Tag Archives: reprywatyzacja

Polska wystawiona przez USA na żer „Przedsiębiorstwa Holokaust”

Podczas, gdy jeszcze niedawno media głównego nurtu przeważnie milczały na temat ustawy amerykańskiego senatu nr 447, tak teraz, gdy właśnie ustawa ta przyjęta została jednogłośnie przez Kongres USA, przeczytać można o tym wszędzie.

No i po reprywatyzacji…

Gdy kilka miesięcy temu wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zapowiedział przygotowywany przez jego resort projekt ustawy reprywatyzacyjnej, ze strony prawicowych publicystów spadła na niego fala krytyki.

Chodakiewicz: Ustawy wspierające roszczenia majątkowe wobec Polski sprzeczne z zasadami prawa rzymskiego

"(...) W USA okres 1939-1945 utożsamiany jest przede wszystkim z Holokaustem - akcją eksterminacyjną Żydów przeprowadzoną przez beznarodowych nazistów, którym pomagali miejscowi kolaboranci, w tym przede wszystkim Europejczycy Srodkowo-Wschodni, a głównie Polacy" - pisze Marek Jan Chodakiewicz na łamach najnowszego papierowego wydania tygodnika "Do Rzeczy".

Propozycja pana Jakiego jest zła i nieuczciwa w stosunku do dawnych właścicieli

Ucz się chłopcze łaciny! – Disce puer Latine! Tak w starożytnym Rzymie wołano do uczniów w szkole. Gdyby Minister Jaki uczył się łaciny w szkole, to wiedziałby, że Polska wywodzi się z kręgów cywilizacji łacińskiej, a nie bizantyńskiej, czy turańskiej. Własność jest prywatna, a nie rodowo-plemienna.

Grzegorz Braun nie zostawia suchej nitki na „dobrej zmianie”: „Wpędzają Polaków w złudzenia”

"To nie za PRL-u czy post-PRL-u, ale teraz wniesiono do sejmu projekt ustawy, która ma przybić pieczęć z orłem w koronie na dekretach rabunkowych - zwanych dekretami Bieruta. I tak wygląda >>dobra zmiana<< w kwestii prawa własności. Ziemianie, właściciele zostali zrównani w tym projekcie z kolaborantami hitlerowskimi" - mówił Grzegorz Braun podczas spotkania z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego 4 grudnia 2017r.

Wasze matki…

Jeśli wasze matki lub wasi ojcowie pracują albo pracowali dla mafii „reprywatyzacyjnej”, „paliwowej”, Amber Gold, czy jakiejś innej, firmowanej przez rządy poprzedniej ekipy, to nie macie wyjścia. Musicie iść w zaparte i powtarzać do znudzenia brednie wygadywane przez totalną opozycję. Inaczej grozi wam utrata zagrabionego bezprawnie majątku.

Niewielkie zadośćuczynienie zamiast reprywatyzacji

Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej jest próbą szybkiego zakończenia tego problemu. Mimo, że działania ministerstwa są bez wątpienia związane z ujawnianymi nieprawidłowościami jakie miały miejsce podczas zwrotów nieruchomości w Warszawie oraz wielu innych miastach Polski, to wiele zapisów projektu należy ocenić pozytywnie. Warto jednak pamiętać, że taki sposób rozwiązania problemu reprywatyzacji będzie jedynie niewielkim i nie w pełni sprawiedliwym zadośćuczynieniem.

PiS bierze się za reprywatyzację. Dawni właściciele znów zostaną okradzeni

Rząd PiS nosi się z zamiarem uregulowania sprawy reprywatyzacji raz na zawsze. Jest to zaniechanie III RP, które wydawać by się mogło, że, kto jak to - ale odwołujący się do nauki Kościoła PiS, wreszcie załatwi.

Poseł Artur Górski w sprawie reprywatyzacji

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia w Polsce ustawowej reprywatyzacji. Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam Panu Premierowi interpelację w sprawie przeprowadzenia w Polsce ustawowej reprywatyzacji. Otrzymałem pismo z dnia 1.10.2012 r., w którym Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego zwrócił się do mnie z prośbą, abym wystąpił do Pana Premiera w sprawie publicznie złożonej przez Pana w 2010 r. obietnicy dotyczącej uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej. Miała ona zapewnić zadośćuczynienie za mienie bezprawnie znacjonalizowane przez komunistów. Niestety, do dnia dzisiejszego projekt takiej ustawy nawet nie wpłynął do Sejmu.
Autorzy pisma przypominają, że w programie PO z 2007 r. „Polska zasługuje na cud gospodarczy” znalazł się rozdział pt. „Reprywatyzacja”, a w nim następujące zdanie: „Rozwiązanie problemu reprywatyzacji to nie tylko moralny obowiązek, ale również niezbędny krok do zapewnienia poczucia stabilności obecnych właścicieli, usprawnienie procesów gospodarczych i oddalenie niebezpieczeństwa dla budżetu, jakie stanowią nieustające procesy przed polskim i międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości”. Zatem z powyższego zdania wynika, że reprywatyzacja przyniesie korzyści dla budżetu państwa i ze względu na potrzebę rozwoju gospodarczego powinna zostać jak najszybciej przeprowadzona. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego przypomina w swoim piśmie, że w 2008 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa został przygotowany projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji. W 2010 r. projekt ten został przedłożony na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Niestety, projekt ten został zarzucony z powodów finansowych. „Tym samym Polska wciąż pozostaje jedynym krajem w Europie środkowo-wschodniej, który tego problemu nie uregulował” – piszą ziemianie. Byli właściciele i ich spadkobiercy biją z niepokojem na alarm. Pomimo zastrzeżeń reprywatyzacyjnych do ok. 350 tys. ha zrabowanej ziemi, pozostającej w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, „ziemia ta podlega ciągłej wyprzedaży”. W związku z powyższym mam następujące pytania: - Czy obecnie w rządzie trwają prace nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej lub regulującej kwestię rekompensaty finansowej za własność zabraną przez państwo komunistyczne? Jeśli nie trwają, czy rząd w planach legislacyjnych ma przygotowanie takiego projektu? - Dlaczego nie są zwracane byłym właścicielom i ich spadkobiercom grunty pozostające w gestii ANR? Czemu część z tych gruntów, mimo zgłoszonych roszczeń, jest sprzedawana? - Czy rząd rozważał możliwość uregulowania kwestii restytucji mienia bez konsekwencji finansowych dla budżetu państwa przez redystrybucję gruntów zamiennych, skoro ANR posiada 2 mln. ha ziemi? Mam nadzieję, że uzyskam od Pana Premiera odpowiedź na powyższe pytania i informację o stanowisku rządu w kwestii reprywatyzacji, do której gorąco zachęcam, gdyż domaga się tego sprawiedliwość. Artur Górski, poseł na Sejm RP

Lech Pruchno-Wróblewski o zwrocie zagrabionych majątków, lustracji, JKM i UPR

Zapraszamy do wysłuchania archiwalnego wywiadu z Lechem Pruchno-Wróblewskim, byłym członkiem sygnatariuszem Unii Polityki Realnej, posłem na Sejm w latach 1991-1993. Lech Pruchno-Wróblewski udzielił mi tego wywiadu 26 kwietnia 1996 roku. Mówi w nim między innymi na temat reprywatyzacyjnej drogi przez mękę, opowiada o swojej pracy w tzw. komisji Ciemniewskiego powołanej w sejmie zaraz po tzw. nocy długich teczek. Wyraża również swoje poglądy na temat Janusza Korwin-Mikkego, byłego prezesa UPR oraz samej Unii, której wówczas był aktywnym członkiem. Wywiad publikowaliśmy już na naszym portalu w formacie MP3. Teraz, dzięki Marcinowi Janowskiemu mamy go na naszym kanale PROKAP TV. Lech Prucho-Wróblewski zmarł w 2005 roku. Paweł Sztąberek

Prof. Marek Jan Chodakiewicz: Własność prywatna jest podstawą wolności

31 maja 2012 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie gościł z wykładem amerykański historyk polskiego pochodzenia - prof. Marek Jan Chodakiewicz. Spotkanie odbyło się w ramach warszawskiego klubu tygodnika "Najwyższy Czas!". Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego spotkania, przygotowanej przez naszego reportera, Marcina Janowskiego.  

Lech Pruchno-Wróblewski o reprywatyzacji, lustracji, JKM i UPR

Zapraszamy do wysłuchania archiwalnego wywiadu ze śp. Lechem Pruchno-Wróblewskim, byłym członkiem sygnatariuszem Unii Polityki Realnej, posłem na sejm w latach 1991-1993. Lech Pruchno-Wróblewski udzielił mi tego wywiadu 26 kwietnia 1996 roku. Mówi w nim między innymi na temat reprywatyzacyjnej drogi przez mękę, opowiada o swojej pracy w tzw. komisji Ciemniewskiego powołanej w sejmie zaraz po tzw. nocy długich teczek. Wyraża również swoje poglądy na temat Janusza Korwin-Mikkego, byłego prezesa UPR oraz samej Unii, której wówczas był aktywnym członkiem. Lech Prucho-Wróblewski zmarł w 2005 roku. P.Sz.

Pobierz wywiad...  (MP3, 4 MB)