Tag Archives: nieruchomości

Czapka na złodzieju

Tak zwana „prywatyzacja nieruchomości” wykazała niezbicie, że kiedy złodzieje dochodzą do władzy, robią wszystko, żeby zatrzeć ślady między uczciwymi i nieuczciwymi. W ten sposób czapki przestają na nich goreć.

Rzeczoznawca majątkowy i wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy i sporządzona przez niego wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego to ważny element procedury uzyskania kredytu hipotecznego. Rzeczoznawca majątkowy szacuje wartość rynkową nieruchomości na zlecenie kredytobiorcy lub kredytodawcy.

Inwestycja w mieszkanie na wynajem – co trzeba wiedzieć, by osiągać zyski?

Rynek mieszkań na wynajem w Polsce stale rośnie, wciąż jeszcze daleko mu do pełnego nasycenia. Warto zatem pokusić się o ulokowanie w nim własnych funduszy.

Kryzys – czy tylko banki są winne?

Tekst p. Tomasza Batavusa "Destrukcyjni bankierzy – II fala kryzysu – III Wojna Światowa", który niedawno ukazał się na PROKAPIE uważam za bardzo propagandowy. W sumie to nawet nie wiem czy powinien być na takiej właśnie stronie. Dobrze zauważył to PAWEL-L (piszę dużymi literami, gdyż tak jest podpisany jego wpis na stronie autora). Nie mam zamiaru tutaj tłumaczyć bankierów, bo doń miłością nie pałam, ale fakty mają głębsze powiązania.

Państwo będzie odbierać grunty w Portugalii

Jeśli właściciel działki w Portugalii usytuowanej w pobliżu akwenu wodnego udowodni, że została ona nabyta przed 150 laty ma szansę na to, że nadal będzie jej właścicielem. Jeśli okaże się, że działka nabyta została później, zostanie przejęta przez państwo.
Takie znowelizowane prawo wejść ma w życie od przyszłego roku, choć sama ustawa o własności terenów przy ciekach wodnych obowiązuje od 2005 roku. Obejmie ona tych wszystkich, którzy są właścicielami terenów usytuowanych w odległości 50 metrów od oceanu, rzeki, jeziora lub innego cieku wodnego. Jak podaje forbes.pl, do połowy XIX w. na terenie Portugalii istniały ogromne połacie prywatnej ziemi w pobliżu cieków wodnych. Zmianę przyniósł dekret króla Ludwika, który w 1864 r. ustanowił państwową własność nad gruntami zlokalizowanymi w sąsiedztwie wody. "Nowatorskie jak na XIX w. ustawodawstwo - czytamy na forbes.pl - nigdy jednak nie zostało w pełni wyegzekwowane w związku z upadkiem monarchii i zmianą ustroju politycznego Portugalii w 1910 r. W konsekwencji nadal występują tereny prywatne, przez które przepływają rzeki oraz inne cieki wodne". Portal podaje, że w Portugalii do tej pory można było spotkać nad Atlantykiem wiele prywatnych plaż. Jednak wszystko wskazuje na to, że i je obejmie nacjonalizacja. "W styczniu br. władzom Portugalii udało się przejąć dawną prywatną plażę Armacao de Pera w Algarve, na południowym wybrzeżu tego kraju" - czytamy. P

Nie rzucim ziemi, póki dobrze nie zapłacą

Polska - kraj piękny, ciekawy, którego co roku odwiedza ogromna ilość cudzoziemców. Większość z nich korzysta z uroków, jakie nasze państwo ma do zaoferowania. Góry, morze, miasta z pięknymi zabytkami. Ale dla wielu obcokrajowców Polska też jest tania. Dlatego, coraz więcej przedsiębiorców inwestuje tutaj swój kapitał. Bo zarobić się da, a może nawet zyskać aż nadto.
Odkąd jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej, obcokrajowcy mogą kupować nieruchomości oraz grunty na bardziej liberalnych zasadach niż dotychczas. Wystarczy uzyskać odpowiednie zezwolenie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych i gotowe. Chociaż od tej reguły można wyliczyć kilka wyjątków. Obcokrajowiec, który chce nabyć lokal użytkowy przeznaczony na garaż, a także ten, który zamieszkuje w Polsce ponad 5 lat mogą nabyć nieruchomość bez zezwolenia. Również małżonkowie polskich obywateli, którzy rezydują na terytorium kraju po okresie dwóch lat, mogą stać się właścicielami lokalu bez żadnych ograniczeń. Gdy cudzoziemiec z kolei prowadzi fundację, spółkę lub organizację może bez żadnych zakazów nabyć nieruchomość niezabudowaną o powierzchni całkowitej mniejszej niż 0,4 hektara na potrzeby statutowe. Od 2009 roku istnieje także możliwość posiadania tzw. “drugiego domu” dla każdego obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który oczywiście posiada wystarczającą ilość środków by zakupić nieruchomość przeznaczoną na zabudowę mieszkaniową lub na cele rekreacyjno-sportowe w kraju, w którym nie rezyduje. Jaki skutek odniosły powyższe zmiany? Otóż, obcokrajowcy coraz chętniej kupują nieruchomości lub grunty w Polsce. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, cudzoziemcy kupili w przeciągu ostatnich 5 lat około 20,4 tysiąca mieszkań, gdzie w poprzednim roku według danych GUS-u wybudowano około 92 tysiące mieszkań. Najczęściej kupują u nas Brytyjczycy, Irlandczycy oraz Niemcy. Jednakże, dane dotyczące nabywania nieruchomości w naszym kraju przez cudzoziemców mogą być zaniżone, gdyż nie uwzględniają mieszkań spółdzielczych oraz transakcji z udziałem funduszy inwestycyjnych. Podobnież kwestia wygląda z gruntami. W ciągu ostatnich 10 lat, obcokrajowcom wydano zezwolenie na zakup ponad 500 hektarów, przy czym również nie są to pełne dane, ze względu na niewykonywanie przez notariuszy obowiązku informowania o aktach notarialnych czy też braku danych o aktach sporządzonych zagranicą. Ponadto, Ministerstwo Rolnictwa nie poinformowało dotychczas o chęci przedłużenia zakazu nabywania gruntów ornych i leśnych przez cudzoziemców, którego termin upływa w kwietniu 2016 roku. Oznacza to, iż po tej dacie obcokrajowcy będą mogli swobodnie wykupywać pola uprawne i lasy w Polsce. Co z kolei z firmami? Rynek nasz szturmują nasi zachodni sąsiedzi. Niemcy zainwestowali już w Polsce kilkadziesiąt milionów euro i planują inwestować jeszcze więcej. W obcych rękach znajduje się już Zelmer, grupa ubezpieczeniowa Warta, a także Zakłady Chemiczne Zachem. W naszym kraju od dawna obecne są takie koncerny jak Siemens, Allianz, Volkswagen czy Bayer. W Polsce działa na dzień dzisiejszy ponad 50 tys. firm z udziałem kapitału zagranicznego lub stanowiących 100 proc. kapitału zagranicznego. Wynik ten to ok. 25% wszystkich spółek działających w Polsce. Jakie są rzeczywiste konsekwencje powyższego zjawiska? Z jednej strony powinna nas cieszyć pozycja konkurencyjna Polski a także obecność inwestorów w naszym kraju, którzy przyczyniają się do jego rozwoju gospodarczego. Nowe przedsięwzięcia to nowe inwestycje i nowe szanse pracy. Z drugiej strony wśród wielu Polaków kwestia owa wywołuje mieszanie uczucia. Zagraniczni inwestorzy są bardziej zachęcani do nabywania gruntów, nieruchomości czy firm w Polsce podczas gdy większość z nas nie ma wystarczających środków na zrobienie tego samego. Ponadto swój swoisty wpływ mają także obawy o zasięgu dalekosiężnym dotyczące wizji, w której polskie firmy, polskie mieszkania oraz polska ziemia zostaną wykupione przez obcokrajowców. Marek Nowak Autor jest dziennikarzem piszącym na temat zagadnień dotyczących finansów osobistych, ekonomii. Kredyt, pożyczka, chwilówka internet są wszystkim tym, co go interesuje.