Braun: To zła historia jest matką złej polityki

To zła historia jest matką złej polityki. Niech się wam broń Boże nie wydaje, że możecie rozszerzyć waszą, piękną wolnościową idee, nie wracając do historii Czytaj więcej »

 

Polska Prezydencja, czy obca rezydencja?

Jeżeli wejście do Unii Europejskiej nasze elity polityczne określały jako wrota do raju, to Prezydencja UE powinna być okresem, w którym Polska zakosztuje najbardziej smakowitych owoców z tegoż raju.Zatem Polacy mieli prawo oczekiwać od swojego rządu, wykorzystania Prezydencji do poprawy bytu własnego narodu i wzmocnienia pozycji Rzeczypospolitej w całej UE. Jakież jednak było moje zaskoczenie gdy  Premier POlskiego rządu oświadczył , że to m.in. Niemcy pomogą nam w Prezydencji! Ja wiem, że teraz jesteśmy w jednej wielkiej rodzinie unio-europejskiej, gdzie panuje ( deklaratywnie) ogólna przyjaźń między narodami, ale po jakiego czarta nam jest potrzebna POmoc Berlina w Prezydencji? Przecież znamy już z historii jak ta pomoc Niemców wyglądała!

Jeden z naszych książąt (Konrad Mazowiecki) zwrócił się o pomoc do Krzyżaków, którzy tak skutecznie nam pomagali, że płonęły polskie miasta i wsie, a podległe Polsce Prusy stały się w końcu potężnym niemieckim państwem. Pomoc Prusaków dla Polski przejawiła się zwłaszcza w roku 1772 (pierwszy rozbiór Polski) w 1793 (drugi rozbiór Polski) i 1795 ( trzeci rozbiór Polski). Przez cały XIX wiek Niemcy pomagały wraz z Rosją i Austrią, aby Polska nie pojawiła się ponownie na mapie Europy. Aż do Traktatu Wersalskiego Prusacy dbali o germanizację Polaków .

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku Niemcy nie chcieli oddać Polsce Śląska i dopiero zbrojne Powstania Śląskie w 1919, 1920 i 1921 wydarły Rzeszy część Śląska.

Całą ideologię komunistyczną też stworzono w Niemczech, a Marks i Engels stworzyli jej podwaliny „naukowe”. Sam Lenin powrócił do do Rosji ze Szwajcarii przy wydantnej pomocy wywiadu niemieckiego , który zapewnił mu wygodną podróż zaplombowanym pociągiem pancernym, aby mu nikt krzywdy nie zrobił zanim nie zacznie rewolucji październikowej.

W trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku dokerzy Hamburga odmówili załadunku na statki broni przeznaczonej dla Polski i ogłosili, że Niemcy czekają na Armię Czerwoną w imię internacjonalizmu proletariackiego.

Pamiętać będziemy już na zawsze niemiecką pomoc z lat 1939-1945 i lata okupacji hitlerowskiej.

Po II Wojnie Światowej Niemiecka Republika Demokratyczna była najbardziej komunistycznym krajem w RWPG, a w 1980 i 1981 roku władze NRD deklarowały chęć udzielenia braterskiej pomocy generałowi Jaruzelskiemu w walce z NSZZ „Solidarność”.

Już w czasach naszego członkostwa w UE Niemcy podpisały pakt o rurze pod Bałtykiem, aby „pomóc” Polsce w utracie statusu  kraju koniecznego tranzytu rosyjskiego gazu do UE.

Szeroką „pomoc” RFN dla Polski widać w całkiem współczesnych działaniach Eriki Steinbach i jej „Ruchu Wypędzonych” , którzy postulują uczynienie z Warmii, Mazur, Dolnego i Górnego Śląska nowych Landów Niemieckich! W RFN znajdują się  również ośrodki  pomocy dla Ruchu Autonomii Śląska!

Zatem ani historia ani współczesność nie nauczyła naszych elit rządzących, że  z Niemcami można się przyjaźnić, ale nie wolno ich dopuszczać do współrządzenia, bo to w przyszłości może się źle dla nas skończyć. Przecież w czasach, gdy RFN prowadził Prezydencję UE, to kanclerz Niemiec jakoś nie zwracał się do Polski o pomoc w przewodzeniu Unii Europejskiej!

Rajmund Pollak

Artykuł ten wydrukowano w numerze 27 (212)  tygodnika: ” Warszawska gazeta”  z 15-21 lipca 2011 roku.


One Response to Polska Prezydencja, czy obca rezydencja?

  1. autonomista napisał(a):

    „Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku Niemcy nie chcieli oddać Polsce Śląska i dopiero zbrojne Powstania Śląskie w 1919, 1920 i 1921 wydarły Rzeszy część Śląska”.
    1. Czemu Niemcy miały wtedy „oddawac” Śląsk Polsce? Przecież nie zabrali go jej, ale już dawno, pokojowo i naturalnie Śląsk odpadł w XII/XIII wieku od ówczesnej monarchii Piastów 🙂 A Prusy/Niemcy odebrali Śląsk Austrii/Czechom więc to ewentualnie im powinni oddac Śląsk 🙂 Co do powstań śląskich, to żadne nie było zwycięskie i dopiero decyzję mocarstw międzynarodowych przyznano małą cześc regionu Polsce, która przegrała zresztą plebiscyt 🙂
    Ktoś trafnie powiedział kiedyś, że nic tak nie kompromituje Pana Rajmunda jak jego własne słowa 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *