Smog-Stop, Socjalizm-Start!

Niewykluczone, że na naszych oczach rozgrywać się właśnie zaczyna jeden z największych, w ostatnich latach, przekrętów dokonanych na pieniądzach podatników. Chodzi o rządowy program Czyste Powietrze Czytaj więcej »

 

Dobrze zaplanowana szkoła szansą na sukces?

Szkoła jest bardzo ważną instytucja, która edukuje młodzież od podstaw. Warto więc zadbać o to, by jej rozwój - jako instytucji - został odpowiednio zaplanowany. Wtedy szkoła będzie odnosiła sukcesy, a młodzież będzie rywalizowała o miejsca w tej konkretnej placówce. Plan rozwoju musi więc być przede wszystkim nastawiony na sukces, ale dostosowany do obowiązującego systemu edukacyjnego oraz możliwości danej placówki. Taki plan może być jednoroczny lub wieloletni i przede wszystkim zgodny z prawem.

Podstawy prawne

Obowiązek tworzenia planów dotyczących rozwoju szkoły nakłada rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. Rozporządzenie mówi o szczegółowych zasadach sprawowania nadzoru pedagogicznego. Jest w nim również mowa o wykazie stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych i umiejętności sprawowania odpowiedniego nadzoru pedagogicznego oraz kwalifikacji zatrudnionych osób, jakim można zlecać prowadzenie konkretnych badań oraz tworzenie na na ich podstawie ekspertyz (Dz.U. z 2004r. Nr 89, poz. 845).

Korzyści z planowania

Planowanie rozwoju szkoły zakłada przede wszystkim czynne podejście w kierunku przyszłości danej szkoły. Jest także interesującym i skutecznym sposobem zmiany placówki oświatowej od wewnątrz na wiele lat. Jednym słowem, z planowania rozwoju szkoły wynika bardzo dużo korzyści. Jest to przyspieszenie jej rozwoju, które następuje w wyniku uporządkowania przedsięwzięć pod względem finansowym i czasu ich realizacji. Taki plan rozwoju szkoły to także zdecydowanie lepsze wykorzystanie zasobów, którymi operuje każda placówka. Dzięki niemu można szybciej i łatwiej zareagować na wyzwania, jakie płyną z wymagań otoczenia. Uzyskuje się też zdecydowane poczucie konkretnego kierunku, w jakim powinna iść w przyszłości szkoła. Można też nabrać potrzebnego dystansu do codziennych spraw. Dzięki konkretnemu planowaniu buduje się zgrany i odpowiedzialny zespół, który jest nastawiony na podejmowanie wspólnych działań. Jest to też pomysł na konkurencyjność oraz krok do innowacyjnego zarządzania, które ma celu przynieść wymierne sukcesy. Takie programy są zazwyczaj tworzone w trzech obszarach działalności szkoły: edukacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym oraz na polu organizacji i zarządzania. Dobry plan, to pewna przyszłość szkoły.