Euro – obłędne przedsięwzięcie, które rozbije Europę

Pomysły na ratowanie finansów krajów południowych, a tym samym całej strefy euro nie przynoszą - jak dotąd - oczekiwanych rezultatów Czytaj więcej »

 

Konkurs PROKAPA rozstrzygnięty!

Czas, by podać rozstrzygnięcie Konkursu PROKAPA pt.: „Czy Polska znajduje się na drodze do gospodarczego zniewolenia”. Wpłynęło 7 tekstów próbujących odpowiedzieć na to pytanie.Jak już pisałem wcześniej na facebooku, teksty reprezentują dobry poziom i w zasadzie każdy zasługuje na nagrodę. A skoro tak, to każdy uczestnik otrzyma książkę (choć nie wszyscy książkę Hayek’a). Ale jak to zwykle w konkursach bywa, trzeba dokonać jakiejś hierarchii.

Prace różnią się od siebie podejściem do zagadnienia zniewolenia gospodarczego. Czym ono jest, jak je zdefiniować, jakie są jego cechy… Niektóre prace odwołują się bezpośrednio do historii III RP oraz do bieżącej sytuacji gospodarczej i politycznej Polski (przede wszystkim są to prace p. Rajmunda Pollaka, p. Adama Kwiatkowskiego czy p. Mateusza Ambrożka), inne zaś próbują dotrzeć do fundamentów ekonomii, starają się wyjaśnić podstawowe pojęcia, a dopiero potem analizują relacje między nimi a obecną sytuacją Polski (prace p. Pawła Ryndaka, p. Julii Karcz, p. Marcina Surowskiego czy p. Łukasza Paradowskiego).

Choć – jak już napisałem – wszystkie prace są ciekawe, to do prac zwycięskich postanowiłem zaliczyć teksty z tej drugiej grupy. Oto kolejność:

I miejsce:

Marcin SurowskiPolska zniewolona czy tylko z ograniczoną wolnością?
Julia KarczWłasność prywatna, a droga do gospodarczego zniewolenia

II miejsce:
Paweł Ryndak Czy Polska znajduje się dziś na drodze do gospodarczego zniewolenia? – degradacja pojęć

III miejsce:
Łukasz ParadowskiWolność – jak u Orwella – będzie oznaczać niewolę

IV miejsce:
Mateusz AmbrożekDroga do zniewolenia jest krótka i prosta

V miejsce:
Rajmund PollakPolska na drodze do gospodarczego zniewolenia
Adam KwiatkowskiPolskę czeka los Grecji

Teksty od miejsca IV do V zawierają wiele ciekawych i cennych spostrzeżeń. Zwracają uwagę na narastający dług publiczny jako jeden z elementów postępującego zniewolenia gospodarczego, dostrzegają także rozrastającą się biurokrację (p. Adam Kwiatkowski) i coraz większy interwencjonizm w gospodarkę. P. Mateusz Ambrożek zwrócił również uwagę – chyba jako jedyny – na zgubne skutki podpisania przez Polskę Traktatu lizbońskiego, jako aktu, który nakazuje przekazanie szeregu kompetencji, zarówno w sferze gospodarczej jak i politycznej, do władzy w Brukseli. O ile p. Rajmund Pollak pokazał jak szkodliwe mogą być związki biznesu z polityką, to jednak zbytnio – moim zdaniem – obciążył winą za ten stan rzeczy biznes, a nie polityków czy – mówić szerzej – państwo i biurokrację.

Teksty zwycięskie sięgają – jak zaznaczyłem – do fundamentów. Definicja podstawowych pojęć jest o tyle ważna, że ułatwia w dalszej analizie ustosunkowanie się do pytania konkursowego. P. Paweł Ryndak analizując pojęcia: wolności, zniewolenia, bogactwa czy gospodarki, doszedł do wniosku, że Polska w chwili obecnej jest na najlepszej drodze do gospodarczego zniewolenia, zaś to zniewolenie odbywa się bardzo często pod przykrywką „walki o wolność”. Zwrócił również uwagę na to p. Łukasz Paradowski, zaznaczając, że „paradoksem jest, iż wraz ze zbliżaniem się zniewolenia >>zdobywamy<< coraz to więcej praw”. Pan Marcin Surowski zastanawia się z kolei czym jest wolność, czy istnieje wolność absolutna, jak – jeśli wolność absolutna nie istnieje – można wytyczyć jej granicę i jakie to wszystko ma konsekwencje dla gospodarki. Wnioski Autora są takie, że Polska nie jest w chwili obecnej gospodarczo zniewolona, jednak bardzo szeroko ogranicza się wolność, co służy nie całemu społeczeństwu lecz określonym grupom interesu. Kwestią własności prywatnej, kluczowego składnika gospodarczej wolności, zajęła się natomiast p. Julia Karcz. Pokazuje ona, co się dzieje, gdy naruszony zostanie etyczny wymiar własności prywatnej. Dzisiejsza Polska w sposób znaczny – zdaniem Autorki – narusza prawo do własności prywatnej, nadmiernie w nią ingeruje. Konkluzja jest taka, że Polska na pewno znajduje się na drodze do gospodarczego zniewolenia, gdyż na każdym kroku łamane są podstawowe prawa, które decydują o tym, czy gospodarka jest wolna czy nie.

Wszystkie prace mają jeden punkt wspólny: nikt z uczestników konkursu nie napisał, że III RP jest krajem wolności gospodarczej, że czeka nas świetlana przyszłość i że już wkrótce staniemy się oazą wzrostu gospodarczego. Można by rzec – niestety, nikt tak nie napisał. To też symptomatyczne, bo świadczy tylko o tym, że kraj nasz 24 lata po tzw. obaleniu komunizmu znalazł się w bardzo trudnym momencie swoich dziejów, powoli acz konsekwentnie zmierza w stronę przepaści, przy czym nikt nawet nie wie, czy w pojeździe, którym się porusza, działają hamulce. A jeśli tak, to kto wreszcie odważy się je wcisnąć…

Dziękuję wszystkim za udział w Konkursie PROKAPA. Zdobywcy miejsc od I do III otrzymają książkę Fryderyka Augusta von Hayeka „Nadużycie rozumu” (Wyd. PROHIBITA oraz Volumen). Pozostali uczestnicy również otrzymają nagrody książkowe. Z uczestnikami konkursu wkrótce się skontaktuję…

Paweł Sztąberek


One Response to Konkurs PROKAPA rozstrzygnięty!

  1. masd napisał(a):

    gratuluję nagrodzonym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *