Kapitalizm w poduszce – prostota, która czyni cuda

Podczas nocnego lotu z Los Angeles obserwowałem współpasażerów i ich bezowocne próby zaśnięcia. Mieli otwarte usta, przewracali głowami z jednej strony na drugą Czytaj więcej »

 

Skuteczne dochodzenie odszkodowania – sprawdź, jak uzyskać rekompensatę z różnych rodzajów ubezpieczeń

Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują swoim klientom wiele rodzajów ubezpieczeń, które mają za zadanie zapewnić im ochronę na wypadek różnego rodzaju feralnych zdarzeń. Bardzo istotną kwestią jest dochodzenie świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak uzyskać należną rekompensatę z różnych polis ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

 

To niezwykle popularna polisa ubezpieczeniowa, która jest obowiązkowa dla posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników. Bardzo często ubezpieczenie OC nabywane jest też przez przedsiębiorców, a także osoby prywatne. Z OC może skorzystać poszkodowany w wypadku, które sprawcą była osoba ubezpieczona. W ramach polisy OC możliwa jest wypłata świadczeń zarówno z tytułu szkody osobowej, jak i rzeczowej. Poszkodowany ma prawo uzyskać m. in. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, stosowne odszkodowanie, rentę, zwrot utraconych zarobków. Warunkiem koniecznym do spełniania w celu uzyskania świadczeń jest zaistnienie odpowiedzialności osoby trzeciej za spowodowanie feralnego zdarzenia. W celu uzyskania rekompensaty poszkodowany zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem odszkodowawczym do właściwego ubezpieczyciela. Dochodzenie odszkodowania w ramach OC nie jest zadaniem łatwym, dlatego poszkodowani, by nie uzyskać zaniżonej rekompensaty nawiązują współpracę z kancelariami odszkodowawczymi np. Kompensja. Podmioty te specjalizują się w prowadzeniu tego typu spraw i uzyskują dla swoich klientów zdecydowanie wyższe świadczenia odszkodowawcze.

 

Ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

 

Polisa NNW jest niezwykle popularnym ubezpieczeniem chroniącym kierowców, uczniów, a także osoby prywatne. Poszkodowany, który doznał wypadku na skutek przyczyny zewnętrznej ma prawo do uzyskania rekompensaty w ramach własnej polisy NNW. Zazwyczaj polisa ta przewiduje świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, ale może też obejmować dodatkowe rekompensaty np. zwrot wydatków poniesionych na leczenie. Wszelkie szczegóły w tym zakresie są zawsze dokładnie opisanie w Ogólnych Warunkach Umowy. Poszkodowany chcący uzyskać należne świadczenie musi wystąpić z wnioskiem do Towarzystwa Ubezpieczeniowego u którego nabył polisę. Wysokość należnej rekompensaty jest ustalona na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU. Wypłacana suma pieniężne uzależniona jest od procentowego uszczerbku, a także od sumy ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie na życie

 

To bardzo popularny rodzaj ubezpieczenia mający na celu zagwarantowanie rekompensaty na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy, a także trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zawsze w Ogólnych Warunkach Umowy jest dokładnie określone, jakie typy świadczeń obejmuje dana polisa na życie. Wysokość wypłacanych świadczeń zawsze wynika z umowy ubezpieczenia i OWU. Wpływ na wysokość rekompensaty ma okres ubezpieczenia, a także wysokość płaconych składek. Poszkodowani chcący uzyskać świadczenia muszą wystąpić do ubezpieczyciela ze stosownym wnioskiem. W przypadku śmierci ubezpieczonego o rekompensatę mogą starać się osoby wskazane w polisie, jako uprawnione.


One Response to Skuteczne dochodzenie odszkodowania – sprawdź, jak uzyskać rekompensatę z różnych rodzajów ubezpieczeń

  1. Dopłata do odszkodowania napisał(a):

    Po uzyskaniu odszkodowania dobrze jest skonsultować jego wysokość ze specjalistą od uzyskiwania należytego zadośćuczynienia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *