Tag Archives: demografia

W aucie posła Wójcikowskiego uszkodzone były przewody hamulcowe

Wokół tragicznej śmierci posła Rafała Wójcikowskiego ze stycznia br. narasta coraz więcej wątpliwości. Dziennik "Rzeczpospolita" dotarł do materiałów, z których wynika, że w samochodzie posła stwierdzono uszkodzenie przewodów hamulcowych.

Socjalizm zabija w człowieku wolę walki

Na łamach ostatniego numeru dwumiesięcznika "Polonia Christiana" ukazał się wywiad z doktorem Lechem Haydukiewiczem, demografem zajmującym się zagadnieniami rozwoju kulturowego i demograficznego oraz migracjami.

Powitanie z Afryką

Populacja Afryki zwiększa się tak drastycznie, że ONZ dokonało niedawno korekty swoich prognoz odnośnie wskaźników urodzeń na tym kontynencie. Najnowszy raport uaktualnił przewidywania i zwiększył szacunkową liczbę ludności Ziemi w 2100 roku z 9 mld do 12 mld.

Michalkiewicz: Młodzi zbuntują się przeciw starym wampirom!

Stanisław Michalkiewicz: "Nie dziwię się, że dzieci nie chcą się rodzić. Gdybym ja wiedział, że przychodząc na świat mam do spłacenia dług, którego nie spłacę przez całe życie to też bym się zastanowił".

Dzicz w Kolonii rządzi!

Niemcy są ponoć w szoku. Wszyscy się dziwią i jednocześnie nie mogą uwierzyć w to, co się wydarzyło w centrum Kolonii, tuż przy głównym dworcu i katolickiej (niegdyś?) katedrze.

Jak to jest z tą demoralizacją? O stanowisku ZPP w sprawie pomysłów PiS

Dość dziwny tekst znalazłem na stronie internetowej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, mający być stanowiskiem ZPP w sprawie programu Prawa i Sprawiedliwości. Zatytułowany on jest: "Program PiS realny, ale wymaga korekt".

Rafał Wójcikowski: Czeka nas bankructwo świata zachodniego

Rafał Wójcikowski, nowowybrany poseł na Sejm RP z Tomaszowa Mazowieckiego (Kukiz'15), ma szansę stać się głosem wolnorynkowego rozsądku w zdominowanej przez ugrupowania etatystyczne izbie.Tego mu też życzymy.

Malthus jak Lenin – wiecznie żywy

Dwa lata temu pisałem, że idee wielkiego demografa Thomasa Malthusa, znane dzisiaj pod nazwą neomaltuzjanizmu, nie słabną. Nie słabną nie tylko w świadomości przeciętnego obywatela, ale i w środowisku akademickim, które co jakiś czas przywołuje tego demona zagłady i wyciąga go na światło dzienne strasząc wszystkich wokół.

Finansowe aspekty zapaści demograficznej

"Finansowe aspekty zapaści demograficznej" - wykład Cezarego Mecha, byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, prezesa Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE, wygłoszony podczas konferencji "Rodzina w obliczu kryzysu", w dniu 23 listopada 2013 roku w Warszawie. Konferencja odbyła się w ramach V edycji PAFERE Liberty Weekend.

O kryzysie rodziny dyskutowano w Warszawie

23 listopada 2013 roku w auli Domu Literatury w Warszawie odbyła się konferencja „Rodzina w obliczu kryzysu”. Organizatorem konferencji była Fundacja PAFERE. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. Piotr Jaroszyński, prof. Michał Wojciechowski, prof. Witold Kwaśnicki, dr Cezary Mech, senator Jan Maria Jackowski i dr Ireneusz Jabłoński.
Konferencję rozpoczęło krótkie wprowadzenie założyciela Fundacji PAFERE i jej prezesa, Jana Michała Małka. Stwierdził, że źródeł kryzysu polskiej rodziny szukać należy m.in. w złej sytuacji gospodarczej. U jej źródeł leży natomiast powszechna kradzież, zwłaszcza grabież jakiej państwo dokonuje na obywatelach. „Jest to najważniejsze źródło obecnego kryzysu” - podsumował prezes PAFERE. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Piotr Jaroszyński. W referacie „Ideologiczne źródła kryzysu rodziny” zwrócił on uwagę na konieczność odrodzenia klasycznego wykształcenia. Jak podkreślił prelegent, wszystkie te niekorzystne zjawiska, które dotyczą współczesnej rodziny zostały opisane już dawno temu. Jak zaznaczył prof. Jaroszyński, filozofem, który zdemontował rodzinę był Platon. Uzasadniał on także konieczność tego demontażu. To Platon pisał o konieczności wprowadzenia równości kobiet i mężczyzn i to on podkreślał, że nie powinno być specyficznych zawodów typowych dla danej płci – podobnie jak u zwierząt, gdzie zarówno samice jak i samce zajmują się polowaniem. Kobiety powinny być wspólne i powinny rodzić dla państwa. Wspólne powinny być również dzieci. Nie znałyby one swoich rodziców, a rodzice nie wiedzieliby, które dzieci są ich. „Platon budował swoje państwo w imię sprawiedliwości. Czyli wychodzi na to, że – według Platona – rodzina jest przeszkodą do zbudowania sprawiedliwego państwa” - stwierdził prelegent (...) Kolejnym mówcą był senator Jan Maria Jackowski. Rozpoczął od przedstawienia prognozy ZUS-u, z której wynika, że do 2060 roku Polaków będzie tylko 16 milionów. „To skutek kryzysu demograficznego i braku polityki prorodzinnej państwa” - zaznaczył. Do 2060 roku na 1000 pracujących Polaków przypadać będzie około 670 emerytów (...) Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki zatytułował swoją prelekcję „Kryzys edukacji a poziom wiedzy ekonomicznej Polaków”. Jak zauważył na wstępie mamy obecnie do czynienia z pomyleniem formalnej edukacji z wykształceniem. Tymczasem edukacja to nie tylko to, co poznajemy w szkołach. Prawdziwa edukacja odbywa się w każdym momencie życia człowieka. Prelegent przybliżył historię przymusu szkolnego (...) Kolejny mówca, prof. dr hab. Michał Wojciechowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczący Rady Programowej PAFERE, poświęcił swój referat dyskryminacji rodziny ze strony państwa (...). Mariusz Pawlak, główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców skupił się w swoim wystąpieniu na sytuacji firm rodzinnych w Polsce. Zaznaczył, że kondycja krajowej gospodarki zależy od małych i średnich przedsiębiorstw, tymczasem skomplikowane prawo nie sprzyja ich rozwojowi (...). Ostatnim prelegentem pierwszej części konferencji był dr Cezary Mech – były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE. Tytuł jego wystąpienia to „Finansowy aspekt zapaści demograficznej”. Na wstępie zauważył on, że w Polsce, w kontekście kryzysu demograficznego, dyskutuje się głównie o skutkach a nie o przyczynach (...). Po przerwie obiadowej odbył się panel dyskusyjny „Jaka powinna być polityka prorodzinna i demograficzna?”, w którym uczestniczyli: dr Ireneusz Jabłoński z Centrum im. Adama Smitha, Jacek Sapa z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz prof. Michał Wojciechowski - przewodniczący Rady Programowej PAFERE. Po dyskusji zaprezentowano film „Lewiatan” wyprodukowany na zlecenie Fundacji PAFERE. Po jego projekcji miała miejsce dyskusja z udziałem Jana Michała Małka, prezesa Fundacji PAFERE oraz Wojciecha Kubania, prywatnego przedsiębiorcy, członka Zarządu Fundacji PAFERE (...). Cała relację z konferencji czytaj na pafere.org...  

Klęska demograficzna rozwiąże problem emerytur?

Czy przyszłość Polski jest już przesądzona? Czy klęska demograficzna okaże się najbardziej radykalną reformą systemu ubezpieczeń społecznych?
Zapraszamy do  obejrzenia wykładu dra Rafała Wójcikowskiego pt.: "Wolny rynek a polityka prorodzinna i demograficzna". Wykład miał miejsce 23 października 2011 roku, podczas konferencji PAFERE Liberty Weekend 2011, która odbyła się w Czeszowie na Dolnym Śląsku. PAFERE organizacją pożytku publicznego! Wesprzyj Fundację 1 procentem! nr KRS – 0000278610

To nie jest kraj dla młodych ludzi czyli emerytur nie będzie

Polski system emerytalny oparty jest na tzw. umowie pokoleniowej, która ma zapewnić stabilność całej struktury poprzez ciągłość wypłacanego świadczenia przez ZUS. Niestety od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce drastyczny przyrost liczby osób w wieku emerytalnym i co się z tym wiąże malejącą liczbę osób w wieku produkcyjnym.