Braun: To zła historia jest matką złej polityki

To zła historia jest matką złej polityki. Niech się wam broń Boże nie wydaje, że możecie rozszerzyć waszą, piękną wolnościową idee, nie wracając do historii Czytaj więcej »

 

Juhas dyplomowany

W ostatnich dniach najbardziej rozbawił mnie pomysł Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Otóż zacni rzemieślnicy (a także drobni i średni przedsiębiorcy) postanowili uregulować zawody bacy i juhasa. Zarazili tym śląski Urząd Marszałkowski – bo urzędnicy UWIELBIAJĄ coś regulować.

Cytuję za PAPą: „Jak poinformowało w czwartek biuro prasowe urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, zarejestrowanie obu [?? – JKM] zawodów jest jednym z zamierzeń prowadzonego przez samorząd i rzemieślników programu „Owca Plus” promującego pasterstwo m.in. w tym regionie. Ginące dziś profesje baców i juhasów mają wkrótce trafić do klasyfikacji zawodów i specjalności. Krok ten ma pomóc nielicznym dziś bacom i juhasom w korzystaniu ze świadczeń społecznych KRUS lub ZUS i różnych form zasiłków. Ma też umożliwić im uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu – poprzez zdobycie certyfikatu potwierdzającego przynależność do niego i potwierdzającego kwalifikacje.

W jaki sposób Urząd Marszałkowski zamierza zapobiedz zanikaniu baców i juhasów? Czytamy dalej: „Aby uzyskać certyfikat, adepci zawodu będą musieli wziąć udział w kursie i podczas egzaminu wykazać się m.in. znajomością gospodarki szałaśniczej oraz umiejętnościami pozyskiwania i przetwórstwa mleka owczego oraz wyrobu serów i innych produktów owczych. Wymagana będzie też od nich znajomość programu ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów, rozpoznawania roślin chronionych oraz wpływu wypasu zwierząt na bioróżnorodność hal i polan. Podczas kursów prowadzone będą m.in. wykłady dotyczące tradycji wypasu owiec w Beskidach oraz jego współczesnych form – prowadzenia zagrody edukacyjnej, gospodarstwa agroturystycznego oraz wymogów unijnych w tym zakresie. Kursy będą dofinansowane przez samorząd w ramach konkursu ofert na realizację zadań programu „Owca plus”. Nie będą jednak dostępne dla każdego. Warunkiem uczestnictwa będzie posiadanie zaświadczenia o minimalnym dwuletnim okresie pracy przy hodowli owiec”.

Und hier ist der Hund begraben! Chodzi o to, by kilku facetów mogło zarobić na prowadzeniu kursów na tematy j/w. Oraz o narzucenie bacom i juhasom unijnych wzorców prowadzenia kierdla na redyk.

W zamian chcą przekupić górali obietnicami jakiegoś socjalu….

Jest w tym jednak jeszcze jedna zasadnicza zagwozdka. Niedługo by zostać juhasem trzeba będzie mieć certyfikat – tak? By otrzymać certyfikat trzeba będzie ukończyć kurs – tak?. By jednak dostać się na kurs, trzeba najpierw przez dwa lata być juhasem…

Jeśli to nie wykończy całkowicie tego zawodu…

Janusz Korwin-Mikke
Źródło: http://korwin-mikke.blog.onet.pl/


2 Responses to Juhas dyplomowany

  1. inkwizytor napisał(a):

    Piszę nie na temat.Czy słyszeliście, że tzw PFRON cofnął dotację dla świetlic dzieci kalekich prowadzonych przez księdza Isakiewicz-Zaleskiego? To ten ksiądz co chce lustrować innych księży, szczególnie biskupów. Jest to dowód, a właściwie dwa, że działalność pomocowa powinna opierać się na dobrowolności i na prywatnych osobach, a nie na państwowej instytucji oraz, że urzędnicy i politycy dają tym co zasłużyli i są posłuszni, nawet w tak prostych sprawach jak pomoc dzieciom.

  2. inkwizytor napisał(a):

    Piszę ponownie nie na temat: na stronie TRYBUNALSCY.PL jest informacja o uroczystościach upamiętniających komunistyczne zbrodnie w Katyniu – w Piotrkowie Tryb. 26.IV.2009r. o godz. 13.oo w Kościele o.o.Bernardynów odbędzie się po Mszy Świętej odsłonięcie tablicy ku czci księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego, a skądinąd wiem, że 26.IV.2009 o godz. 10.oo ma być zasadzony Dąb Pamięci zamordowanego przez komunistów w Katyniu lekarza-żołnierza-ppłk. Czy organizatorzy jednej i drugiej uroczystości wiedzą o swych zamierzeniach i ze sobą współpracują, aby była pełna powaga i JEDNOŚĆ? Czy szkoły wszelkich szczebli są powiadomione przez władze poszczególnych organizacji społecznych oraz kuratorskie, aby były delegacje tych szkół (najlepiej całe szkoły) i młodzież uczyła się historii swej Ojczyzny i małej ojczyzny i pamiętała o niej? Czy będą powiadamiające Piotrkowian plakaty dla poruszenia sumień i wrażliwość? Czy będzie znowu jak zawsze garstka tych samych osób i paru przedstawicieli WADZY, dla odrobienia ciążącego kieratu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *