zarówno z jakich wydziałów pochodzili funkcjonariusze oraz jakie były wyniki badania trzeźwości. Te informacje zostały upublicznione zarówno w telewizji, radiu, jak i prasie.

Przytoczę chociażby informację zamieszczoną przez portal Gazeta Prawna.pl:

Trzech z nich szef wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw, jego zastępca oraz naczelnik wydziału kryminalnego dopuściło się spożywania alkoholu w komendzie policji.

Zgodnie z ustaleniami Rzeczpospolitej szef wydziału kryminalnego miał 1,7 promila, a jego zastępca 0,2.

Jak poinformował gazetę Mariusz Mrozek, podjęta została natychmiastowa decyzja o odwołaniu wymienionych funkcjonariuszy z zajmowanych stanowisk oraz wszczęciu postępowań dyscyplinarnych .

oraz portal ONET.PL:

Do incydentu doszło w siedzibie KSP przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie. We wtorek wieczorem inspektor Robert Szydło, zastępca komendanta stołecznego policji ds. kryminalnych, zastał w budynku komendy naczelnika wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw, jego zastępcę oraz naczelnika wydziału kryminalnego. Cała trójka była pod wpływem alkoholu mówi Onetowi starszy aspirant Mariusz Mrozek, rzecznik KSP.

Panowie zostali na miejscu przebadani alkomatem. Naczelnik wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw miał 1,7 promila alkoholu w organizmie, a jego zastępca 0,2 promila wylicza Mrozek.

W przypadku naczelnika wydziału kryminalnego pomiar nie pokazał żadnego wyniku, co może być np. skutkiem nieodpowiedniego dmuchania w alkomat. Jednak, jak podkreślają stołeczni policjanci, nie było wątpliwości, że on również jest w stanie nietrzeźwości.

Komendant odwołał funkcjonariuszy z zajmowanych stanowisk oraz zawiesił ich w wykonywaniu obowiązków służbowych, co oznacza, że musieli oddać broń, legitymacje i odznaki tłumaczy Mariusz Mrozek (wypowiedź z 5 czerwca 2014 r.).

W powyższych cytatach zawarta jest zarówno informacja, o których konkretnie funkcjonariuszy chodzi, jak i o efektach badania trzeźwości.

Badania trzeźwości były przeprowadzone bezpośrednio po ujawnieniu faktu, że funkcjonariusze mogą znajdować się pod wpływem alkoholu i wbrew Pana sugestiom, które z przykrością muszę potraktować jako nieuprawnione insynuacje, w żadnym momencie nie próbowano utajnić tego faktu.

Funkcjonariusze policji pełnią służbę w oparciu o Ustawę o Policji, a nie Kodeks Pracy.

W momencie zaistnienia tego faktu, Komendant Stołeczny Policji podjął natychmiastową decyzję o odwołaniu wymienionych funkcjonariuszy z zajmowanych stanowisk, zawieszeni w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Z uwagi na fakt, że Komendant Stołeczny Policji jest jednocześnie przełożonym i świadkiem w powyższej sprawie, w celu zapewnienia bezstronności i pełnego obiektywizmu na jego wniosek Komendant Główny Policji wyznaczył inna jednostkę do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

Ostateczne decyzje podjęte zostaną po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego.

Temat określany przez Pana jako wątek tzw. białej wdowy wykracza poza moje kompetencje.

Łączę wyrazy szacunku

st. asp. Mariusz Mrozek

Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji

 

Po przeanalizowaniu tej odpowiedzi skierowałem następnego dnia ( 26.06.2014r) prośbę o rozwianie nurtujących mnie wątpliwości w tej ważnej sprawie. Oto treść:

 

Szanowny Pan Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznej Policji
St. Asp. Mariusz Mrozek.

Dziękuję za odpowiedź na część moich pytań.

Zacytował Pan dwie gazety i jeden portal. Czy mam te cytaty traktować jako równoznaczne ze stanowiskiem Komendy Stołecznej Policji w przedmiotowej sprawie? 

Chciałbym bezstronnie opisać temat i uniknąć jakichkolwiek nadinterpretacji, które mogłyby kogokolwiek skrzywdzić lub Pana urazić.

Dlatego proszę o doprecyzowanie czy badano próbki krwi wymienionych przez Pana funkcjonariuszy?

Żadne z moich  pytań dotyczących sprawy nie miało i nie ma na celu jakiejkolwiek insynuacji, lecz uzasadnia je m. in. fakt, o którym Pan wspomniał poniżej, a mianowicie: ( cytuję Pana zdania): "[...] W przypadku Naczelnika wydziału kryminalnego pomiar nie pokazał żadnego wyniku, co może być np. skutkiem nieodpowiedniego dmuchania w alkomat. Jednak jak podkreślają stołeczni policjanci, nie było wątpliwości, że on również jest w stanie nietrzeźwości"...[...]

