W Polsce już 3 mln Ukraińców, a w Kijowie banderyzm kwitnie w najlepsze

14.października 2018r. w Kijowie odbył się kolejny masowy marsz ku czci Polakobójców spod znaku UPA i OUN Czytaj więcej »

 

Handlowanie jako gra

Zarząd każdej dobrej firmy wie, że od jakości pracy sprzedawców zależy wynik finansowy całego przedsiębiorstwa. Oto dlaczego duże koncerny i największe holdingi wysyłają swoich pracowników na szkolenia dla handlowców.

Handlowanie jest grą. Celem tej gry jest odniesienie przez kontrahentów wzajemnej korzyści płynącej z handlowej wymiany: dla sprzedającego to realizacja planu i satysfakcja klienta. Osiągnąć ten cel pomogą szkolenia handlowe.

Kontrahent jako partner w rozrywce

Handlowanie może być wspaniałą przygodą. Intelektualnymi zapasami, w której partnerzy, używając sztuczek psychologicznych, nijako „flirtują” ze sobą. Przypomina to grę w pokera, gdzie przeciwnicy stosują zagrywki – często blefują – by uzyskać zamierzone korzyści. Z tym, że w handlu kontrahenta warto traktować nie jako przeciwnika w zapasach, a partnera. Wzajemny szacunek i rozumienie zasad gry handlowej pomoże uniknąć nieprzyjemności i nieporozumień w kontaktach z klientem.

Man giving lecture to four people in computer room

Jednym z najczęstszych błędów handlowców jest przekonanie, że kontrahenta należy za wszelką cenę zmusić do przyjęcia oferowanych mu warunków. Gdy tak się nie dzieje, sprzedawca popełnia gafę za gafą: albo okazuje nadmierną uległość, albo unosi się na klienta. Zarówno jedno, jak i drugie jest niedopuszczalne. Sprzedawca musi pamiętać, że nie zawsze należy traktować dosłownie wypowiedzi klienta i tym bardziej nie należy się obrażać, gdy odkryje nieprawdziwość jego słów. Musi wyczuć, w którym momencie klient stosuje manipulację, by zastosować chwyty kontrtaktyki. Takie chwyty handlowcy poznają podczas szkolenia.

Gry szkoleniowe

Nowoczesne szkolenia dla sprzedawców odbywają się w sposób niestandardowy. Nie ma na nim miejsca na nudne wykłady i notowanie słowo po słowie w zeszycie, żeby się następnie nauczyć na pamięć taktyki sprzedażowej. Dobre firmy szkoleniowe stawiają obecnie na szkolenia praktyczne. Jednymi z wariacji na temat praktycznych zajęć są gry szkoleniowe (przykładowa oferta gry - szkolenia).

Gry szkoleniowe to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rozwoju kompetencji pracowników różnych organizacji. Założeniem ich jest naturalne zaangażowanie uczestników w scenki sytuacyjne. Wykorzystując zabawę w nauce, szkolenia pokazują uczestnikom typowe i nietypowe zachowania kontrahentów oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Początkujący handlowcy dzięki grom mają szansę przećwiczyć zachowanie biznesowe w sytuacji zbliżonej do realnej. W przypadku doświadczonych pracowników zabawy szkoleniowe pozwalają na obserwację pozytywnych i negatywnych skutków takich zachowań oraz na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i skorygowanie swoich działań w przyszłości.