Tag Archives: system finansowy

„Wojna o pieniądz 2” – czy w roku 2024 skończy się historia?

Każdego kto zetknął się z książką chińskiego ekonomisty Song Hongbinga „Wojna o pieniądz” nie trzeba zachęcać, by sięgnął po drugą część jego rozważań. „Wojna o pieniądz. Świat władzy pieniądza” stanowi dopełnienie, ale zapewne nie zakończenie pierwszej części.

Dlaczego system finansowy oparty na dolarze umiera i dokąd to prowadzi?

Każdy z nas na co dzień używa pieniędzy, ale mało kto rozumie jak to wszystko działa i jak zmienia się w czasie na naszą niekorzyść. Nawet ekonomiści i inwestorzy mają z tym problemy. Nasz obecny system finansowy opiera się na amerykańskim dolarze, który jest podstawową jednostką rozliczeniową i główną walutą rezerwową świata. Wszystkie pozostałe waluty są z nim powiązane kursem. System ten, wsparty na dolarze po ponad 40 latach istnienia zmierza coraz szybciej do końca. Aby dokładnie zrozumieć dlaczego tak jest i do czego prowadzi trzeba odrobinę cofnąć się w czasie.

Scenariusz upadku – Global reset

Na blogu internetowym Independent Trader ukazał się artykuł będący próbą przedstawienia potencjalnego scenariusza upadku systemu globalnego finansowego, który ostatecznie skończyć się może skolonizowaniem poszczególnych państw przez coś, co można by nazwać „rządem światowym”. Zapraszamy do lektury. A czyta się się świetny thriller.