Czy powstanie najbezpieczniejszy bank świata?

W USA podejmowana jest próba utworzenia banku, który wszystkie depozyty przekazywałby do Fed na niskooprocentowane konta dla banków komercyjnych Czytaj więcej »

 

Państwowa Agencja Atomistyki R.P. nie została zaproszona do badania skutków awarii elektrowni w Zaporożu

Z uwagi na fakt, że w opublikowanym już stanowisku PAA, dotyczącym awarii siłowni jądrowej w Zaporożu widnieje informacja, że nie było skażenia radioaktywnego poza granicami Ukrainy, próbowałem dociec jakie wystąpiło skażenia na Ukrainie.


Oto najnowsza odpowiedzi Państwowej Agencji Atomistyki na moje pytania szczegółowe:

Szanowny Panie Redaktorze,

Poniżej przesyłam listę szczegółowych odpowiedzi na zadane przez Pana pytania. Jeszcze raz przypominam, że w przypadku zdarzeń w zaporoskiej elektrowni jądrowej nie możemy mówić o jakiejkolwiek awarii w elektrowni, a co najwyżej o niegroźnym incydencie technicznym. Incydent ten nie spowodował żadnego zagrożenia radiacyjnego, tj. żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska związanego z działaniem promieniowania jonizującego.

3. Czy strona ukraińska przekazała do PAA informację o poziomie promieniowania w Zaporożu i okolicach w dniach od 28.11.2014r do 5.12.2014rok?

Ukraiński dozór jądrowy publikował na swoich stronach codziennie informacje dot. mocy dawki promieniowania w okolicy zaporoskiej elektrowni jądrowej. Strona ukraińska nie przekazywała specjalnie informacji do PAA, nie była do tego zobligowana, ponieważ incydent w zaporoskiej elektrowni jądrowej nie został zaklasyfikowany jako zdarzenie radiacyjne. Ponadto, należy zauważyć, iż strona ukraińska wykazała się daleko idącą otwartością na współpracę.

4. Czy w dniach od 28.11.2014 do 6.12.2014 roku Państwowa Agencja Atomistyki prowadziła badania poziomu promieniowania radioaktywnego na wysokości powyżej 500m wzdłuż wschodnich granic Polski?

Nie. Tego typu badania nie są i nigdy nie były prowadzone przez PAA. Brak jest ku temu jakichkolwiek merytorycznych przesłanek.

5. Jeśli takie badania były prowadzone, to gdzie i kiedy zostały one podane do publicznej wiadomości?

Jak wyżej

6. Czy w okresie od 28.11.2014 do 5.12.2014r przebywał w Zaporożu jakikolwiek polski specjalista z aparaturą pomiarową, aby sprawdzić czy faktycznie nie ma żadnego zagrożenia w wyniku awarii?

Nie. Pracownicy PAA są pracownikami Korpusu  Służby Cywilnej, a co za ty idzie polskimi funkcjonariuszami publicznymi, którzy nie wykonują swoich zadań poza granicami RP (z wyjątkiem uczestnictwa w spotkaniach międzynarodowych, np. w UE, czy MAEA). Polscy eksperci zatrudnieni w PAA nie mają prawa dokonywać kontroli w obiektach jądrowych poza granicami RP, podobnie jak inspektorzy z innych państw nie mają prawa kontrolować polskich obiektów jądrowych.

7. Na jakiej podstawie merytorycznej były sprawdzane zapewnienia strony ukraińskiej o braku zagrożeń?

Poza informacjami przekazywanymi przez stronę ukraińską  PAA dysponowała danymi ze stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych na terenie Polski oraz informacjami z międzynarodowych systemów wymiany informacji (USIE, webECURIE). Monitorowane były również dane ze stacji pomiarowych w innych krajach za pomocą serwisu EURDEP ( https://eurdep.jrc.ec.europa.eu/Basic/Pages/Public/Home/Default.aspx). Z żadnego ze wskazanych źródeł nie wynikały jakiekolwiek przesłanki o zagrożeniu radiacyjnym dla Polski.

8. Czy tuż po zaistnieniu incydentu był obecny wewnątrz zaporoskiej elektrowni jądrowej jakikolwiek polski specjalista, który dokonał wizji lokalnej uszkodzeń?

Patrz odpowiedź do pytania nr 6.

9. Na jakiej podstawie merytorycznej PAA uznała, że informacje o zagrożeniu spowodowanym awarią elektrowni jądrowej w Zaporożu są nieprawdziwe?

Zarówno z informacji otrzymanych od strony ukraińskiej, jak i z danych pochodzących z polskich stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych oraz z danych zawartych w międzynarodowych systemach wymiany informacji (EURDEP, USIE, webECURIE) wynikało, że brak jest JAKICHKOLWIEK MERYTORYCZNYCH PRZESŁANEK do stwierdzenia chociażby częściowej prawdziwości doniesień o zagrożeniu wywołanym incydentem w zaporoskiej elektrowni jądrowej.

10. Skoro Państwowa Agencja Atomistyki określiła informacje o zagrożeniach jako nieprawdziwe, to czy zdaniem PAA "nieodpowiedzialnym" było ogłoszenie przez dyrekcję elektrowni atomowej w Zaporożu w dniu 28.11.2014roku podwyższonego stanu zagrożenia?

Państwowa Agencja Atomistyki, jako polski urząd centralny nie komentuje decyzji i poczynań operatora ukraińskich elektrowni jądrowych oraz ukraińskiego dozoru jądrowego, gdyż wykracza to poza jej kompetencje.

Pozdrawiam,
 
Monika Kaczyńska Dyrektor Gabinetu Prezesa, Rzeczniczka Prasowa Prezesa
UL. Krucza 36, 00-522 Warszawa TEL. 22 695 98 43 FAX 22 695 98 10 WWW.paa.gov.pl

 
Wnioski?

Moim zdaniem potrzebne jest natychmiastowe utworzenie Międzynarodowej Komisji do zbadania skutków awarii w Zaporożu, gdyż jakoś tak nie ufam władzom Ukrainy, które tak długo ukrywały fakt zaistnienia awarii w elektrowni atomowej w Zaporożu.

Ciąg dalszy nastąpi, bo nadal drążę temat.

Rajmund Pollak


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *