Tag Archives: filantrop

Co ma wspólnego Soros z de Tocquevillem?

W internetowym serwisie Instytutu Actona ukazał się ciekawy artykuł konserwatywnego publicysty Mihaila Neamţu poświęcony działalności znanego finansisty George'a Sorosa, który za pośrednictwem swoich organizacji rozsianych po całym świecie, stara się wcielać w życie idee tzw. otwartego społeczeństwa. Jednak co te idee rzeczywiście z sobą niosą?

Soros: Chiny państwem przyszłości

George Soros - wielki "filantrop", miliarder, finansujący ruchy "społeczne", "wolnościowe",  fundacje "edukacyjne", instytucje "medialne", będący również dla wielu środowisk politycznych w Polsce "filantropem" i guru ideowym, zajął ponownie stanowisko wobec przyszłego modelu rządu światowego, mającego być remedium w skali globalnej na  kłopoty obecnego świata. Na spotkaniu elit europejskich miliarder i "filantrop" George Soros po raz kolejny określił model chiński rządzenia krajem jako wzór dla państw całego świata. Soros na forum ekskluzywnego Travellers Club powiedział, że “chiński model kapitalizmu, w którym interes indywidualny podporządkowany jest interesowi rządu, zagrozi obecnemu modelowi państwa, gdy stanie się "zazdrością świata"” “Oczekiwanie idealnego porządku i rządów światowych jest nierealne.” - powiedział Soros do elit na spotkaniu w Paryżu. “Tym niemniej, smutnym jest, że zachodnie demokracje mają mniej skuteczne systemy rządzenia niż Chiny” - kontynuował. Soros powtarzał wielokrotnie, że Chiny mogą być modelem dla świata jeśli chodzi o porządek finansowy, zastępując w tym USA, że należy zwolnić tempo rozwoju i zredukować standard życia. Soros postrzega Stany Zjednoczone jako "narkotyk" dla świata, poprzez ciągle słabnącego dolara, dodając że nowa waluta światowa powinna powstać poprzez nadanie praw Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu - oczywiście waluta papierowa ("fiat"), drukowana i regulowana przez "globalne" gremium. Nadmienił również, że złoto jest jedynie “skrajną bańką giełdową”, odradzając inwestowanie w nie, podczas gdy sam prywatnie podwoił swoje zasoby w złocie. Soros, przebywając w Europie na cyklu spotkań promujących The European Council on Foreign Relations, która to rada dąży do ścisłej współpracy w zakresie finansów i dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej. “Świat potrzebuje porządku, i porządek ten należy wspierać” - mówił dalej na forum the Traveller’s Club. “Okazuje się, że pomysł, by rynek sam regulował swoje wypatrzenia, nie sprawdziła się” - kontynuował, otwarcie atakując "wolny rynek". Soros mówił również o potrzebie obrony waluty europejskiej, dalszym organizowaniu struktur finansowych  ponad granicami państw oraz o konieczności zapewnienia wypłacalności banków poprzez nadzór i gwarancje ze strony instytucji UE. "Autorzy >>euro<< wiedzą, że nie była to konstrukcja kompletna" - powiedział Soros. "I gdy niedoskonałości wyjdą na jaw, to konieczne będą działania polityczne. W chwili obecnej widać, że zdobycie się na odwagę "woli politycznej" jest bardzo trudne. Powyższy tekst jest tłumaczeniem artykułu Steva Watsona z 9-3-2011. Za Infowars.com. Tłum. Jerzy Medon