Marsz Niepodległości 2018 – HGW, Duda i normalna Polska

Trwa chwilę w skupieniu. Żegnają go jednak okrzyki: Zdrajco narodu polskiego!, Oddaj polskie pieniądze, które dałeś Ukrainie! Czytaj więcej »

 

Sytuacja OFE po zmianach

Od kwietnia do końca lipca 2014 roku można było zadeklarować chęć odprowadzania części składek emerytalnych do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Według szacunków miało dojść do znacznego obniżenia liczby członków OFE. Jak obecnie przedstawia się sytuacja OFE?

Koniec dobrych czasów dla OFE?

W pierwszym kwartale 2014 roku odnotowano wzrost średniej wartości jednostki rozrachunkowej o 2,4%. Najwyższą stopę zwrotu osiągnął OFE PZU, w którym wartość jednostki rozrachunkowej zwiększyła się o 3%. Funduszem o najniższej stopie zwrotu w pierwszym kwartale tego roku okazało się Amplico OFE – wynosiła ona 1,9%. Jeszcze w styczniu największy udział w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych miały obligacje skarbowe oraz instrumenty gwarantowane przez Skarb Państwa. Zmieniło się to już w miesiącu następnym – w związku z przekazaniem ich do ZUS w lutym tego roku zmieniła się polityka inwestycyjna OFE, a w efekcie portfel funduszy stał się typowo akcyjny. Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego pierwszy kwartał 2014 roku przyniósł spadek aktywów netto OFE o 147,4 mld zł, a więc 49,2% w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. Na koniec września aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych wynosiły w sumie 159 mld zł. Jak te kwoty rozkładają się na poszczególne fundusze?

Największy z nich – ING OFE zgodnie z danymi na koniec września 2014 roku posiada 37,9 mld zł aktywów netto, zaś liczący najmniejszą liczbę członków – Pekao OFE – ok. 2,4 mld zł. warto zauważyć, że przez blisko 15 lat swojego istnienia Otwarte Fundusze Emerytalne zgromadziły w sumie aktywa o wartości sięgającej ponad 300 mld zł. Kwota ta maksymalnie osiągnęła 307 mld zł w listopadzie 2013 roku i przewiduje się, że zgromadzenie tak wysokiej sumy aktywów przez OFE już nigdy nie będzie możliwe. Można więc powiedzieć, że przekazanie ponad połowy składek z OFE do ZUS, które miało miejsce w pierwszym kwartale 2014 roku zakończyło pewien etap w historii Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Spadek liczby członków OFE

Zgodnie z raportem KNF, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2014 roku do Otwartych Funduszy Emerytalnych odprowadzono w sumie 3,2 mld zł składek. Jeszcze w styczniu tego roku odprowadzano do OFE 3,1% podstawy składek, zaś od lutego stawka ta została obniżona do 2,9% podstawy. Badanie liczby członków OFE w pierwszym kwartale 2014 roku wykazało wzrost liczby osób odprowadzających część składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych o 326 tysięcy w stosunku do końca roku poprzedniego. W ciągu kilku miesięcy liczba ta spadła o 44 588 i we wrześniu 2014 roku wynosiła dokładnie 16 659 173. Najwięcej członków, bo 3 078 183, liczy obecnie ING OFE, na drugim miejscu z liczbą członków 2 673 058 uplasowała się Aviva OFE, zaś OFE w PZU wybrało 2 231 253 osób, co daje temu funduszowi trzecie miejsce. Jak już zostało wspomniane, najmniej członków liczy Pekao OFE – jest to 340 454 osób. Raport uwidocznił też jaki wpływ miał zakaz akwizycji Otwartych Funduszy Emerytalnych. W 2012 roku transferu do innych funduszy dokonywało ponad 100 tysięcy osób, zaś w bieżącym roku liczba ta wyniosła ok. 1,1 tysiąca osób. Najwięcej z nich zdecydowało się na przeniesienie części składek do ING OFE, zaś największa liczba członków opuściła AEGON OFE.