Tag Archives: plus

Mieszkanie Plus – czy to ma szansę się udać?

Wszystkie programy rządowe z plusem w nazwie wywołują duże emocje. Rozwiązania mają tyle samo obrońców, co krytyków. W przypadku Narodowego Programu Mieszkaniowego obserwujemy zupełne zerwanie z dotychczasowymi rozwiązaniami dla mieszkaniówki. Jak wygląda przyszłość przed Mieszkaniem Plus? Program ma szansę na realizację?