Smog-Stop, Socjalizm-Start!

Niewykluczone, że na naszych oczach rozgrywać się właśnie zaczyna jeden z największych, w ostatnich latach, przekrętów dokonanych na pieniądzach podatników. Chodzi o rządowy program Czyste Powietrze Czytaj więcej »

 

Odkurzacze przemysłowe spełniające standardy dyrektywy ATEX

Barierą uniemożliwiającą swobodny przepływ produktów między państwami były różnorodne przepisy prawne - obowiązujące na terenie każdego z krajów. Chcąc ułatwić eksport oraz import towarów postanowiono je ujednolicić, wprowadzając Dyrektywy Nowego Podejścia.

Dyrektywy ATEX95 i ATEX137

W przypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń przeznaczonych do pracy na niebezpiecznych obszarach obowiązują dwie dyrektywy: ATEX95 – dotyczy urządzeń przeznaczonych do użytku w strefie zagrożonej wybuchem i ATEX137 – dotyczy wymagań związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracowników wykonujących prace na takich obszarach.

Odkurzacze przemysłowe – produkt spełniający wymagania dyrektywy ATEX

Jednym z produktów, który powinien spełniać wymagania dyrektywy ATEX są odkurzacze przemysłowe.

W branży przemysłowej jest wiele zagrożeń niosących za sobą możliwość powstania wybuchu, a co za tym idzie sprzęt wykorzystywany do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi spełniać odpowiednie warunki. Odkurzacze przemysłowe przeznaczone do stref zagrożonych cechuje odpowiedzi rodzaj materiałów, z których zbudowane są komponenty. Muszą to być materiały nieprzewodzące ładunków elektrycznych, a także o odpowiedniej wytrzymałości termicznej. Posiadające komorę filtrującą i pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz certyfikowane turbinę i obudowę. Ponadto odkurzacze te mogą być również zasilane pneumatycznie.

Sprawdzają się one przy usuwaniu wiórów, opiłków metali, drobnych cząstek pyłów, emulsji olejowych oraz gorących i szkodliwych zanieczyszczeń.

Zamysł wprowadzenia dyrektywy ATEX

Głównym celem wprowadzenia dyrektywy ATEX jest zmniejszenie ryzyka, jakie związane jest z wykorzystywaniem na obszarach objętych zagrożeniem dowolnego sprzętu. Jasno ona definiuje wymagania jakie musi spełniać produkt. A wszystko to w imię bezpieczeństwa pracowników i zakładu pracy.

Dodatkowo producenci takich towarów, jeśli chcą bez komplikacji sprzedawać swój produkt na rynkach zagranicznych muszą produkować je według wymaganych standardów, aby w końcowym etapie móc umieścić na nich znak Ex.