Tag Archives: elity

Polexit jako myślozbrodnia. O mentalnym wyrzeczeniu się polskiej państwowości przez elity III RP

Czy od polskich polityków można oczekiwać tego, by mieli wyobraźnię? Wydaje się to karkołomne, zwłaszcza w ustroju demokratycznym, gdzie perspektywa postrzegania rzeczywistości ogranicza się w przedziale "od kadencji do kadencji" - załapać się, dotrwać do końca i - jeśli się da - załapać się ponownie.

Spotkanie Trump-Putin i tragedia naszych elit w obliczu nowego resetu

Spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina w Helsinkach, 16 lipca 2018 roku, pokazuje że historia przyspiesza. Pokazuje też tragizm w jakim znalazła się Polska, za sprawą żałosnych elit, które nigdy, po 1989 roku, nie wyzwoliły się z poddaństwa wobec innych stolic.

Spóźniona wojna z postkomunizmem

Pasek TVP Info nie pozostawia wątpliwości- dzisiaj skończyliśmy z postkomunizmem. Tylko że to nieprawda. Postkomunistyczny kapitalizm polityczny był prawdziwym problemem polskiego państwa, ale 25 lat temu. Nie dotyczył w pierwszej kolejności sądownictwa, lecz uwłaszczenia komunistycznej nomenklatury oraz patologicznego zrostu biznesu z państwem. Dzisiaj to już tylko walka z widmami. Prawdziwe problemy wciąż pozostaną nierozwiązane.

Nazizm znów obecny w mentalności elit Niemiec

Do napisania tego artykułu skłoniła mnie oficjalna niemiecka telewizja, która w ostatnim okresie szydzi z Polaków, z Węgrów oraz wszystkich tych nacji, które nie podporządkowują się ideologii Angeli Merkel, Martina Schulza i Brigit Sippel.

Wojna domowa

Pełzającą wojnę domową już mamy, nawet jeśli na razie głównie tylko na słowa. Pogróżki ze strony niegdysiejszych „elit”, które utraciły władzę mogą okazać się wcale nie takie czcze.

Marek Jan Chodakiewicz: Czy polskie elity wyginęły?

W przestrzeni publicznej funkcjonuje mit, głoszący iż polskie elity narodowe zginęły i zostały wymordowane podczas II wojny światowej. Jak było naprawdę? Temat niszczenia polskich elit i ,co za tym idzie, polskiego ducha zgodził nam się przybliżyć historyk Marek Jan Chodakiewicz – profesor w Instytucie Polityki Międzynarodowej w Waszyngtonie.
Tradycyjne elity ukształtowały się podczas tysiącletniej historii Polski i po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku odbudowywały kraj ze zniszczeń, rozwijały gospodarkę i kulturę. Jak podkreśla prof. Chodakiewicz, całości międzywojennych elit przyświecały ideały wolnego szlachcica z przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Rozwój kraju przerwała napaść Hitlera i Stalina na Polskę. Niemieccy socjaliści narodowi do spółki z sowieckimi komunistami podjęli akcję mordowania polskich sfer przywódczych, tak aby złamać polskość i osłabić polski naród. Jednak mimo ogromnych strat, duża część elit okrutną wojnę przeżyła. Po 1945 roku Polska trafiła na kilka dekad pod okupację komunistyczną. „Władza ludowa” dokonała ostatecznej grabieży majątków dawnych ziemian, przemysłowców oraz zamożniejszych przedsiębiorców i chłopów. Przedstawicieli przedwojennych elit poddawano represjom i szykanom. Na miejsce marginalizowanych elit promowano komunistyczne miernoty i ludzi „pełniących obowiązki Polaków”, których przywieziono do Polski na sowieckich czołgach. Edukacja i propaganda komunistyczna dążyły do stworzenia nowego narodu „ludzi socjalistycznych” – Peerelowców, w których miał się przekształcić naród polski. Zdaniem profesora Chodakiewicza okres PRL wykształcił wśród niedobitków przedwojennych elit postawę trwania i bierności, która do dziś pokutuje w licznych środowiskach patriotycznych i przejawia się sentymentalizmem a nie realnym działaniem na rzecz Polski. Ostatecznej zdrady tradycyjnych elit dokonali ludzie z obozu „Solidarności”, którzy po 1989 roku odrzucili, wychowanych jeszcze w wolnej Polsce, niedobitków tradycyjnych elit i postanowili naprawiać socjalizm i PRL, zamiast odrzucić spuściznę komunizmu oraz przywrócić kontynuację przedtotalitarnej Polski. Wychowani i ukształtowani w PRL przedstawiciele „Solidarności” z umysłami skolonizowanymi przez socjalizm, nie doceniali także siły własności prywatnej, nie oddali obywatelom majątków zrabowanych przez systemy totalitarne, w efekcie środowiska patriotyczne ,w odróżnieniu od uwłaszczonych postkomunistów, zostały pozbawione zaplecza materialnego i finansowego. „Mieliśmy do czynienia z dziećmi! Ultrainfantylni dorwali się do władzy.” – kwituje niekompetencję przedstawicieli „Solidarności” profesor Chodakiewicz. Czy istnieje możliwość wyrwania się z „chocholego tańca”? Czy Peerelowcy i Postpeerelowcy mogą na powrót stać się Polakami? Jak twierdzi profesor Chodakiewicz, szansę dają klasyczna formacja i edukacja, nawiązujące do tysiącletniej tradycji polskiego narodu a jednocześnie oparte na odrzuceniu socjalizmu i postmodernizmu. Marcin Janowski & Mariusz Janowski

Hardcorowy Wencel i „wspólnota smoleńska”

Wydane przez wydawnictwo M „Przebudzenie” Joanny Lichockiej byłoby doskonałą promocją wizerunku tzw. wspólnoty smoleńskiej, gdyby nie wywiad z Wojciechem Wenclem. Nie należę do "wspólnoty smoleńskiej". Jej doświadczenia są mi obce. Niemniej doskonale rozumiem cel wydawania literatury kombatanckiej.
Sam chciałbym mieć takie książki opisujące doświadczenie moich środowisk. Wieloletnią polityczną walkę o niepodległość i suwerenność Polski likwidowanej na drodze integracji z UE. Politycznej walki o życie nienarodzonych z chordami feministek. Politycznego boju z bandami socjalistów. Czy politycznej walki o zdrowie publiczne ze zboczeńcami. Takie nasze kombatanckie doświadczenia, z zastraszaniem ze strony organów i subkultur dopieszczanych przez system, kolportażem książek, promocją katolicyzmu, prawdziwej historii Polski czy wolnego rynku. Lichocka w swej książeczce zawiera sześć wywiadów z sympatycznymi przedstawicielami "wspólnoty smoleńskiej" - z pracownicą "Gazety Polskiej" i szefową warszawskich klubów GP Anitą Czerwińską, studentem i harcerzem roninem Danielem Górnickim, inżynierem Markiem Głowackim, nauczycielką Anną Ornatowską-Magierowską, pracownikiem dużej zachodniej korporacji Andrzejem Olszewskim. Wszyscy z rozmówców wspominają swoją przeszłość polityczną, dzień katastrofy, szok i traumę; solidarność w żałobie; obronę krzyża; miesięcznice; agresje antyklerykalnego lumpenproletariatu wobec ludzi pogrążonych w żałobie, oraz wsparcie władz i mediów dla antyklerykalnych szumowin. Wszyscy rozmówcy osiągnęli sukces życiowy, czują się wyobcowani i dyskryminowani z powodu swoich poglądów. Dla wielu przynależność do wspólnoty jest powrotem do wspólnoty opozycyjnej Solidarności z czasów PRL. Wszystkim "wspólnota smoleńska" daje oparcie i świadomość przynależności. Wszyscy czują się niezwykle skrzywdzeni niechęcią mediów do wspólnoty i osoby Lecha Kaczyńskiego. Wszyscy z obrzydzeniem odrzucają politykę Platformy Obywatelskiej. Co ciekawe, dopiero Smoleńsk był dla rozmówców Lichockiej czymś negatywnym. Dokonania III RP są "wspólnocie smoleńskiej" bliskie. Integracja Polski z UE oceniana jest pozytywnie. Anna Ornatowska-Magierowska stwierdza nawet, że „z historycznego punktu widzenia znajdujemy się w świetnym, wyjątkowo dobrym okresie, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i NATO, mamy wolność gospodarczą”. Dla rozmówców Lichockiej Smoleńsk staje się równie ważnym wydarzeniem jak dla Żydów holocaust. Anna Ornatowska-Magierowska twierdzi że „będziemy o Smoleńsku pamiętać jeszcze przez setki lat w Polsce, bo katastrofa smoleńska to katastrofa narodowa”. Taki ładny wizerunek wspólnoty smoleńskiej niszczy ostatni hardcorowy wywiad z Wojciechem Wenclem. Poetą, który swoimi wypowiedziami rozbił moje fałszywe przekonanie, że poeci to nudziarze. Niewątpliwie moim ulubionym cytatem z Wencla będzie jego stwierdzenie, że „tysiące razy wolałby mieć wojnę z Rosją niż taką zgniłą politykę zagraniczną jak w tej chwili”. Muszę stwierdzić, że ja mam odmienne zdanie. Wolę móc sobie dziś swobodnie głosić swoje poglądy, czytać co mi się żywnie podoba, jeść do syta, móc myć się w ciepłej wodzie, niż podróżować do łagru w zamkniętym, lodowatym wagonie bydlęcym z martwymi lub umierającymi współpasażerami, by ostatecznie umrzeć w obozie koncentracyjnym. Może taka perspektywa ma dla Wencla jakąś poetycką wartość, dla mnie nie ma. Zdaniem Wencla „różnica między krajem bez własnej państwowości a krajem pod wpływem obcego mocarstwa jest niewielka”. Zapewne Finowie czy Łotysze z Wenclem by się nie zgodzili. Dla Wencla katastrofa smoleńska była „zagładą całej polskiej elity”. Warto jednak dla porządku przypomnieć, że Polska ma ponad 38.000.000, a wśród 96 ofiar katastrofy smoleńskiej było tylko 9 najważniejszych osób w państwie posiadające realną władze, 4 kierowników urzędów państwowych nie posiadających większej władzy, 16 funkcjonariuszy służb mundurowych, 17 posłów i senatorów, 23 osób związanych z jakże skromnym kultywowaniem pamięci o Katyniu, 8 osób towarzyszących, 15 pracowników urzędów państwowych, 4 kapelanów. Niewątpliwie ich strata sprawiła ogromne cierpienie rodzinom, i było wśród nich wiele osób zasłużonych dla Polski. Dla Wencla katastrofa smoleńska była wydarzeniem na miarę: chrztu Polski, unii Polski z Litwą, zaborów, powstań narodowych, Katynia, Jałty, Solidarności. Do "wspólnoty smoleńskiej" Wencel dorabia idee mesjanistyczną. Zdaniem Wencla misją polski jest torpedowanie totalitarnych zapędów mocarstw. „Tworzenie nowej cywilizacji chrześcijańskiej”. Podobnie jak Żydzi z holocaustu, tak Wencel ze Smoleńska tworzy oś historii. Poeta sam deklaruje, że „Smoleńsk jest centralnym wydarzeniem mojego życia”. „Dla wszystkich Polaków, którzy są świadkami Smoleńska, to będzie wydarzenie kluczowe, życiowe, będą musieli zdać z niego rachunek przed przyszłymi pokoleniami”. Dla mnie katastrofa smoleńska nie jest centralnym punktem mojego życia, ani mojego narodu, czy cywilizacji. Moją osią historii są wydarzenia z Palestyny sprzed 2000 lat. W życiu mojego narodu i ojczyzny było wiele wydarzeń ważnych, nie ma jednak wśród nich katastrofy smoleńskiej. Większość ofiar była mi nie znana. Kilka darzyłem szacunkiem za ich pracę dla Polski. Inne reprezentowały wrogą mi politykę likwidowania niepodległości i suwerenności Polski na drodze integracji z Unią Europejską. Nie mogę więc się zgodzić z opiniami Wencla, że „Smoleńsk jest doświadczeniem spotkania idealizmu, polskiego romantyzmu ze złem”. Że ofiary smoleńskie wpisały się w ofiarę powstań narodowych. Poniosły tą samą ofiarę co walczący o Polskę, były takimi samymi bohaterami jak patrioci walczący o Polskę. Stali się fundamentem patriotyzmu, przywrócili znaczenie patriotyzmu. „Śmierć nadała sens ich wysiłkom”. Wobec ich tragedii życie codzienne stało się nieistotne. Nie mogę się zgodzić z Wenclem, bo nie przypominam sobie by powstańcy styczniowi czy żołnierze wykleci podpisywali traktaty lizbońskie czy uniemożliwiali ekshumację, co wspierało antypolską kampanie nienawiści. Mam wręcz pewność, że robili co innego. Dla Wencla Smoleńsk jest „źródłem nadziei na przyszłość i źródłem wiary w Polskę”, bo mobilizuje do aktywności. Zdaniem Wencla Polska dzieli się na tę smoleńską i tę antysmoleńską. Czym poeta nie dostrzega, że większość Polaków jest poza tym sporem? Poeta przyznaje się też, że wspólnota zapewniła jej uczestnikom poczucie solidarności i euforii. Personifikacją ruchu i idei mesjanistycznej jest dla poety Jarosław Kaczyński. Jan Bodakowski

Prof. Zybertowicz: Elity polskie, ale czy dla Polski?

PROKAP TV zaprasza do obejrzenia relacji ze spotkania z prof. Andrzejem Zybertowiczem, które odbyło się 21 czerwca 2012 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Prof. Zybertowicz mówił m.in. o służbach specjalnych, agenturze, polskich elitach... Czy możemy wzmocnić obóz patriotyczny mimo braku pieniędzy? Czy pozostało nam już tylko narzekanie? Podczas spotkania prof. Zybertowicz promował również swoją książkę "Pociąg do Polski, Polska do pociągu" wydaną przez Wydawnictwo PROHIBITA. Organizatorem spotkania był Klub "Gazety Polskiej" w Piotrkowie Trybunalskim.

W drugą rocznicę utraty niepodległości

Kiedy 1 grudnia 2009 r. wszedł w życie traktat lizboński, mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że państwo polskie przestało być suwerenne. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Nadal funkcjonowała władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza. Nadal istniały polskie instytucje państwowe. Powołanie na nowe urzędy Unii Europejskiej mało znanego Hermana van Rompuya i Catherine Ashton sprawiły, że mało kto w Polsce spostrzegł, że Unia zwiększyła swoje kompetencje względem państw członkowskich.
Mijały kolejne miesiące, aż w końcu pojawiły się poważne problemy z zadłużonymi państwami UE. Kryzys w strefie Euro postawił na nogi najważniejsze elity polityczne starego kontynentu. Nikt oczywiście nie chciał dopuścić do bankructwa państw Unii Europejskiej, bowiem wiązałoby się to z poważnymi konsekwencjami gospodarczymi dla niemal całej Europy, jak i z porażką polityczną, upadkiem wielkiej idei silnej Europy, mogącej konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Chinami. Ostatnimi czasy wszyscy mówią o kryzysie. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nadchodzą ciężkie czasy. Niektórzy się buntują, okupując Wall Street, inni na mniejszą skalę organizują swoje akcje protestacyjne w Europie, a politycy robią dobrą minę do złej gry. Niestety politycy europejscy nie mają pomysłu na wyciągnięcie zadłużonych państw z kryzysu. Posuwają się jedynie do dodrukowywania kolejnych pieniędzy, doprowadzając do jeszcze większego zadłużenia państw, za co zapłacą oczywiście ich obywatele. Tego typu strategia czasowego rozwiązania sprawy szalejącego kryzysu nie zlikwiduje go w żaden sposób. Kryzys w strefie Euro i w całej Unii doprowadził już do zmian politycznych w niektórych państwach, takich jak Grecja, Włochy, czy Hiszpania. Niebawem w wielu krajach Unii Europejskiej zaczną powstawać tzw. rządy jedności lub zgody narodowej, które będą miały za zadanie doprowadzić do wyjścia z kryzysu. Niestety żaden rząd zgody narodowej nie będzie w stanie zmienić sytuacji ekonomicznej, jeśli zostanie przyduszony coraz większymi restrykcjami ze strony UE. Przywódcy europejscy dochodzą do wniosku, że w obliczu kryzysu należy jeszcze bardziej zacieśnić współpracę państw członkowskich z Unią Europejską. Do tego pomysłu przychylnie odniósł się także polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Stwierdził on, że rozpad strefy Euro byłby najgorszą rzeczą, jaka mogłaby spotkać Polskę i dlatego Niemcy, jako najsilniejsze państwo Unii powinno poważnie zastanowić się nad tym rozwiązaniem. [caption id="attachment_11884" align="aligncenter" width="550" caption="Pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym 10 XI 2010. Foto. Michał Nawrocki/ Prokapitalizm.pl"][/caption] Niedawno obchodziliśmy 93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Był to czas zadumy nad tym, jak bardzo ważne jest dla nas istnienie suwerennego państwa polskiego. W 1918 r. po wielu dramatycznych powstaniach, różnego rodzaju inicjatywach i odrobinie szczęścia udało się wskrzesić Rzeczpospolitą. Dziś polscy politycy nie potrafili obronić suwerenności Polski. Co gorsza, po dwóch latach od wejścia w życie traktatu lizbońskiego, nasi przywódcy uznali, że Niemcy powinni wziąć sprawy w swoje ręce i jeszcze bardziej zacieśnić współpracę państw członkowskich UE, by uratować strefę Euro. Tego typu wypowiedzi jasno dają do zrozumienia, że rządząca Polską ekipa nie ma ambicji umacniania swego państwa, ale sprzedania go dla jakichś wyższych idei - Unii Europejskiej. Ta ekipa w niczym nie różni się od tej, która rządziła w PRL-u. Wtedy także nasza polska elita polityczna nie miała nic innego do zaproponowania, jak tylko podlizywanie się Związkowi Radzieckiemu. Taka taktyka jest dobra w czasach prosperity, ale kiedy wszystko zaczyna się sypać, ta elita polityczna nie ma racji bytu, bowiem nie potrafi przeprowadzić żadnej ważnej inicjatywy bez pomocy metropolii. Niestety nasi przywódcy, których sami wybraliśmy, uznali, że polską racją stanu jest wspieranie Unii Europejskiej na dobre i na złe. Polski rząd nie potrafi prowadzić swojej, polskiej polityki zagranicznej. Potrafi tylko podlizywać się silniejszym i cieszy się z każdego „ochłapu”, jaki oni im dadzą np. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Trudno się dziwić, że polski minister spraw zagranicznych chce większego zaangażowania Niemiec w zwalczaniu kryzysu strefy Euro. Trudno się dziwić niemal całej polskiej elicie politycznej, skoro wcześniej zgadzała się na wejście do tej Unii Europejskiej. Dotychczas jednak próbowali oni udawać, że mimo sympatii do UE potrafią też być polskimi patriotami. Teraz jednak w obliczu kryzysu, w jakim znalazła się ich wspaniała instytucja, wszystko wyszło na jaw. Przedstawiciele polskiego rządu dopuścili się jawnej zdrady stanu, zdradzili swoją ojczyznę, której ślubowali wierność. Jest to smutne, ale niestety prawdziwe. Mateusz Teska Foto. Michał Nawrocki/Prokapitalizm.pl

Operacja się udała, ale pacjent nie wytrzymał

Jeszcze do niedawna nasze członkostwo w strukturach europejskich było dogmatem, z którym nawet nie wypadało na salonach dyskutować. Przeciwnicy integracji lub ci, którzy już po niej stali na swoim zostali wykluczeni z życia politycznego i przeniesieni na jego margines. Co do przyjęcia przez nasz nieszczęsny kraj waluty Euro, co bardziej zapobiegliwi figuranci także usiłowali wpisać się w jedynie słuszny nurt proeuropejskiej propagandy, ale już bez takiego entuzjazmu. Tymczasem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że pomimo braku na salonach akceptacji dla rzeczywistości, ta sprawiła wszystkim figiel. Bo kto mógł przypuszczać, że cała integracja, a przede wszystkim wspólna waluta wiszą na włosku i w każdej chwili mogą runąć zmieniając się co najwyżej w jawną już hegemonię silniejszych nad słabszymi. Bo gdy braknie dóbr nadchodzi czas podziałów, a ich praprzyczyną zawsze jest lewacka demagogia i próba wcielenia jej w życie przez oddanych sprawie idiotów. Zamiennym jest, że jeszcze niżsi rangą lub miej spostrzegawczy figuranci pieją pełne zachwytu pieśni na temat jednej Europy niczym jeszcze kręcąca się zacięta płyta winylowa, ale ci bardziej rozważni już zamilkli. Na naszych oczach salon zaczyna wycofywać się z prounijnej retoryki i rozpaczliwie szuka nowego suwerena i nowej dialektyki, pod którą można by było się podpiąć w opowiadaniu frazesów ciemnym tubylcom. Najgorsze, że nie ma pomysłu na nowy repertuar, więc zapanowało dziwne milczenie.
Operacja się udała ale pacjent nie wytrzymał – powtarzają sobie w kuluarach nasi do niedawna euroentuzjaści. Jedyny sposób to w tej chwili stanąć na burcie tego tonącego okrętu zwanego Unią i choć przez chwilę popieprzyć patetyczne kawałki o konieczności ratowania Europy, bo nie wszystko jeszcze stracone. Tymczasem stara, doświadczona załoga statku już dawno zajęła ratownicze szalupy, pozostawiając frajerów z prowincjonalnego kraju na lodzie, to znaczy na wystającym jeszcze ponad powierzchnię fragmencie łajby. Dowodów na to nie należy szukać specjalnie daleko. Widać wyraźnie, że kraje „poważne” nie przejmują się w ogóle Unią, prowadzą własną politykę i mają gdzieś integrację, na której ich kraje nie mogą skorzystać choćby w formie rynków utrzymania zbytu. My tymczasem snujemy rozważania na temat konieczności powołania europejskiej armii, które przypominają dysputy o ilości aniołów mogących zmieścić się na łebku do szpilki. Sytuacja europejska przekłada się na krajową. Wcześniej opowiadano dyrdymały o unijnych cudach na kiju, a teraz na trzy tygodnie przed terminem wyborów nagle wszyscy zamilkli i poza ogólnymi, ocierającymi się wręcz o intelektualny debilizm frazesami nie słychać żadnych rozsądnych programowych głosów. Po co coś zmieniać, gdy wszystko jest idealnie? Wniosek Jako naród trwale podbity, z przetrąconym karkiem nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez jakiegoś suwerena, albo jesteśmy „jak lawa”. W drugim przypadku powstaje w tej chwili poważna światopoglądowa dziura, której nie jest w stanie swoją frazeologią zająć żaden z oficjalnych, parlamentarnych nurtów politycznych. Naturalną konsekwencją jest zatem wyłonienie się nowej filozofowi patrzenia na nasz kraj, nasze sprawy publiczne, który to nowy model zastąpiłby skutecznie zmurszały już model okrągłego stołu. Nie dziwą zatem odbywające się w naszym kraju polityczne manewry odciągające naszą świadomość od naprawdę istotnych spraw (patrz emaile znikąd posłanki Kępy), czy cuda nad urną zanim została ona jeszcze postawiona. Mam tu na myśli zachowania PKW, w świadomości której nie mieści się pewnie fakt, że istnieją kraje, w których wyborca sam może do listy kandydatów dopisać własnego. Muszę przyznać, że jako zadeklarowany republikanin i konserwatysta z samą UE mam pewien problem. Gdyby europejską współpracę pozostawić tak, jak wymyślili ją jej ojcowie założyciele, ograniczając ją wyłącznie do gospodarki, Europa byłaby w miejsce zadłużonego po uszy zaścianka być może najpotężniejszą siłą na świecie, emanującą swą kulturą na wszystkie inne kontynenty. Jednakże demontaż zaczął się od kultury i pozbawienia jej chrześcijańskich korzeni skazując ten neokulturowy, lewacki twór na uschnięcie. Potem doszła jeszcze przeregulowana wewnątrz kolonialna polityka umocniona traktami uprawomocniającymi naszą rolę wasala. Co zatem począć? Odrzucić nadbudowę i zacząć szukać nowych, inaczej myślących elit, nie nauczonych ograbiana swych obywateli z owoców ich pracy. Adam Kalicki

Rzecz o nieuctwie naszych elit

Nasza klasa polityczna w całości nie zdała egzaminu przed którym postawił je naród. Przyczyną oblania politycznej matury przez niemal wszystkich jest brak elementarnej wiedzy o tym jak to się wszystko kręci. Ci, którzy nawet się już połapali, dalej tkwią w sidłach swej własnej propagandy. Minął krótki czas od wyborów do Parlamentu Europejskiego, napinania się kandydatów i ich obietnic. Tymczasem od dawna wiadomo, że PE niewiele może. Co więcej, jako jedyny demokratyczne wybranym organem władzy nie ma wpływu na wybór nawet Komisji Europejskiej. Wystarczy sięgnąć choćby do Wikipedii aby się o tym przekonać. Można tam przeczytać, że Przewodniczącego Komisji Europejskiej „wybiera Rada Europejska, stanowiąc większością głosów, uwzględniając wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego”. To Przewodniczący, a skład Komisji? Czyni to także rada, lecz w porozumieniu z Przewodniczącym „ustala listę komisarzy”, „postępując według sugestii państw członkowskich”. Następnie Parlament Europejski, przesłuchuje kandydatów na posiedzeniach odpowiednich Komisji. Jakich komisji i kto w nich zasada? Wikipedia milczy. Ale potem Rada Europejska zatwierdza skład komisji. Pojawia się w takim razie pytanie: Co to jest Rada Europejska i kto ją wybrał? Rada Europejska „składa się z głów państw lub szefów rządów państw członkowskich, oraz jej przewodniczącego i przewodniczącego Komisji Europejskiej”. Czyli ma się tak do demokratycznego ciągu legitymizacji władzy jak pięść do nosa. Jak w starym dowcipie o Stalinie, który wziął na ręce dziecko, a przecież wszyscy wiedzą, że mógł zabić, czyli nie jest taki zły, Rada Europejska łaskawie „uwzględnia” wyniki wyborów do PE, zaś sama nie ma z nimi nic wspólnego. Zatem ciąg demokratycznej reprezentacji jest urwany i nic na to nie poradzimy. Innymi słowy ludy tubylcze wybierają europosłów, zaś rząd unii wybiera prezydium komitetu centralnego złożone z wojewodów. I wszystko jest o.k., bo to stary, sprawdzony sowiecki sposób wyboru władz. Gdy dodamy jeszcze wyborcze progi i mafijne, zakulisowe szulerstwo na listach wyborczych komitetów, uzyskujemy pełny obraz europejskiej postdemokracji. Ale nasi figuranci nie korzystają pewnie nawet z Wikipedii, o której można powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że jest niepopularna i niepowszechnie dostępna. Czy znalazł się choć jeden rodzimy polityk, który powiedział ludziom, że nie warto jest w ogóle iść i głosować na kandydatów do PE, bo to hucpa i zmarnowany czas? Czy ktoś wezwał do bojkotu tych wyborów? Nikt, bo byłoby uznany za antydemokratycznego oszołoma i wyklęty z elitarnego klubu figurantów. Tym czasem Unia się wali. Oczywiście tego rodzaju misterne i wielkie konstrukcje nie rozpadają się od razu, ale proces wydaje się postępować i być nieodwracalny. W tej sytuacji nasz główny problem polega na tym, że nie mamy planu „b”. Tylko nasze elity postawiły wszystko na jedną kartę. Ci którzy jeszcze do niedawna pomrukiwali o nieopłacalności europejskiej integracji, czy o niekorzystnych dla nas zmianach w samym charakterze i ustroju wspólnoty odeszli z polityki lub znaleźli się na jej marginesie. Zjawiska te zbliżają nas niestety bardziej do państw typowo kolonialnych. A tymczasem pogrążona w chaosie wspólnota będzie musiała się znów opierać na rozmywających się w tej chwili państwowych strukturach. Oczywiście państwa „poważne” zadbały, o ochronę swych interesów czyniąc fasadę nie ze swoich struktur tylko z unijnej ideologii. Czy u nas w ramach propagandy sukcesu, lenistwa i jedynie słusznej linii zakłada się jakikolwiek inny wariant? Wszystko wskazuje na to, że w perspektywie najbliższych lat, przy słabnącej gospodarczej pozycji, galopującym zadłużeniu, szwankujących systemach, będziemy musieli podjąć trud wymiany elit. Czy dojdzie do tego w sposób pokojowy, czy jednych figurantów nie zastąpi kolejna uzyskująca nową legitymizację ich grupa? To się okaże. O ile rozpad Związku Radzieckiego był procesem w dużej mierze kontrowanym przez zachowujące trzeźwą ocenę sytuacji „prawdziwe jego elity”, o tyle Unia walić się będzie w sposób niekontrolowany. Chyba, że na tym właśnie opiera się cały plan, gdyż wprowadzenie protektoratu państw poważnych nad niepoważnymi nie można niestety wykluczyć. Bez względu na scenariusz procesu europejskiej implozji zdjęcie fasady państwowości jest u nas już wyłącznie kwestą czasu. Co zatem pcha naszych „polityków” do kłamstw czy bycia sędziami w złej europejskiej sprawie? Nie sądzę, że wyłącznie chęć władzy i zysku za wszelką cenę. Bardziej chodzi tu o elementarny brak wiedzy. Z doświadczenia wiem, że osoby głupie są także nieetyczne. A gdy dodamy do tego dość powszechne u nas zjawisko braku udziału w życiu publicznym większości obywateli i ich podatność na manipulację, dowiemy się, dlaczego Polski nie opłaca się już podbijać dywizjami. Adam Kalicki

III Rzeczpospolita – ale czy Polska?

Publikujemy artykuł nadesłany na konkurs: “III Rzeczpospolita - czas sukcesu czy zmarnowanych szans?“… Czym jest socjalizm? Jest to bardzo ważne pytanie. Jedni powiedzą, że system, który panował w PRL-u, polegający na państwowej gospodarce i dyktaturze, inni, że sprawiedliwość społeczna i przyjaźń ze Związkiem Sowieckim. Odpowiedź Włodzimierza Lenina była następująca: „Co to jest socjalizm? "Socialis" to po łacinie "wspólny, społeczny". Wspólne szkoły, szpitale i fabryki. Oto czym jest socjalizm.”.  Nie trudno oprzeć się więc  dziwnemu wrażeniu, iż po roku 1989 z komunizmu wyszliśmy – ale do kapitalizmu wciąż nam daleko. Urodziłem się w roku 1993, nie widziałem więc czołgów na ulicach, zomowców bijących się z opozycją. Nie oglądałem transmisji Okrągłego Stołu, nigdy nie tknąłem „paprykarza szczecińskiego”, papier toaletowy nie jest już papierem deficytowym – w przeciwieństwie do sukcesów reprezentacji narodowej w piłce nożnej. Nie obserwowałem, jak dokonuje się lewych prywatyzacji, jak Adam Michnik nadaje tytuł „człowieka honoru” osobie, która w innych warunkach mogłaby się obawiać nie tyle o utratę wpływów politycznych, co o utratę życia decyzją wyroku sądu za zbrodnie, które ciążą na jej sumieniu. Nie przeżyłem szoku, gdy Lech Wałęsa decydował o wzmacnianiu „lewej nogi”. Pierwszy rząd, jaki pamiętam, to gabinet Leszka Millera. Możliwe, że powinienem mu podziękować – podobnie jak Rywinowi, Kwiatkowskiemu, „lwicy lewicy” Jakubowskiej i innym barwnym postaciom z tego okresu za to, że dali mi możliwość obejrzenia złagodzonej wersji rządów pezetpeerowców. Jednak III RP to kraj, w którym się narodziłem. Niestety, ciężko utożsamiać mi go z Polską – tą prawdziwą, wolną i niepodległą. Myślę więc, że jako tzw. „wolne pokolenie” mogę ocenić to wszystko, co mi III RP oferuje, jak powstawała i wreszcie- czy jest ona tą Polską, za którą setki tysięcy ludzkich istnień oddało życie. Polska nie ma elit. To należy ustalić od razu, na samym początku. Kto bowiem miałby je stanowić? Były elektryk? Poeci, którzy w latach 50. pisywali piękne wiersze ku czci Stalina, socjalizmu i potępiającego amerykański kapitalizm? (ot, choćby wiersz Szymborskiej o Leninie – „Że w bój prowadził skrzywdzonych,/ Że trwałość zwycięstwu nadał,/ Dla nadchodzących epok/ Stawiając mocny fundament/ Grób, w którym leżał ten/ Nowego człowieczeństwa Adam/ Wieńczony będzie kwiatami/ Z nieznanych dziś jeszcze planet.”). A może Wojciech Jaruzelski, człowiek bez jakichkolwiek poglądów, którego jedynym zadaniem jest żyć wygodnie? Przypomnijmy, iż za młodu był on, podobnie jak klasowi koledzy, narodowcem, po wojnie zaś stał się wzorowym komunistą. Kto wie, dziś może nawet popiera tzw. „integrację europejską”? Prawdziwych elit, moralnych, kulturalnych, nie ma. Jakże miały się bowiem narodzić, jeżeli w kraju nie ma sprawiedliwości? Wiemy doskonale, gdzie nasza przedwojenna arystokracja leży – w Palmirach i w Katyniu. Co się zaś stało z ich spadkobiercami? Przez lata byli niszczeni przez system, wytykano złe pochodzenie, itp. Czy w III RP zaznali sprawiedliwości? Czy państwo przywróciło należne im miejsce? Nie. Przykładem tego jest choćby reprywatyzacja - a raczej jej brak. W jaki sposób mielibyśmy zbudować kapitalizm, jeśli państwo może bezprawnie odebrać własność obywatelowi i jej nigdy nie zwrócić? Jest to zachowanie niemoralne, a także szkodliwe dla gospodarki – powszechnie wiadomo, że państwo nie troszczy się o swój majątek tak, jak pierwotny właściciel. Elity nie miały szansy się odrodzić. Na ich miejsce wtargnęli komuniści i, używając słownictwa rodem z „Gazety Wyborczej”, członkowie „konstruktywnej opozycji”. Doprawdy nie wiem, jak można było rozgrzeszyć „sto tysięcy razy” Jaruzelskiego i Kiszczaka za to, że usiedli do rozmów Okrągłego Stołu. Przekazanie władzy było wyjątkowo sprytnym zabiegiem – generałowie i rząd (w przeciwieństwie do starych marksistów szczerze wierzących w sterowaną gospodarkę) zrzucili odpowiedzialność za konieczne, acz nieprzyjemne dla społeczeństwa reformy, sami zostając „czyści”. Naturalnie widać to na przykładzie Balcerowicza, który dla wielu stał się synonimem ostatniego złodzieja – co zostało udowodnione na początku XXI wieku, gdy do parlamentu dostała się Samoobrona z życiowym mottem jej lidera – „Balcerowicz musi odejść!”. Nie było w tym nic z moralności czy etyki, żaden z generałów nie poczuwa się do winy. Oddali władzę, by ich formacja mogła ją odzyskać za kilka lat w demokratycznych wyborach. Można to zresztą udowodnić w bardzo prosty sposób. Wystarczy zadać jedno proste pytanie – dlaczego nie oddali władzy już w 1981 roku, zamiast tego wysłali wojsko na ulice? Odpowiedź znamy wszyscy: bo Moskwa by nie pozwoliła. Kilka lat później „wielki brat” ze wschodu nie oponował. Dlaczego? Zapewne dlatego, że gospodarka socjalistyczna nie wytrzymała rywalizacji z wolnorynkową. Czyż więc Jaruzelski nie wykazał się wielkim sprytem, godząc się na wybory parlamentarne, chwilowe oddanie władzy, by za kilka lat postkomuna pod nazwą SLD w glorii i chwale powróciła? Do rządzenia, rzecz jasna, bo salonów nie opuściła nigdy. Wszystkie układy „konstruktywnej opozycji” z komunistami doprowadziły do tego, że nigdy nie osądzono wielu zbrodni PRL-u. Były opozycjonista, więzień znający wiele peerelowskich cel, Adam Michnik, przed sądem bronił Jaruzelskiego, a francuskim dziennikarzom nakazał się od twórcy stanu wojennego „odpieprzyć”. Do dziś w więzieniu nie znalazł się Kiszczak, choćby za wydanie rozkazu użycia broni palnej przeciw górnikom z kopalni „Wujek” czy morderstwa dokonywane przez SB (nawet po obradach Okrągłego Stołu!) na opozycji i księżach. Jeśli ktoś twierdzi, że szef MSW o nich nie wiedział, to sugeruje, że były ubol w tamtych czasach mógł pobić, zabić, a jego szef o tym nie wiedział. A to jeszcze gorzej świadczy o PRL-u, konkretnie, że najważniejsi ludzie w państwie nie panowali nad własnymi pracownikami. Obrona tych ludzi trwa po dziś dzień. Sprawiedliwości nie stało się za dość. Świeży przykład – gdy IPN stwierdził, że generał Jaruzelski wydał rozkaz zestrzelenia w 1975 roku polskiego samolotu lecącego nad Czechosłowacją (nie trudno się domyśleć, w jakim celu), „Gazeta Wyborcza” na drugiej stronie wielkimi literami informowała czytelnika, że Instytut nie zna się na swojej pracy. Czy inny, w miarę świeży tekst, „Wstyd mi za proces Jaruzelskiego” autorstwa Wojciecha Mazowieckiego. Widać środowisko GW, które ukształtowało III RP bardziej niż ktokolwiek inny, chce rozliczenia z historią jedynie poza granicami kraju – najlepiej w Chile i Hiszpanii. Zbratanie się obydwu środowisk powoduje nie tylko to, że nie dosięgnie zapewne nigdy ręka sprawiedliwości morderców patriotów, którzy walczyli z komunistycznym okupantem. Spowodowała coś gorszego – dla przeciętnego człowieka stan wojenny był koniecznością. Tak wynika z sondaży. Co gorsza, nie da się ich podważyć- ludzie naprawdę tak myślą. A przecież wystarczyło powiedzieć Polakom prawdę, zacytować rosyjskich (wcześniej sowieckich) generałów, iż wcale do Polski Ludowej wchodzić nie chcieli. Kto czytał „Michnikowszczyznę” Ziemkiewicza ten z pewnością wie, jak wiele kłamstw, jak wiele głupich teorii pojawiło się na łamach GW, zostało wypowiedzianych z ust byłych opozycjonistów, wydrukowanych w wywiadach dla zachodnich gazet. Zatruto dusze Polaków i proces ten trwa dalej. Ot, choćby w grudniu ubiegłego roku, gdy wydrukowano serię artykułów o życiu Jaruzelskiego. Przeciętny człowiek czytał, czytał i dochodził do wniosku: „kurczę, ten Jaruzel to jednak biedny człowiek był”. Aby postkomuna mogła umocnić swą pozycję, potrzebna była prywatyzacja. Dobrze wiemy, iż przeciętny Polak nie był w stanie wykupić państwowego zakładu. Zabrakło też powszechnego uwłaszczenia. Jedynymi osobami, które naprawdę mogły posiadać pieniądze byli partyjniacy oraz ludzie chodzący na pasku esbecji. Dokonano jej w sposób, mówiąc językiem brukowców, złodziejski. Przykładowo, wykup państwowych mieszkań przez liderów lewicy z Aleksandrem Kwaśniewskim na czele – w 1998 (sic!) roku kupił on od gminy Wilanów 77-metrowe mieszkanie za 1235 zł i 17 gr. Łącznie, przy ulicy Marconiego i Wiedeńskiej (tzw. „aleja czerwonych świń”) czołowe twarze lewicy wykupiły za śmieszne pieniądze 45 mieszkań. Oczywiście nikogo nie dziwi, że śledztwo w tej sprawie umorzono. Prawdziwa prywatyzacja odbywa się zawsze przez licytację. Każda inna służy „ustawieniu” polityków i ich kolegów. Osławiona jest już sprawa zakładów w Krzywym Rogu na Ukrainie, sprywatyzowanych po upadku komunizmu w podobny sposób jak i u nas – sprzedano je za 800 mln $. Sęk w tym, że prezydent Juszczenko znacjonalizował je i urządził licytację – tak jak zaraz po upadku systemu chciały „oszołomy” typu UPR. Przebicie nieprawdopodobne – drugi raz zakłady sprzedano za 4,8 mld $. Oczywiście po tej jakże służącej polskim interesom i naszej gospodarce prywatyzacji nastał kapitalizm. Przejawia się on w kilku aspektach: braku wolności gospodarczej, wysokich podatkach, przymusowym korzystaniu z usług państwa, które są nieopłacalne, biurokracji, państwowych spółkach. Kapitalizm bez wolności gospodarczej – oksymoron, lecz w III RP nic nas nie zadziwi. Sięgnijmy do danych Centrum im. Adama Smitha. Wg przygotowanego przez niego i innych wolnorynkowych organizacji z całego świata, lokujemy się na 69 miejscu na 141 państw. Rok wcześniej była to 66 lokata, a dwa lata wcześniej 58. O zgrozo, zamiast liberalizować rynek, idziemy w odwrotnym kierunku. Jeszcze mniej optymistycznie nastraja indeks wolności ekonomicznych przygotowany przez „The Wall Street Journal” i „The Heritage Foundation”. Znajdujemy się na 82 miejscu, za Mongolią i Madagaskarem, ledwo łapiąc się do kategorii „w zasadzie wolny”. Do niedawna uznawani byliśmy za kraj „w zasadzie bez wolności”. A teraz czas na brutalne porównanie: Słowacja i Czechy – odpowiednio 36. i 37. miejsce. Litwa – 30. , Łotwa – 45. , Estonia – 13, zaś Węgry 44. lokata. Można było wprowadzić prawdziwy kapitalizm – ale najwyraźniej komuś na tym nie zależało. Gdy co jakiś czas pojawia się w publicznej debacie co bardziej liberalny pomysł (podatek liniowy, prywatyzacja, obcięcie świadczeń socjalnych) postkomunistyczne towarzystwo zaczyna wrzeszczeć, że to skandal, a „Gazeta Wyborcza” straszy tzw. „dzikim kapitalizmem”. Doprawdy, jest to zaskakujące, iż propozycja nawet nie prawdziwego wolnego rynku, takiego jak w Hong Kongu, Irlandii czy Liechtensteinie, ale jedynie delikatnego popchnięcia naszej gospodarki w prawą stronę odbierane jest jako próba wyzyskiwania Polaków przez tłustych, palących kubańskie cygara imperialistów, wpędzenie narodu w nędzę i reaktywację dziewiętnastowiecznej Łodzi rodem z „Ziemi Obiecanej”. Z wyjątkiem Łotwy, wszystkie wspomniane wyżej kraje przegoniły nas w rankingu państw PKB per capita. Jest to z całą pewnością najlepszy dowód na to, iż zmarnowaliśmy swoją szansę – zwłaszcza, że nie byliśmy najbiedniejszym barakiem w obozie socjalistycznym. Widząc sąsiadującą z nami Słowację na 40 miejscu, z zarobkami 22,040 $ na głowę, podczas gdy nasza Ojczyzna jest 10 pozycji niżej z 17,482 $, można jedynie zapłakać... lub wpaść we wściekłość na tych, którzy do tego doprowadzili. Nawet Litwa, przed wojną jej terytoria klasyfikowane jako Polska B, nieszczęsna Litwa okupowana tyle lat przez Sowietów w ramach Sowieckiego Sojuza – prześciga nas w tym rankingu o 1,5 tys. $. Ona zaś o 1300$ prześcignięta została w roku 2008 przez Estonię. Jeszcze jeden ranking. Międzynarodowy Indeks Poszanowania Własności. III RP zajmuje 54. lokatę. Węgry 35., nasz wschodni sąsiad- Słowacja – 35. Pewne są tylko dwie rzeczy w życiu – śmierć i podatki. Powiedzenie Amerykanów z całą pewnością jest prawdziwe. Nie sposób jednak nie popaść w frustrację płacąc daninę na rzecz państwa w III RP. A jest ich od groma – PIT, VAT, akcyza, od nieruchomości, od posiadania psa. Ile Polak w rzekomo kapitalistycznym kraju oddaje urzędowi skarbowemu? Ciężko wyliczyć. Najmniej pesymistyczna  wersja – ok. 83%. Najbardziej korzystna dla nas – niecałe 50%. Teoretycznie w Rankingu Przyjazności Systemów Podatkowych nie wypadamy aż tak źle. Na 181 państw lokujemy się na 76. pozycji. Teoretycznie nieźle. Czesi wyprzedzają nas zaledwie o 1. pozycję. Gorzej jednak, gdy spojrzymy na kraje bałtyckie. Najgorzej wypada tu Łotwa – jest 29. Węgry są 41., a Słowacja 36. Nic dziwnego, wprowadzili wszak podatek liniowy, który u nas traktowany jest jako niesprawiedliwość. Ot, taki paradoks – teoretycznie mamy kapitalizm, ale bogacze powinni mieć wyższy procent do oddania fiskusowi. Czy tylko mnie tu wieje Keynesem? Przymus płacenia świadczeń. To kolejny temat-rzeka. Oczywiście, absolutnym hitem jest tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po pierwsze, Polacy zmuszeni są płacić składki na system, który raczej bliższy jest bankructwa niż świetności. Emerytury są żenująco niskie, na wysokie świadczenia liczyć mogą oczywiście jedynie była śmietanka kompartii, ubecy i prawnicy w rodzaju Stefana Michnika czy nieżyjącej już Heleny Wolińskiej. Jednak absolutną grandą, grabieżą jest fakt, że w przypadku przedwczesnego zgonu rodzina nie otrzyma pieniędzy, które zmarły przez całe życie wpłacał na państwowy fundusz. Gdyby kupił złoto, wpłacił te pieniądze do banku, zainwestował – zrobił z nimi cokolwiek, z pewnością bardziej sensownego, niż oddał je w opiekę państwa, nie przepadłyby. Niestety, III RP nie daje obywatelom wyboru. A pracownicy ZUS-u mają dzięki temu ciepłą posadkę. Od roku 1998 liczba pracowników wzrosła o 16 tysięcy – z 32 do 48 tys. Co ciekawe, liczba ta rośnie mimo komputeryzacji. Z tego co mnie uczono na lekcjach historii, dawniej robotnicy protestowali przeciw maszynom w fabrykach, bo miały zabierać im pracę. Koszty utrzymania pracowników zakładu wynoszą 3 miliardy złotych. Biurokracja, a konkretnie walka z jej istnieniem, to stały slogan wyborczy. Jest rozrośnięta do tego stopnia, że nie sposób ustalić, ile osób dokładnie pracuje jako urzędnik państwowy. Wg dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, na 13 milionów pracujących Polaków 650 tysięcy zatrudnionych jest w urzędach. To daje nam 1 urzędnika na 20 aktywnych zawodowo. Oczywiście, co roku liczba ta się zwiększa – paradoksalnie, zupełnie inaczej niż przyrost naturalny. Rocznie polski podatnik oddaje 2200 złotych na ich utrzymanie. Wspominałem o prywatyzacji. Miała ona miejsce jedynie tam, gdzie opłacała się postkomunistom. Jednoosobowych spółek skarbu państwa, jest wg strony Ministerstwa Skarbu, 463. Pomimo, że najczęściej nie osiągają one zysków lub są one minimalne, wydają znacznie więcej pieniędzy na pensje (które cały czas dynamicznie wzrastają!), niż w firmach prywatnych. Po dziś dzień istnieje ponad 100 firm, w których 100% udziałów ma Skarb Państwa! Mawia się bowiem, że kapitalizm istnieje, bo Polak kupuje wszystko w prywatnych firmach. Na pewno? PSS „Społem” lub kioski „Ruchu” należą do państwa. Polak ogląda państwową telewizję (TVP, swoją drogą zatrudniającą o wiele więcej osób na kanał niż prywatne stacje. Wg „Najwyższego CZAS!-u” zanotowała ona wielomilionowe straty), słucha czasem państwowego radia (Polskie Radio), od czasu do czasu kupi należącą do państwa „Rzeczpospolitą”, zagra w loterię Totalizatora Sportowego... Nie wiedzieć czemu, państwo posiada nawet własną sieć komórkową (Plus). Nie wiem, czemu ma to służyć- jestem w stanie zrozumieć państwowe drogi, niech będzie – szpitale specjalistyczne czy uniwersytety, ale po co mi państwowa komórka?! Na początku artykułu zacytowałem Lenina – socjalizm to wspólne szkoły, szpitale i fabryki. Szkolnictwo jest państwowe, podobnie jak i szpitale. Efekty znamy wszyscy. Fabryki – część została sprywatyzowana, ale wciąż wiele z nich jest w rękach III RP. Ale przede wszystkim – państwo uważa, że ma prawo dysponować majątkiem Polaka lepiej, niż on zrobiłby to samemu. Należy czekać na państwowy, „darmowy” Internet- w sumie to nic dziwnego, prawda? Skoro TP jest państwowa (z tą różnicą, że została rzeczywiście sprywatyzowana przez III RP – sprzedaliśmy ją France Telecom – francuskiej telefonii należącej do Republiki Francuskiej, więc różnica jest taka, że teraz wysokie opłaty ściągają Francuzi), poczta (fakt, że istnieją prywatni kurierzy, to już wielki „liberalizm”! Na prawdziwą pocztę, konkurującą z Pocztą Polską, obecnie nie ma co liczyć. Zapewne III RP nie chce utracić źródeł dochodu – po co nam odpowiednik amerykańskiego FedEx-u nad Wisłą?), to czemu i nie Internet? Wiadomo, obywatel nie potrafi samemu wybrać, czy chce radiową sieć, stałe łącze, szybkość transferu, itp. Państwo zawsze się dobrze zaopiekuje. Właśnie! Powszechnie wiadomo, że TP ze wszystkich sił stara się monopolizować rynek. Efekty tego są następujące – nasze państwo jest obecnie najgorsze w UE pod względem potencjału internetowego. Czemu się dziwić? Sam fakt, że Neostrada posiada jakąkolwiek konkurencję, jest skandalem i dzikim kapitalizmem. A pomysł, by mogła zagrozić jej hegemonii – to wręcz jakaś ultraprawicowa herezja. Nie dziwota, że po wejściu do UE tylu młodych wyjechało na Zachód. Czy mają tu okazję rozwijać się? Gdy gospodarka jest w złym stanie, to w złym stanie musi być i społeczeństwo. Widać to wyraźnie choćby po frekwencji w wyborach, która jest niska i spada bardziej i bardziej... Rzeczywiście, w wyborach do parlamentu odnieśliśmy my, społeczeństwo, sukces - do urn ruszyło ponad 50% uprawnionych do głosowania. Osobiście sądzę, że takie zainteresowanie wyborami wynikło jedynie z jednego powodu – chęci odsunięcia PiS-u od władzy. Problemem polskiej polityki jest to, jak pokazały choćby ostatnie wybory do Europarlamentu, że Polacy głosują cały czas na 4 partie. Nikt inny nie ma szans się przebić, jeśli nie będzie o nim głośno w mediach (i nie dysponują odpowiednim zapleczem finansowym – o PdP i Libertas.eu było dosyć głośno, lecz w przypadku tego ostatniego ciężko nawet mówić o jakiejkolwiek kampanii wyborczej). Wynika to z chorego systemu finansowania partii. Jest on po pierwsze szkodliwy – partia, która przekroczy próg wyborczy, ma zapewnione finansowanie, a więc szansę na przetrwanie. Małe, nawet jeśli przeprowadzą wśród członków „opodatkowanie”, to i tak nie są w stanie konkurować finansowo nawet z PSL-em. No, obecnie wyjątkiem jest SD, ale jego słynny majątek jest co najmniej dziwny... Dlatego właśnie małe partie nie mogą zastąpić innych, tych większych. Nie mają szans, by się przebić medialnie wśród reklamówek, billboardów, konwencji, baloników i ulotek. Jednak finansowanie partii ma jeszcze jedną wadę - natury moralnej. Czytelnik, który płaci obecnie podatki, choć z pewnością jak ja SLD szczerze nienawidzi, finansuje jego działalność. Dlaczego? – to pytanie mnie nurtuje. Może po prostu ktoś nie chce, by inni weszli do gry? Są naturalnie alternatywne metody – choćby, ażeby wypełniając PIT-a podatnik podawał również, na którą partię chce przekazać parę złotych – ale widać, nikomu nie spieszy się, by zmienić system „czterowładzy”. Polacy polityką są już najzwyczajniej znudzeni, mają jej dość. To złe. To największy grzech tych, którzy ulokowali się na Wiejskiej. Można wybaczyć złodziejskie prywatyzacje, kiepskie efekty gospodarcze, ale zabicie ducha w Polakach – tego wybaczyć nie można. Polacy głosują więc na PO, bo tak wypada. Zastanawia mnie cały czas, czy naprawdę 50% cały czas popiera rząd, bo wierzą w wizję tuskowego liberalizmu, czy też odpowiadają tak, „gdyż tak czynią ludzie na poziomie”? Tu jeszcze refleksja – media doprowadziły do chorej sytuacji – jesteś albo za PiS-em, albo za PO. Nikt nie przyjmuje do wiadomości, że można popierać coś, co w ogóle jest poza parlamentem. Polacy popierają UE, gdyż w telewizji puszczają reklamy na temat dotacji. Wejście III RP do struktur unijnych to temat na osobny nie tyle artykuł, lecz książkę. Każdy człowiek, który analizuje sytuację, dojdzie do dziwnego wniosku, że Polaków oszukano. Jak to? Mówiono nam, iż Polska (tzn. III RP) nie utraci suwerenności. Nieprawda. Z rozbrajającą szczerością kandydat na europosła z ramienia „eurosceptyków” z PiS zachęcał do głosowania na swą osobę, gdyż w Brukseli stanowionych jest 80% (sic!) polskiego prawa. Nie wiem, czemu przypomina mi to sytuację z Królestwa Kongresowego. Mamy konstytucję, walutę (którą już chcą nam zabrać), władze – ale najważniejsze decyzje i tak idą: dawniej z Moskwy, dziś z Brukseli. Podobnie zresztą było w PRL-u : dziś nikogo nie pałują, nie ma cenzury, ale tak jak wtedy, o najważniejszych dla nas kwestiach nie możemy zdecydować sami. Dalej: obiecywano nam mityczne dotacje. Rzeczywiście, takowe istnieją, nie można zaprzeczyć. Sęk w tym, że składka unijna i koszty biurokracji przewyższają liczbę wszystkich eurówek, które UE nam łaskawie wysyła. Do tego dochodzą koszty regulacji czy walki z osławionym ocieplaniem się klimatu. Powiadano, że na Zachodzie nie ma żadnych nacisków. Dziś, obserwując zamieszanie w sprawie Traktatu Lizbońskiego, poznajemy prawdę. EPP grozi Czechom, że bez podpisu Klausa pod ratyfikacją dokumentu przez Pragę, utracą komisarza. W Irlandii odbędzie się drugie referendum (też mi demokracja). Delegacja unijna odwiedza prezydenta Czech i rozmawia z nim w podobny sposób, jak niegdyś do nas mówili członkowie KPZR. Co ciekawe, w naszym kraju poza prawicowymi pisemkami jak „Fronda” czy „Najwyższy CZAS!”, nikogo to nie obeszło. Pewnie, jak czegoś nie ma w TV, to nie istnieje. Obecnie zaś nakłania się nas do wstąpienia do strefy euro, mimo, że będzie to dla naszej gospodarki szkodliwe. I co ciekawe, z najważniejszych polskich mediów Polak nie usłyszy ani jednego słowa o wadach eurowaluty. Za to będzie wiedział, że to takie wygodne, mieć jeden pieniądz na całym kontynencie, podobno to chroni przed kryzysem (jak widać na samym portalu Prokapitalizm.pl, Słowacja wcale na wstąpieniu do Eurolandu nie zyskała), a i handlujący z innymi krajami Unii będą mogli rozwijać interes (co jest wielkim kłamstwem – przedsiębiorstwa niemal wszystkich krajów waluty euro po jej przyjęciu zamiast pogłębić wzajemne kontakty handlowe, ograniczają je). Cóż, jak stwierdził Nicolas Gomez Davila, „nikogo nie obchodzi co mówi reakcjonista. Ani wtedy, kiedy to mówi, bo to absurdalne, ani po kilku latach, bo wtedy wydaje się to oczywiste”. Przed chwilą zreflektowałem się i słowo „Polska”, poprawiłem na III RP. Nie jest to przypadkowe. Powątpiewam bowiem, czy kraj ten rzeczywiście dba o dobre imię narodu polskiego, naszą kulturę, interes przede wszystkim nasz, wspólny, dopiero potem elit czy tzw. Europy. Przykłady nasuwają się same. Choćby finansowanie filmów – nie mam pojęcia, jakim prawem dofinansowano (pardon) gniot tvn-owski o nazwie „Kochaj i tańcz”. Przełomowe dzieło, opowiada o, powiedzmy, bitwie warszawskiej, życiu Traugutta, jest ekranizacją jakiejś ważnej dla naszej kultury powieści? Nie, jest to zwyczajny, komercyjny film, o płytkiej fabule. Na chwilę obecną nie otrzymał jeszcze „pomocy” film „Tajemnice Westerplatte”, mający na celu szkalowanie polskich żołnierzy broniących się dzielnie przed atakiem narodowo-socjalistycznej barbarii. Niedawno zaś na łamach „GW” Pasikowski narzekał, iż nie otrzymał pieniędzy z budżetu na realizację filmu „Kadisz”, opowiadający o pogromie w Jedwabnem. Jeśli chodzi o pogrom w Jedwabne, to uznam za skandal, jeśli Żydowski Instytut Historyczny nadal będzie otrzymywał pieniądze z naszych podatków. Jakim prawem instytucja, pomawiająca nas o współudział w holocauście i innych zbrodniach dokonanych na Żydach, ma być finansowana przez polskiego podatnika? Trudno nie oprzeć się wręcz wrażeniu, że atak ten jest połączony z apelem Dawida Pelega, byłego ambasadora Izraela w Polsce, by III RP dołączyła do grona państw płacących za zbrodnie hitlerowskie. Pan ambasador jest nawet taki miły, że zaproponował rozłożenie, jak sam się wyraził, „miliardów dolarów”, na raty. Jest jeszcze jedna kwestia, która zatruwa nasze państwo. To brak lustracji. Teczki należy ujawnić raz. Skończyć z tym! Przestańmy bawić się w kotka i myszkę, pomawiać pojedyncze osoby o współpracę z bezpieką. Otwórzmy archiwum, niech nawet przez parę miesięcy w Polsce rozpęta się istne piekło – ale przynajmniej zakończymy bezkarność SB i, z całą pewnością, koszmar tych, którzy „coś podpisali”. Trzeba być głupcem, by nie wierzyć, że ubowcy szantażują swe ofiary jakimiś kwitami, by umacniać swą pozycję, wymuszać na posłach (z pewnością część z nich „coś podpisała”) stworzenie odpowiednich ustaw (jak pokazała Afera Rywina, swego czasu ustawę o mediach można było kupić za 17,5 mln $), itp. Dzięki ujawnieniu, kto, co i kiedy podpisał, będziemy wreszcie znali prawdę o historii najnowszej, a także, czy dzisiejsze elity nie są powiązane z typami spod czarnej gwiazdy (trudno uwierzyć, by SB, pomimo rozwiązania, nie zakończyła całkowicie swej żywotności, a byli agenci zaprzestali kreowania polskiej rzeczywistości). Czy są jednak rzeczy, które III RP zrobiła dobrze? Wstąpiliśmy do NATO. Nie ma już państwowej cenzury, nie jesteśmy nareszcie uzależnieni od Rosji. Możemy podróżować po całej Europie (poza wolnym handlem, to jedyny argument za UE). Pomimo to nie uważam, by III RP miała prawo nazywać się Polską, tą prawdziwą, o którą walczono i oddawano życie. III RP to państwo, które nie ma prawdziwych elit, utrudnia życie obywatelom, zabiera więcej pieniędzy, niż to potrzebne, wreszcie, które odstaje w statystykach od swych sąsiadów, bądź co bądź również znoszących niegdyś trud realnego socjalizmu. Może kiedyś nadejdzie dzień, że III RP zacznie naprawdę dbać o Polaków? Słowo „Polska” przed „Rzeczpospolita” nie będzie jedynie ozdobnikiem, ale rzeczywistym potwierdzeniem, że ma być ona mieszkaniem Polaków, dbać o ich bezpieczeństwo, pielęgnować jakże piękną tradycję i gwarantować tak cenioną przez ten naród wolność? Wciąż w to wierzę. Michał Szymański Pozostałe artykuły konkursowe: Norbert Gałązka - Normalność, sukces i rozwój... Mateusz Teska - III RP zrobiła ludziom wodę z mózgu... Maciej Bukowski - III RP - od czerwonego socjalizmu do socjaldemokracji Michał Nawrocki - III Rzeczpospolita – kanty okrągłego stołu Termin nadsyłania prac na konkurs mija 31 lipca 2009 roku! Szczegóły konkursu...