Smog-Stop, Socjalizm-Start!

Niewykluczone, że na naszych oczach rozgrywać się właśnie zaczyna jeden z największych, w ostatnich latach, przekrętów dokonanych na pieniądzach podatników. Chodzi o rządowy program Czyste Powietrze Czytaj więcej »

 

Stanisław Michalkiewicz: Mechanizm ekonomicznego samograja

Podczas niedawnego zjazdu Prawa i Sprawiedliwości pan premier Kazimierz Marcinkiewicz, mówiąc o osiągnięciach rządu, wymienił wśród nich również „spadek bezrobocia”. Oczywiście pan premier miał rację. Bezrobocie w Polsce rzeczywiście spadło.

Czy jednak można uznać to za zasługę rządu? To zależy od punktu widzenia, bo skądinąd wiadomo, że ostatnio wyjechało z Polski do pracy w państwach „starej” Unii Europejskiej, głównie do Wlk. Brytanii i Irlandii co najmniej 2 miliony ludzi, głównie zresztą młodych. To by wyjaśniało przyczynę spadku bezrobocia, natomiast zasługi rządu – już niekoniecznie.

Miasteczka – widma
Ostatnio dużo jeżdżę po Polsce, zapraszany przez ludzi zaniepokojonych możliwością dopuszczenia do rabunku Polski przez organizacje żydowskie zajmujące się tzw. „przemysłem holokaustu”. Będąc w Pionkach, spotkałem się z miejscowymi przedsiębiorcami, którzy objaśnili mi przyczyny, dla których miasteczko to sprawia wrażenie miasteczka-widma, jakie pozostały w Newadzie po wyeksploatowaniu załóż srebra. Dowiedziałem się, że większość mieszkańców w wieku produkcyjnym wyjechała za granicę. Typowa tamtejsza rodzina żyje w ten sposób, że matka jest służącą w jednym kraju europejskim, ojciec – serwirantem w drugim, a dzieci mieszkają z babcią, która utrzymuje je za pieniądze przysyłane przez rodziców, dokładając ewentualnie z renty. Biznesmeni z Radomia powiedzieli mi, że z tego miasta wyjechało około 30 tysięcy ludzi, a przecież Radom nie jest żadnym wyjątkiem, bo w wielkopolskim Lesznie usłyszałem dokładnie to samo.

Skąd wziąć siłę roboczą?
Przypomniała mi się w związku z tym ONZ-towska prognoza demograficzna dla Unii Europejskiej, opracowana na kilka lat przed referendum akcesyjnym w Polsce, które, jak wiadomo, przesądziło sprawę Anschlussu. Autorzy tej prognozy, konstatując fakt gwałtownego starzenia się społeczeństw państw „starej” Unii twierdzili, że jeśli pragnie ona utrzymać „socjal” na tym samym poziomie, to w ciągu najbliższych 50 lat, musi importować około 100 milionów pracowników.

Jestem pewien, że przywódcy Unii, po zapoznaniu się z tą prognozą, zaczęli zastanawiać się, skąd tych pracowników importować. Nie chodzi o to, ze ich nie ma. Przeciwnie – jest nawet l`embarras de richesse, czyli kłopot z nadmiaru. Chodzi zatem o to, czy importować pracowników, dajmy na to, z krajów arabskich, czy może chińskich kulisów, czy też kogoś jeszcze innego. Pracownicy z krajów arabskich aż przebierają nogami na unijnych granicach, ale czy byłoby rozsądnie importować ich jeszcze 100 milionów? Przecież już teraz trudno spokojnie zmrużyć oko, a gdyby liczba Arabów i Senegalczyków w ciągu 50 lat powiększyła się o 100 milionów, to nikt nie byłby pewien dnia ani godziny. Więc może Chińczyków? Ba – ale to nie te czasy, jak za powstania Bokserów, kiedy to chińskim kulisem byle biały mógł pomiatać, jak chciał. Teraz za chińskimi kulisami stoją nuklearne Chiny i co mogłoby się stać, gdyby tak 100 milionów kulisów zażądało praw politycznych? Jak im to w istniejącej sytuacji wyperswadować? Nikt tego nie wie i nawet nie chce dopuszczać takich myśli do siebie. Na szczęście jest jeszcze jeden kierunek; można przecież importować siłę roboczą z chrześcijańskich krajów Europy Środkowej. To łagodni chrześcijanie, więc nie ma ryzyka zbyt wielkiego dystansu cywilizacyjnego, zwłaszcza gdyby red. Michnik i jemu podobni pogromcy tubylców wytresowali przyszłych chrześcijańskich pracowników w politycznej poprawności i w ogóle – w „tolerancji” tak, żeby w swoim statusie serwirantów nie widzieli niczego osobliwego. W tej sposób dojrzała decyzja o konieczności rozszerzenia Unii na wschód.

Samograj ekonomiczny
Żeby jednak zapewnić stały dopływ chrześcijańskich pracowników z krajów Europy środkowej i Wschodniej i żeby traktowali oni swój status serwiranta jako naturalny, należało zrealizować ten fragment celów wojennych Cesarstwa Niemieckiego z roku 1916, który – mówiąc o „Mitteleuropie” – rozwijał polityczny projekt utworzenia w Europie Środkowej i Wschodniej państw formalnie niepodległych, ale de facto – niemieckich protektoratów, o gospodarkach peryferyjnych i komplementarnych wobec gospodarki niemieckiej. Ten stan rzeczy udało się osiągnąć 1 maja 2004 roku, wytwarzając przy okazji trwały przymus ekonomiczny, skłaniający tubylców do poszukiwania szczęścia na służbie u „narodu panów”. Ponieważ gospodarki protektoratów mają być peryferyjne i komplementarne, a nie konkurencyjne, to znaczy, że mają być głównie odbiorcą produktów wytwarzanych w metropoliach, również przez wspomnianych pracowników. No dobrze, ale skoro gospodarki protektoratów nie będą wydajne, to skąd protektoraty będą czerpać zdolność płatniczą, która uczyniłaby z nich stosunkowo atrakcyjne, tzn. wypłacalne rynki zbytu dla metropolii? Wydaje się, ze jedynym rozwiązaniem dla nich będzie eksport pracy w postaci eksportu niewolników, tj. pardon – wolnych obywateli poszukujących zatrudnienia. Ci – właśnie tak, jak emigrujący zarobkowo mieszkańcy Pionek – część zarobionych pieniędzy będą przesyłać do „starego kraju” i w ten oto sposób tworzyć tubylczą zdolność płatniczą. Ostatecznie pieniądze wrócą tam, skąd przyszły, a rząd – nie tylko pana premiera Marcinkiewicza, ale również jego następców, będzie mógł wpiąć sobie kolejne liście do wieńca herostratesowej sławy. Pisałem o tym chyba na rok przed referendum w sprawie Anschlussu, ale cóż z tego, że wszystko mniej więcej tak dzisiaj się kształtuje?

Stanisław Michalkiewicz
(26 czerwca 2006)

(Przedruk dozwolony wyłącznie za podaniem źródła)


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *