Tag Archives: germanizacja

Polak – Niemiec … dwa bratanki? Spojrzenie na historię

W roku bieżącym przypada 600 rocznica bitwy pod Grunwaldem. W związku z tym pozwolę sobie na parę refleksji o charakterze historyczno-geopolitycznym. Do pierwszych starć zbrojnych pomiędzy plemionami słowiańskimi i germańskimi dochodziło już we wczesnym średniowieczu Germanie przy tym odznaczali się wprost niesamowitym okrucieństwem, np. krzyżowali wziętych do niewoli jeńców słowiańskich.

Polskie dramaty XIX stulecia: Część 5 (ost.) – Narodziny nowoczesnego narodu

Większość badaczy XIX wieku nie ma wątpliwości, że to właśnie w tym stuleciu zrodził się nowoczesny, skonsolidowany naród polski o bardzo wysokim wskaźniku intensyfikacji z ojczystą wspólnotą. Uczestnicy i nieco późniejsi adherenci styczniowych walk, utrzymywali, że to w ich pokoleniu nastąpiło najważniejsze stadium tego procesu. Twierdzili, iż tragiczne wydarzenia lat sześćdziesiątych na trwałe zbudowały mocną wspólnotę, silniejszą niż plany zaborców.