Skoro nie było wątpliwości o stanie nietrzeźwości konkretnego naczelnika, to na jakiej podstawie? Jeżeli alkomat nie wykazał żadnego wyniku, to jaki był wynik badania krwi na obecność alkoholu?

I ostatnie moje pytanie:
W czyich kompetencjach jest wątek tzw. "białej wdowy"?

Łączę wyrazy szczerego szacunku

Rajmund Pollak z redakcji portalu www.pomniksmolensk.pl.

 

Dnia 1 lipca 2014 10:12 "Rzecznik KSP - policja.waw.pl" <rzecznikksp@policja.waw.pl> napisał(a):

Szanowny Pan

Rajmund Pollak

 

W nawiązaniu do Pana e-maila z 26 czerwca informuję, że naczelnik wydziału kryminalnego nie był poddany badaniu krwi z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z wykroczeniem o charakterze dyscyplinarnym. W tego typu przypadkach nie ma możliwości nakazania wykonania takiego badania. Podejrzenie, że w/w funkcjonariusz był pod wpływem alkoholu opiera się m.in. na relacjach świadków. Ich weryfikacja jest częścią prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.

W odniesieniu do poruszonego przez Pana wątku tzw. "białej wdowy" prosimy o kontakt z Komendą Główną Policji.

 

Z poważaniem

st. asp. Mariusz Mrozek

Rzecznik Prasowy

Komendanta Stołecznego Policji

 

W związku z tą odpowiedzią skierowałem 1lipca b.r. kolejne pytanie do KG:

 

Szanowny Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Policji.

W związku z zamieszczonym stanowiskiem Rzecznika Prasowego KSP zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie wątku tzw. "białej wdowy" w zakresie nie objętym tajemnicą śledztwa.

Łączę wyrazy szczerego szacunku
Rajmund Pollak
z Redakcji portalu www.pomniksmolensk.pl

 

Dnia 18 lipca 2014 8:57 Ksp Inspekcja <ksp.winspekcji@policja.waw.pl> napisał(a):

 

Warszawa, dnia 17 lipca 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

Is-11502/10245/14/RBR

Rs-676/14

 

Pan

Rajmund Pollak

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 24 czerwca 2014r. adresowane
do Komendanta Głównego Policji, a nadesłane do tutejszego Wydziału
za pośrednictwem Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli Komendy Głównej Policji uprzejmie zawiadamiam, że Rzecznik Prasowy Komendy Stołecznej Policji udzielił Panu informacji w oparciu o posiadaną wiedzę w przedmiocie zapytania.

Jednocześnie informuję, że postępowania dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, prowadzone są przez rzeczników dyscyplinarnych z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

 

N A C Z E L N I K

Wydziału Kontroli

Komendy Stołecznej Policji

 

Gabriela DĄBROWSKA

 

 

 

18 lipca odpisałem:

Szanowna Pani 

Gabriela DĄBROWSKA
N   A   C   Z   E   L   N   I   Wydziału Kontroli Komendy Stołecznej Policji.
Uprzejmie dziękuję za stanowisko, które traktuję jako autoryzację wszystkich informacji przekazanych mi drogą elektroniczną przez  Rzecznika prasowego KSP.
Jednak nadal nie mam odpowiedzi na pytanie: Czy zawieszeni w czynnościach służbowych Naczelnicy zajmowali się w dniu 4.06.2014r. sprawą tzw.: "białej damy"?
Z wyrazami szczerego szacunku
Rajmund Pollak
z Redakcji portalu: www.pomniksmolensk.pl


Odpowiedź jest następująca:

 

Warszawa, dnia 21 lipca 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

Is-11679/10245/14/RBR

Rs-676/14

Pan

Rajmund Pollak

 

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 lipca 2014r. nadesłane
do
tutejszego Wydziału za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksp.winspekcji@policja.waw.pl, uprzejmie zawiadamiam, że informacje w kwestii wykonywania czynności służbowych w dniu 4 czerwca 2014r. przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji nie mogą zostać Panu udostępnione.

Ponownie zawiadamiam, że postępowania dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, prowadzone są przez rzeczników dyscyplinarnych z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11- go Listopada 37/59, 26-600 Radom.

N A C Z E L N I K

Wydziału Kontroli

Komendy Stołecznej Policji

 

Gabriela DĄBROWSKA

 

Reasumując, to ja nadal nie wiem czy istniały związki między alkoholem w Komendzie Stołecznej Policji a antyterrorystyczną operacją o kryptonimie „biała wdowa”!

Ja rozumiem, że działania operacyjne Policji muszą być tajne, ale nie znajduję uzasadnienia dla zatajania informacji czy będący w stanie po wypiciu alkoholu na służbie naczelnik zajmował się w dniu balangi alkoholowej sprawą tzw. „białej wdowy”.

Rajmund Pollak

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *