Smog-Stop, Socjalizm-Start!

Niewykluczone, że na naszych oczach rozgrywać się właśnie zaczyna jeden z największych, w ostatnich latach, przekrętów dokonanych na pieniądzach podatników. Chodzi o rządowy program Czyste Powietrze Czytaj więcej »

 

Nowe wstrząsy w spółce Giełda Papierów Wartościowych

Dnia 15.lipca b.r. ponownie przerwano Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPW!Jest to już drugi tego typu wstrząs, gdyż wcześniej przerwano WZA GPW już 26.06.2014roku. Powody przerwania obu zgromadzeń są niezwykle niejasne i bardzo zagadkowe.


Nieoficjalnie chodziło  rzekomo o brak  opinii Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia na funkcji Prezesa GPW pana Pawła Tomborskiego.
Jednak drobnych akcjonariuszy GPW bardziej interesuje sprawa finansowa, o której milczą rządowe media, a mianowicie wypłata dywidendy.
Dotychczasowy Zarząd GPW rekomendował przyznanie dywidendy na dzień 23. 07.2014rok, ale skoro WZA przerwano i przewidziano jego kontynuację na dzień 25 lipca 2014 roku, to obowiązujące prawo nie zezwala, aby data 23.07.2014r pozostała aktualna!

Co ciekawe, to rzecznik GPW nie wydał w dniu przerwania WZA ( czyli 15.07.2014r) żadnego komunikatu co dalej z dywidendą i kiedy będzie wypłacona?
Dzisiaj, 16.07.2014 zwróciłem się do Rzecznika GPW z następującymi pytaniami:

Dyr. Maciej Wewiór.

Szanowny Panie.

Proszę o wyjaśnienie dlaczego przerwano WZA GPW w dniu 26.07.2014r i 15.07.2014r?
Jak głosowali drobni inwestorzy w sprawie kolejnego przeniesienia terminu WZA?
Jakie kontrowersje wśród akcjonariuszy wzbudziła osoba Pawła Tomborskiego jako byłego ministra na stanowisku Prezesa GPW?
Dlaczego w dniu 15.07.2014r nie podano do publicznej wiadomości, że rekomendacja terminu przyznania dywidendy na 23.07.2014r  jest nieaktualna?
Dlaczego w dniu 15.07.2014r nie podano do publicznej wiadomości nowego możliwego terminu przyznania akcjonariuszom prawa do dywidendy?
Kiedy będą upublicznione prawdziwe przyczyny perturbacji na WZA w dniach 16.06 i 15.07.2014 GPW?

Licząc na szybką odpowiedź
Łączę wyrazy szacunku
Rajmund Pollak
z Redakcji portalu: www.pomniksmolensk.pl


Oto odpowiedź jaką otrzymałem w formie elektronicznej:

Witam,

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zarówno 26 czerwca 2014 r. jak i 15 lipca br., została zarządzona zgodnie z przegłosowanymi na obydwu ZWZ przez akcjonariuszy uchwałami. 

Wniosek o zarządzenie obydwu przerw został zgłoszony przez przedstawiciela MSP, reprezentującego Ministra Skarbu Państwa.

Informacje na temat przerw w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdzie Pan w raportach bieżących Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, które to znajdują się pod niżej podanymi linkami:

http://www.gpw.pl/raport_biezacy?geri_id=297
http://www.gpw.pl/raport_biezacy?geri_id=302

Raporty zawierają uchwały podjęte przez ZWZ zarówno 26 czerwca 2014 r. jak i 15 lipca br.
Pod każdą z uchwał znajdzie Pan rozkład głosów akcjonariuszy w podziale na głosy: za, przeciw i wstrzymujące się od głosu.

Aktualnie obowiązującą propozycję Zarządu Giełdy w sprawie terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2013 znajdzie Pan pod niżej podanym linkiem: http://www.gpw.pl/raport_biezacy?geri_id=304

W związku z ogłoszeniem przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „Giełda”) zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r. i kontynuowanego w dniu 15 lipca 2014 r. oraz w nawiązaniu do Raportów Bieżących nr 4/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. oraz nr 10/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., Zarząd Giełdy informuje, że z uwagi na obowiązujące w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych procedury związane z wypłatą dywidendy, zamierza zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki nowe terminy dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2013. Rekomendacja Zarządu Giełdy będzie obejmowała: 7 sierpnia 2014 r. jako dzień dywidendy oraz 26 sierpnia 2014 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

Wszystkie informacje na temat przebiegu ZWZ i podjętych uchwał znajdują się w raportach bieżących GPW, które to znajdzie Pana na naszej stronie internetowej: http://www.gpw.pl/raporty_biezace

Giełda Papierów Wartościowych S.A., podobnie jak inne spółki publiczne, nie jest właściwym adresatem poniższych pytań:   
Jakie kontrowersje wśród akcjonariuszy wzbudziła osoba Pawła Tamborskiego jako byłego ministra na stanowisku Prezesa GPW?
Kiedy będą upublicznione prawdziwe przyczyny perturbacji na WZA w dniach 26.06 i 15.07.2014 GPW?

Z poważaniem,

Maciej Wewiór, Rzecznik GPW


Tyle cytatów.

Najciekawszą natomiast  informacją jest ujawnienie faktu, że prowodyrem całego zamieszania jest przedstawiciel MSP, który reprezentuje Ministerstwo Skarbu Państwa!

Unikanie jak ognia przez rzecznika prasowego GPW odpowiedzi na pytania dotyczące nie zatwierdzonego przez WZA w dniu 15VII2014  na fotelu Prezesa GPW Pawła Tamborskiego, świadczy jednak o tym, że dla Ministerstwa Skarbu Państwa nie jest najważniejsza dywidenda dla akcjonariuszy ( czyli również Skarbu Państwa) lecz najważniejszym okazuje się fotel prezesa, czyli znowu gra o stołki!

Rajmund Pollak
 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *