Czy powstanie najbezpieczniejszy bank świata?

W USA podejmowana jest próba utworzenia banku, który wszystkie depozyty przekazywałby do Fed na niskooprocentowane konta dla banków komercyjnych Czytaj więcej »

 

Państwo kapitalistyczne a państwo socjalistyczne

W systemie gospodarki rynkowej rząd martwi się o ochronę życia, zdrowia i prywatnej własności swych obywateli przed jakimkolwiek przymusem czy oszustwami. Rząd dysponujący aparatem sprawiedliwości i przymusu jest w stanie zapewnić sprawne funkcjonowanie wolnego rynku.


Powstrzymuje się on jednak przed ingerencją w wolność ludzkich działań w dziedzinie produkcji i dystrybucji dotąd, dopóki działania te nie prowadzą do stosowania przymusu jednych w stosunku do drugich, bądź nie opierają się na oszustwie przeciwko życiu, zdrowiu i własności innych. Taka forma zachowania się rządu wobec przedsięwzięć ekonomicznych swoich obywateli to charakterystyczna cecha państwa w gospodarce rynkowej.

Jeżeli klasyczni liberałowie przeciwstawiają się rządowej interwencji w sferę ekonomiczną, czynią to, ponieważ wiedzą, że gospodarka rynkowa jest efektywnym i sprawnie funkcjonującym systemem jedynie dzięki niczym nie skrępowanej współpracy społecznej. Są przekonani, że żaden inny system nie mógłby przynieść ludziom więcej dobrobytu i zadowolenia. Liberałowie angielscy i francuscy oraz ojcowie Konstytucji Stanów Zjednoczonych domagali się ochrony prywatnej własności nie dla korzyści jednej klasy, ale dla ochrony wszystkich ludzi, ponieważ wiedzieli oni, że bogactwo całego narodu i każdego człowieka najpełniej będzie zabezpieczone właśnie w warunkach systemu gospodarki rynkowej.

Naiwne jest więc twierdzenie, że prawdziwi liberałowie, przez to, że popierają prywatną własność są jednocześnie wrogami państwa, gdyż chcą ograniczyć jego działalność. Nie są wrogami państwa, tylko przeciwnikami socjalizmu i interwencjonizmu, ponieważ wierzą oni w nadrzędną skuteczność gospodarki rynkowej. Chcą jednocześnie silnego i dobrze zorganizowanego państwa, gdyż przyznali mu ważne zadania: ochronę systemu gospodarki rynkowej.

Jeszcze bardziej naiwni byli pruscy metafizycy, gdy twierdzili, że program stronników wolnego rynku był negatywny. Dla nich, zwolenników pruskiego totalitaryzmu, wszystko, co stało na drodze ich dążeń do mnożenia państwowych stanowisk wydawało się negatywne. Program stronników gospodarki rynkowej był negatywny jedynie w tym sensie, w jakim każdy program jest negatywny - wykluczał on wszystkie inne programy. Ponieważ prawdziwi liberałowie gospodarczy są pozytywnie ustosunkowani do prywatnej własności środków produkcji i gospodarki rynkowej, są więc jednocześnie przeciwko socjalizmowi i interwencjonizmowi.

W socjalizmie za wszystkie sprawy dotyczące ekonomii odpowiada państwo. Rząd wydaje rozkazy każdej gałęzi produkcji, podobnie jak wydaje je armii. Nie istnieje tam sfera prywatnej działalności. Wszystko jest kierowane przez władze państwowe. Człowiek w takim systemie jest niczym mieszkaniec sierocińca lub domu poprawczego. Musi wykonywać zleconą mu pracę i musi konsumować jedynie to, co zostało mu przydzielone przez władze. Może on czytać jedynie książki i gazety wydane przez władze lub dozwolone i może podróżować tylko wówczas, gdy przyznają mu na to środki. Musi przyjąć zawód, który władze dla niego wybrały i musi zmienić swój zawód i miejsce zamieszkania, jeśli mu tak nakażą. W tym sensie możemy śmiało stwierdzić, że obywatele państw socjalistycznych nie są ludźmi wolnymi.

