Tag Archives: petycja

Zdzisław Gromada czyli historia pewnej petycji

„Źle się dzieje w naszej ojczyźnie. Większość sejmowa nie prowadzi z opozycją merytorycznej debaty jak rozwiązywać nasze problemy. Obywatele oraz opozycja sejmowa „nie mają prawa głosu”. Mogą wyłącznie „przeszkadzać” większości w budowaniu „nowej Polski”. Jeśli chcemy mieć nadzieję na dobre jutro, powinniśmy to zmienić” - tymi słowami p. Zdzisław Gromada rozpoczął 18 marca 2017 roku swoją walkę o – jak sam to określa - „demokrację XXI wieku”.

Zlikwidować stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania

Fundacja Pro - Prawo do Życia wystosowała do Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu, Beaty Szydło, Premiera Rządu RP i Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa PiS, petycję ws. likwidacji stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania:

Domagamy się zaprzestania finansowania inicjatorów „Świeckiej Szkoły” ze środków publicznych!

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zakazie finansowania lekcji religii w szkołach z pieniędzy publicznych.  Jego twórcy utrzymują, że ich celem jest jedynie uporządkowanie relacji między państwem a Kościołem Katolickim poprzez uniezależnienie finansowe obu instytucji.

Polska bez długu

Stowarzyszenie KoLiber prowadzi akcję zbierania podpisów pod apelem "Polska bez długu". Inicjatywa warta poparcia... "Petycja do posłów Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o wpisanie do Konstytucji artykułu zakazującego zadłużania Państwa. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Was z prośbą o zastąpienie ust. 5, art. 216, Konstytucji Rzeczpospolitej, który stanowi: „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.” Przepisem: „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których wzrośnie nominalny państwowy dług publiczny. Sposób obliczania wartości państwowego długu publicznego określa ustawa.” Wierzymy, że taki zapis, zakazujący dalszego zadłużania Państwa, a więc pośrednio wszystkich polskich obywateli, przyczyni się do zwiększenia niezależności naszego kraju oraz do skończenia redystrybucji dochodu z młodszych pokoleń na pokolenia starsze. Uważamy, że dalsze zwiększanie zadłużenia Państwa, doprowadzi w krótkim okresie do podwyżki podatków, która w całości zostanie przerzucona na obywateli, szczególnie tych młodych. Tak jak w życiu rodzinnym nikt rozsądny nie zostawia w spadku swoim dzieciom własnych długów do spłacenia, tak też Państwo nie powinno zostawiać najmłodszym obywatelom takiego bagażu." Więcej na: http://www.dlug.koliber.org/

Petycja w sprawie krzyży

W odpowiedzi na zamiar kilku uczniów jednego z wrocławskiego liceum, wystąpienia o usunięcie krzyży z ich szkoły, pan Adrian Nikiel przysłał nam propozycję petycji do dyrektora tego liceum, której treść zamieszczamy poniżej... Pan Marek Łaźniak Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu al. Brücknera 10 51-410 Wrocław Szanowny Panie Dyrektorze, Niedawno dotarła do mnie wiadomość, że troje uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr XIV napisało do Pana petycję o usunięcie krzyży z sal lekcyjnych.To smutne, że właśnie w tej renomowanej szkole pojawił się pomysł, którego realizacja ściągnęłaby na nią hańbę nie do zmazania. Krzyż jest znakiem naszego Zbawiciela i jako taki, ważniejszy jest nawet niż godło państwowe. Obecność krzyża w salach nikogo nie obraża, gdyż Bóg jest miłością i miłuje On każdego człowieka. Nawet jeśli ktoś tej wiary nie podziela, powinien zrozumieć, że nie jest ona skierowana przeciwko niemu. Osoba wyznająca inną wiarę, bądź niewierząca nie jest przez samą obecność krzyża w sali do niczego przymuszana. Twierdzenie, że obecność krzyża w sali obraża niechrześcijan ma tyle sensu, co twierdzenie, że godło państwowe swoją obecnością obraża obcokrajowców. Polska wyrosła w tradycji chrześcijańskiej, a większość Polaków to katolicy - krzyż w salach lekcyjnych tylko o tym przypomina.W dzisiejszych czasach tyle mówi się o tolerancji, należy więc domagać się również tolerancji dla katolików i ich przekonań. Ufam, że podejmie Pan roztropną decyzję i pozostawi w szkole krzyże.Udowodni Pan tym samym, że XIV Liceum Ogólnokształcące nie tylko dba o wysoki poziom nauczania, lecz także uczy poszanowania dla fundamentalnych wartości naszej cywilizacji. Obiecuję modlitwę w Pana intencji. Z poważaniem .............................. List wysyłać można na konto sekretariat@lo14.wroc.pl

Wesprzyj Klausa!

Nagonka na prezydenta Czech Vaclava Klausa, by podpisał się pod traktatem lizbońskim nasila się. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał były prezydent Czech, odpowiednik polskiego Mazowieckiego abo Michnika, Vaclav Havel. Stwierdził on, że "(...) Odmowny stosunek Klausa do traktatu jest bardzo nieodpowiedzialny i niebezpieczny. Jego postępowanie szkodzi republice, jest to nieodpowiedzialne niezrozumienie naszej konstytucji. Wywołuje to u mnie znaczny niesmak, szkodzi to opinii Republiki Czeskiej w Europie". Tymczasem na stronie internetowej http://supportvaclavklaus.wordpress.com/ można wesprzeć prezydenta Czech wysyłając petycję wzywającą do niepodpisywania traktatu lizbońskiego. Do tej pory podpisało ją już ponad 14 tysięcy internautów, którzy nie przejęli się "niesmakiem" "autorytetu moralnego", p. Havla. Zachęcamy do podpisania się pod petycją. Dopóki jest nadzieja... Link do strony z petycją: http://www.petitiononline.com/sptklaus/petition.html P.