Fabryki – jak to się zaczęło?

Są wszędzie i długo jeszcze będą. Dzięki nim powstał i trwa kapitalizm. Historia fabryk jest krótka, ale tak frapująca, że nic tylko ją zgłębiać Czytaj więcej »

 

III Festiwal Niepodległości – Tarnów 2014

Już za niespełna tydzień rozpocznie się w Tarnowie główny blok  kolejnej, trzeciej już edycji Festiwalu Niepodległości, imprezy oddolnie organizowanej przez sygnatariuszy Obywatelskiego Porozumienia Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości.

Od kilku lat nasz festiwal obudowuje rocznicę najważniejszego wydarzenia dla tożsamości patriotycznej i obywatelskiej Tarnowa, jakim był zryw niepodległościowy mieszkańców miasta i najbliższej okolicy w październiku roku 1918. Nasi przodkowie w Tarnowie wybili się na niepodległość - po 146 latach niewoli – odbierając władzę zaborcom  jako pierwsi w kraju !

To powód do naszej wielkiej dumy i radosnego świętowania.

Staramy się, aby w formule święta (festiwalu) jaką przyjęliśmy, dominowała mądra refleksja i nade wszystko otwarta rozmowa o najważniejszych dla naszego narodu i państwa sprawach. Podczas każdej edycji  dogłębnie rozważamy inny problem/ temat z tego obszernego katalogu problemów.  W tym roku,  którego kalendarz obfituje w okrągłe rocznice wielu zrywów niepodległościowych,  w szczególny sposób chcemy rozmawiać z naszymi gośćmi o tradycji  polskich powstań.  Chcemy zastanowić się nad realnym ich  znaczeniem dla polskiej państwowości i dla narodowej tożsamości.

W ramach Festiwalu, tradycyjnie planujemy w tym roku szereg imprez edukacyjnych i kulturalnych: III Koncert Bardów (w tym roku koncert „Podziemna Armia Powraca” w wykonaniu J.Zelnika, P.Piekarczyka i L.Czajkowskiego z galą inauguracyjną, w czasie której kolejnej ważnej dla naszych środowisk postaci wręczymy „Szablę Niepodległości"), dwie debaty z udziałem badaczy, twórców i publicystów na temat wiodący edycji, kolejny przegląd filmowy Imagines Patriae dla młodzieży szkolnej oraz cykl wykładów, spotkań autorskich i seansów z wybitnymi badaczami i twórcami, a także kolejny Tarnowski Marsz Niepodległości, organizowany przez młode pokolenie lokalnych patriotów 30 X wieczorem.

Wśród imprez towarzyszących tegorocznej edycji festiwalu znalazły się również kolejna edycja miejskiej gry fabularnej (LARP) "Tarnów'46"oraz warsztaty teatralne „Wiatr Wolności” Teatru Nie teraz.
 
IIIFN-grafika1Szczególnie ważną dla naszego miasta dyskusję zaplanowaliśmy 29 X.  Podczas rozmowy lokalnych decydentów, mediów i organizacji społecznych podejmiemy próbę zdefiniowania czym jest tożsamość Tarnowa i co się na nią składa. Badać będziemy zależności między dziedzictwem a tożsamością, tożsamością a „duchem miasta” a także między tożsamością a marką.  Gronu dyskutantów zadamy pytanie, czy w podzielonym współcześnie polskim społeczeństwie istnieje jeszcze  płaszczyzna dziedzictwa, do której możemy się wspólnie odwołać.  I czy dla Tarnowa nie jest nią dziedzictwo daty 30 X 1918 roku ?

Z innych planów możemy zdradzić, że podczas  październikowych zdarzeń festiwalowych  zostanie ogłoszony konkurs na grafikę „Tarnów – Pierwszy Niepodległy”. Jego rozstrzygnięcie przewidujemy pod koniec roku.

Festiwal nasz pozostaje przedsięwzięciem prawdziwie obywatelskim - niezależnym od ingerencji jakichkolwiek władz i powstającym we współpracy z patriotycznymi organizacjami pozarządowymi oraz aktywnymi, niezrzeszonymi nigdzie, osobami, które się do nas  zgłaszają. Cieszymy się z życzliwej kooperacji z coraz dłuższą listą instytucji publicznych (pozwalających nam korzystać z ich infrastruktury i oferujących korzystanie z innych trwałych zasobów), ale jednocześnie - chroniąc wartościową formułę oddolnego, obywatelskiego przedsięwzięcia – całkowicie świadomie unikamy publicznych dotacji dedykowanych  naszemu festiwalowi.

Festiwal powstaje dzięki wolontariuszom i darczyńcom.
Darowizn na rzecz realizacji przedsięwzięcia można dokonywać na konto:
PTG "Sokół -Świat Pracy", ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów :
84 2030 0045 1110 0000 0244 8910
(wpłata koniecznie z adnotacją „na Festiwal Niepodległości”).

Mimo  niewielkiego i budowanego doraźnie budżetu, naszą intencją pozostaje organizacja festiwalu obfitującego w wydarzenia atrakcyjne i o ponadlokalnym znaczeniu, ale też festiwalu prawdziwie otwartego, w całości dostępnego (wstęp wolny) dla wszystkich chętnych.

Jedynym ograniczeniem  pozostanie pojemność sal  (w tym największej , liczącej blisko 300 miejsc auli PWSZ).

Aktualny program głównego festiwalowego bloku (24- 30 X) - w załączeniu.

Festiwalowy cykl kontynuować będziemy także w listopadzie  i grudniu.

O  szczegółach będziemy jeszcze informować osobno, ale już teraz sygnalizujemy jedno z  późniejszych wydarzeń.

Podczas  bloku zamykającego najbliższą edycję  Festiwalu  zaplanowaliśmy bowiem inaugurację prac Kapituły Honorowej Festiwalu Niepodległości, której zadaniem będzie m.in. powołanie Rady Programowej Festiwalu.

Do udziału w Kapitule zapraszamy szereg znakomitości, w tym wielu gości specjalnych poprzednich edycji naszej imprezy. Ich spotkanie i (otwarta dla publiczności) dyskusja, uświetniona koncertem, rozpoczynająca prace Kapituły z pewnością będzie wyjątkowym  intelektualnym  doświadczeniem.

Komitet Organizacyjny Festiwalu Niepodległości:
Maria Żychowska, Stanisława Wiatr- Partyka, Elżbieta Zięba,
Karol Krasnodębski, Andrzej Olejnik, Piotr Dziża

Ramowy plan/program głównego bloku trzeciej edycji Festiwalu Niepodległości w Tarnowie

24 X  18:30 -  wykład dr Marii Żychowskiej, PTTK, Żydowska 20 [impreza towarzysząca]
25 X – 6. edycja gry fabularnej  na ulicach miasta „Tarnów '46” [impreza towarzysząca]
17:00 – projekcja filmu „Kadry NSZ” reż. J. Zalewski
18:30 – spotkanie z Leszkiem Żebrowskim wokół jego ostatniej książki o Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ, Starostwo Powiatowe, Narutowicza 38

26 X – 18:00 III Koncert Bardów - Gala inauguracyjna Festiwalu z wręczeniem Szabli Niepodległości, Aula C017 PWSZ, Mickiewicza 8
koncert „Podziemna Armia Powraca” z udziałem Jerzego Zelnika, Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego. Rezerwacja wejściówek: wejsciowki@intarnet.pl 

27 X –  Debata kustoszy i twórców pt.  „Polska tradycja powstańcza. Kwintesencja ducha narodowego czy przekleństwo polskiej tożsamości ?”, Aula C017 PWSZ, ul. Mickiewicza 8
10:00 -  projekcja  kompilacji filmów dokumentalnych „Krótka historia kilku polskich rebelii” 
10:45 - na temat polskiej tradycji powstańczej przy udziale uczniów i studentów oraz  dojrzałej publiczności dyskutować  będą m.in.  przedstawiciele muzeów przywołujących pamięć polskich powstań,  reżyser  filmowy i badacz  dziejów cywilizacji Grzegorz Braun,  reżyser teatralny i eseista Tomasz Żak,  bard i publicysta Paweł Piekarczyk. Moderatorzy debaty:  Krzysztof  Tenerowicz (kwartalnik „MYŚL.PL”) i Piotr Dziża (Festiwal Niepodległości) 

27 X – 17:30 – projekcja filmu „Transformacja. Od Lenina do Putina” cz. III oraz spotkanie z autorem - Grzegorzem Braunem, Starostwo Powiatowe,Narutowicza 38

28 X – 17:30 Debata badaczy i publicystów na temat polskiej tradycji powstańczej. Zapraszamy przedstawicieli m.in. redakcji  „Pressje”, „Polonia Christiana”, „Arcana”, „Rebelya”, „Myśl.PL”. Pałac Młodzieży, Piłsudskiego 24

29 X  - godz. 17:30 w Pałacu Młodzieży debata pod tytułem "Tożsamość miasta Tarnowa" z udziałem przedstawicieli lokalnych mediów, osób odpowiedzialnych za kulturę i promocję w instytucjach samorządowych (miasto, gmina, powiat) i przedstawicieli najaktywniejszych w mieście i okolicach organizacji  odwołujących się do dziedzictwa narodowego, tradycji patriotycznych i obywatelskich. Podejmiemy się próby zdefiniowania czym jest tożsamość miasta. Badać będziemy zależności między dziedzictwem historycznym a tożsamością, tożsamością a „duchem miasta” a także między tożsamością a marką.  Gronu dyskutantów zadamy pytanie, czy w podzielonym współcześnie społeczeństwie istnieje jeszcze   płaszczyzna dziedzictwa, do której możemy się wspólnie odwołać.  I czy dla Tarnowa nie jest nią dziedzictwo daty 30 X 1918 roku ? Czy słusznie - jako organizatorzy Festiwalu Niepodległości – przeczuwamy, że to data kluczowa  dla naszej patriotycznej i obywatelskiej tożsamości ?

30 X – IV Marsz Niepodległości w Tarnowie organizowany przez młode pokolenie w 96. rocznicę odzyskania wolności przez Tarnów. Organizatorzy główni: stowarzyszenie KoLiber (inicjator) i  Młodzież Wszechpolska.

17:00 Msza Święta w Kościele pw. św. Maksymiliana przy ul. Urszulańskiej, następnie Marsz ulicami Urszulańską, Krakowską, Katedralną, Rynek, Piekarską, Rybną, Wałową pod Grób Nieznanego Żołnierza. Zakończenie ok. 19:15.
19:30 – ogólnopolska inauguracja działalności struktur  stowarzyszenia „Razem dla Kresów” (w Tarnowie powstanie pierwszy oddział w Polsce)  z udziałem redaktor naczelnej Polskiego Radia Lwów, znanej społeczniczki Marii Pyż -Pakosz.

Portal Prokapitalizm.pl jest patronem medialnym Festiwalu Niepodległości w Tarnowie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *