Braun: To zła historia jest matką złej polityki

To zła historia jest matką złej polityki. Niech się wam broń Boże nie wydaje, że możecie rozszerzyć waszą, piękną wolnościową idee, nie wracając do historii Czytaj więcej »

 

Jan Tabortowski „Bruzda” – żołnierz wyklęty

Nakładem wydawnictwa Rytm ukazała się biografia Jana Tabortowskiego „Bruzdy”. Autorem kolejnego tomu biografii żołnierzy wyklętych jest naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie Sławomir Poleszak.Jan Tabortowski urodził się 16 października 1906 w Nowogródku w rodzinie szlacheckiej walczącej w powstaniach z rosyjskim zaborcą. Rodzinę Tabortowski zastała na Białorusi rewolucja bolszewicka. Po maturze w 1927 roku został powołany do Wojska Polskiego. Z powodu biedy nie mógł podjąć studiów wyższych. W wojsku służył w piechocie, artylerii, i pociągach pancernych. Podczas służby ukończył szkołę podchorążych. W wojsku szybko awansował. Podobną drogą życiową wybrał jego młodszy brat Albert zamordowany przez sowietów w Charkowie. Jan Tabortowski podczas walk we wrześniu 1939 został ranny. W 1940 uciekł ze szpitala i przeszedł do konspiracji. Był jednym z dowódców AK w Łomżyńskim (mateczniki polskiego antysemityzmu zdaniem gazety wyborczej, znanym z Jedwabnego) znajdującym się pod sowiecką okupacją, a potem Suwalskim. Na terenach okupowanych sowieci prowadzili systematyczną akcje fizycznej eksterminacji Polaków. Sowiecki terror zakończył wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941. Od 1943 ponownie dowodził w Łomżyńskim W 1944 po wejściu sowietów zaczął być ścigany przez nowego okupanta. Po II wojnie światowej kontynuował walkę z sowietami i ich polskojęzycznymi kolaborantami w ramach podziemia antykomunistycznego. W1947 korzystając z amnestii ujawnił się i podjął studia w Warszawie. Zagrożony aresztowaniem w 1948 ponownie przeszedł do konspiracji. Walczył w oddziale partyzanckim nad Biebrzą z komunistami do 1954 roku. W czasie swojej ostatniej potyczki z bezpieką poległ 23 sierpnia. Komuniści ukryli jego ciało. Do dziś nie odnaleziono mogiły bohatera.

Czytelnicy z kart książki Sławomir Poleszak mają okazje poznać kolejne etapy życia Jana Tabortowskiego. Dzieciństwo i młodość. Służbę wojskową. Walkę w kampanii wrześniowej. Konspiracje. Akcje „Burza”. Konspiracje antykomunistyczną. Relacje z NSZ. Próbę powrotu do cywilnego życia. Ponowną konspiracje. Biografię Jana Tabortowskiego uzupełniają dokumenty z śledztwa bezpieki, wiele indeksów, fotokopie dokumentów i reprodukcje zdjęć.

Jan Bodakowski


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *