Czy powstanie najbezpieczniejszy bank świata?

W USA podejmowana jest próba utworzenia banku, który wszystkie depozyty przekazywałby do Fed na niskooprocentowane konta dla banków komercyjnych Czytaj więcej »

 

Nowe, internetowe oblicze urządzeń komunikacyjnych

Dzięki rozwojowi sieci internetowej otworzyły się nie tylko nowe możliwości komunikacyjne, ale wiele urządzeń znanych dotychczas w jedynie tradycyjnej formie zyskało drugiego życia. Pozwoliło to w znacznym stopniu podnieść komfort korzystania z nich oraz ograniczyć koszty eksploatacji. Postęp techniczny w tym zakresie jest zadziwiający i w najbliższych latach na pewno nie straci rozpędu technologicznego.

Urządzeniem wartym szczególnej uwagi na tle wspomnianych nowinek technicznych jest fax internetowy. Pozwala on na przesyłanie dokumentów bez konieczności posiadania profesjonalnego, drogiego sprzętu. Wystarczy bowiem dostęp do sieci i instalacja odpowiedniego oprogramowania, które po konfiguracji z internetem spełnia wszystkie zadania klasycznej maszyny faksowej. Z równym powodzeniem, zamiast komputera można wykorzystać również telefon komórkowy, co w żaden sposób nie zaburzy przepływu informacji, gdyż w takim wypadku przekazywany dokument faksowany jest w formie fotografii. W efekcie, przesyłania wiadomości staje się bardziej ekonomiczne, ponieważ zbędne okazują się drukarka, tusz, tonery oraz serwis maszyny. Jednak największą korzyścią jest znaczna oszczędność czasu i możliwość posiadania stałej kontroli nad faksowaną dokumentacją, co zapewnia pełną ochronę danych. Sam proces przesyłania danych jest maksymalnie uproszczony. Można robić to za pośrednictwem poczty internetowej lub konsoli faksowej, która dzięki intuicyjnej obsłudze nie nastręcza problemów nawet osobom mniej obytym z techniką. Co więcej, równie proste jest odbieranie przefaksowanych wiadomości, przy absolutnej gwarancji poufności korespondencji. Wynika ona z systemu indywidualnych zabezpieczeń, dzięki którym dostęp do przekazywanych informacji ma jedynie ich nadawca i odbiorca. Ważne, że osoba wysyłająca faksy ma również w każdym momencie dostęp do ich dokładnej datacji, co usprawnia archiwizowanie korespondencji i dokumentów. Oprócz funkcji przesyłania danych do jednej osoby, nowoczesny faksy internetowe obsługują także opcję wysłania tej samej wiadomości do większego grona zdefiniowanych odbiorców. Ich liczba może być dowolna, a jej jedynym wyznacznikiem są potrzeby komunikacyjne samego nadawcy.

Współczesny fax przez internet to ogromny skok technologiczny wobec tradycyjnych rozwiązań. Warto go wypróbować, aby móc ocenić skalę zmiany.