Ludwig von Mises

tłum. Agnieszka Łaska i Jan M. Małek

(Fragment książki "Interwencjonizm", Wydawnictwo Arcana, Kraków 2000. Publikacja na "SP" za zgodą Wydawnictwa Arcana. )


9 Responses to Państwo kapitalistyczne a państwo socjalistyczne

 1. Marko napisał(a):

  Tato neoliberalizmu straszyl ludzi stalinowcami, przyjmujac, ze to byl socjalizm, a z socjalizmem mialo to tyle wspolnego co mc donald z jedzeniem. Szkoda, ze umarl bo ciekawe co by teraz gledzil widzac dokad zaprowadzil swiat ten jego system.

 2. Wojtek.S. napisał(a):

  Dodać można też jak są przekręcane wypowiedzi i zamiary wolnorynkowców przez socjalistów. Mówimy, nie chcemy państwowego szkolnictwa, a socjaliści odpowiadają, że jesteśmy przeciw edukacji i obywatele staną się coraz głupsi. Mówimy, że nie chcemy dodrukowywania pieniędzy, socjaliści odpowiadają, że jesteśmy przeciw wzbogaceniu się narodu i tym podobne.

  …Cała polska czyta lemingom…

 3. Marko napisał(a):

  No prosze, agenci kurwniwscy juz maja calodobowe dyzury na stronce. Pan Redaktor moze byc z siebie dumny. Tylko postawi sie kropke a juz pieski sa w akcji. Podziekujcie najpierw judasze za prace. Musicie miec portki pelne strachu skoro reagujecie z predkoscia swiatla. Smiac sie chce.

 4. Wojtek.S. napisał(a):

  W takim razie Pan musi pisać przez sen. Albo jakiś bot to napisał skoro tylko ja jestem o tej porze na stronce. Żeby mieć tyle czasu na pisanie swoich imaginacji i frustracji na tym portalu to podziwiam. Ale mimo to można samemu ocenić jakiego języka używają socjaliści. Sami wystawiają się na pośmiewisko.

 5. Marko napisał(a):

  Piszesz agencie do siebie? Juz was na prochach trzymaja zebyscie nie stracili weny?

 6. Marko napisał(a):

  Tak dziala kapitalistyczny kanibalizm „Zdunska Wola”:

  http://technowinki.onet.pl/orange-zamknie-co-piaty-salon/2bnef

 7. Marko napisał(a):

  A tak dziala kapitalistyczny wolny rynek – czyli jak oszukac naiwnego. Ciekawe wpisy

  http://biznes.onet.pl/yaron-bruckner-wlasciciel-smyka-i-empiku-nie-zyje,18491,5569022,1,news-detal

 8. KMP napisał(a):

  Ostatni akapit to zwyczajny stek bzdur. zamiast tego proponuje prawidłową definicję socjalizmu. widać autor tego teksty nie rozróżnia reżimu totalitarnego od społeczeństwa bezklasowego

  Socjalizm stanowi niezbędny etap przejściowy pomiędzy kapitalizmem a komunizmem. Niemożliwe jest bowiem proste, błyskawiczne przejście ze społeczeństwa opartego na wyzysku do takiego, którego podstawą funkcjonowania jest równość, dostatek dóbr i możność realizacji wszystkich ludzkich potrzeb. Niemniej jednak już przy socjalistycznej organizacji produkcji wszelki wyzysk człowieka przez człowieka zostaje ostatecznie zniesiony.

  Kapitalistyczne formy własności fabryk, kopalń, środków transportu oraz innych środków produkcji stają się już przeszłością. Cały system finansowy i handel przechodzą w ręce mas pracujących. Robotnik nie pracuje już jak niewolnik dla przysporzenia zysków kapitalistom, a drobny wytwórca nie jest już zdany na łaskę i niełaskę wszelkiej maści bankierów i pośredników.

  Położony zostaje kres dążeniu do uciskania i wyzyskiwania innych narodów w celu zagarniania rynków i osiągania maksymalnych zysków. Cały potencjał przemysłowy jest w pełni wykorzystywany: Część maszyn nie stoi bezczynnie dlatego tylko, że kapitalistom nie opłaca się ich wykorzystywać. Nie ma już robotników nie zatrudnionych dlatego tylko, że kapitalistom nie opłacało się kupować ich siły roboczej. Ziemia nie jest już wyjaławiana przez rabunkową gospodarkę, produkcja żywności nie jest już lekceważona. Nie niszczy się olbrzymich zapasów żywności, podczas gdy miliony ludzi nie mogą się dostatecznie odżywiać. Nie ma już kryzysów gospodarczych, ponieważ została zniesiona ich podstawowa przyczyna: istnienie obok uspołecznionej produkcji – kapitalistycznego sposobu przywłaszczania produktów, co prowadziło do tego, że pracowników nie stać było na kupowanie wyprodukowanych przez siebie towarów. Nikt nie dąży do wojny i nikt nie może się na niej wzbogacić.

  W ustroju socjalistycznym celem produkcji nie jest zysk, lecz zaspokajanie potrzeb ludności i podnoszenie jej stopy życiowej. Socjalizm – to zapewnienie dostatku wszystkim członkom społeczeństwa. Środki mogące zapewnić obfitość produktów już istnieją, bo w ustroju kapitalistycznym siły wytwórcze rozwinęły się w dostatecznym stopniu. Wystarczy tylko użycie tych środków!

  W ustroju socjalistycznym nie ma wyzyskiwaczy przywłaszczających produkty pracy innych, gdyż całym produktem dysponują wytwórcy. Produktu tego używa się do:

  1. Zastąpienia zużytych środków produkcji, tworzenia rezerw i dalszego jej rozwoju.

  2. Zapewnienia wszystkim ludziom świadczeń społecznych i do ich rozszerzenia.

  3. Utrzymania państwa i sił obronnych tak długo, jak długo dany kraj socjalistyczny jest otoczony przez wrogi świat kapitalistyczny.

  W społeczeństwie socjalistycznym wciąż istnieją pozostałości klasy kapitalistycznej. Zanim będzie można przejść do budowy ustroju komunistycznego, naleciałości społeczeństwa opartego na wyzysku, podziałach społecznych i rasowych oraz nierównościach w płacy i dystrybucji będą musiały zostać przezwyciężone. Dlatego właśnie uważamy socjalizm za okres przejściowy między ustrojem opartym na wyzysku jednej klasy przez drugą, a społeczeństwem bezklasowym.

 9. Zbig Grun napisał(a):

  ,- ponieważ z Komunizmu (Socjalizmu PRL )nie ma przejścia /bezpośredniego/ do Kapitalizmu prawdziwego (amerykańskiego =prywatyzacja prawdziwa )lecz wejście następuje do Kapitalizmu dzikiego=nieprawdziwa prywatyzacja (1 milion trzeba podprowadzić dla ulegalnienia Kapitału) – to jest oczywiste ,iż każdemu prędzej czy później (z przyczyny nie prawdziwej prywatyzacji po pierwszej Pierestrojce Gorbaczowa )zabraknie …pieniędzy Kapitału.Tzn.powstanie nieprawdziwa klasa średnia tzw.”NOWO frankowcy”.Oznacza to ,iż pojęcia państwa kapitalistycznego a państwa socjalistycznego mogły być pojęciami dorzecznymi tylko do d a t y nie przyłączenia Krymu do FR -w dawnym systemie Geo (Jałta).A po dacie przyłączenia Krymu do FR =powstaniu Nowego systemu GEO w Prawie Międzynarodowym (niezależnego od Jałty)w grę może wchodzić tylko samo pojęcie :państwa Kapitalistycznego odwołującego się albo do strefy dolarowej (Kapitalizm amerykański) albo do strefy EURO (Kapitalizm europejski nie amerykański).Stąd samo pojęcie PROkapitalizmu nic nie oznacza bez określenia do którego z owych 2 rodzaji Kapitalizmu się odnosi ? (złoty należy do strefy dolarowej).A co też wyjaśnia dlaczego używając pojęcia państwo kapitalistyczne a państwo socjalistyczne autor …zamajaczył politycznie ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *