Tag Archives: rozbiory

System Polityczny Europy a Polska – Władysława Studnickiego

Nakładem wydawnictwa Antyk w serii ośmiu książek Władysława Studnickiego ukazała się praca „System Polityczny Europy a Polska”. W tej 324 stronicowej pracy autor opisał sytuacje geopolityczną Polski w latach trzydziestych XX wieku, i to jak iluzje którymi żyli Polacy były szkodliwe dla Polski.

Michalkiewicza warianty rozbiorowe

Książki PROKAPA na lato…

Polak – Niemiec … dwa bratanki? Spojrzenie na historię

W roku bieżącym przypada 600 rocznica bitwy pod Grunwaldem. W związku z tym pozwolę sobie na parę refleksji o charakterze historyczno-geopolitycznym. Do pierwszych starć zbrojnych pomiędzy plemionami słowiańskimi i germańskimi dochodziło już we wczesnym średniowieczu Germanie przy tym odznaczali się wprost niesamowitym okrucieństwem, np. krzyżowali wziętych do niewoli jeńców słowiańskich.