Tag Archives: Wydawnictwo KURS

Jak Michalkiewicz i Korwin-Mikke promowali w PRL-u wolny rynek

Oficerowie frontu medialnego na usługach koncesjonowanej opozycji od dłuższego czasu szkalują Janusza Korwina Mikke i Stanisława Michalkiewicza, publicystów i polityków, którzy nie dość, że dzisiaj bronią interesów Polski i Polaków, to robili to i w czasach komunistycznej okupacji.

Spiskowa historia Polski według Miszalskiego

„Najnowsza spiskowa historia Polski”, wydana nakładem wydawnictwa 3s media, to wybór artykułów Mariana Miszalskiego. Kombatanta walk narodowo wyzwoleńczych. Niepokornego publicysty szczerze piszącego o komunistach, Żydach, i niejawnych ośrodkach realnej władzy. Celnie opisującego jak bezpieczniackie kliki, lojalne wobec wrogich Polsce ośrodków władzy, wyniszczają naszą ojczyznę.
Miszalski w swoich tekstach nie kryje, że parlamentarne partie działają na szkodę Polski. Wprost pisze, że integracja z Unią Europejską była likwidacją polskiej suwerenności i niepodległości. Zdaniem Miszalskiego spiski były i są powszechne w historii i na scenie politycznej. Marian Miszalski urodził się 1948.. Ukończył wydział prawa Uniwersytetu Łódzkiego i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1973-1981 był dziennikarz łódzkiego „Głosu Robotniczego”. Już w latach 70 udzielał się w opozycji. Działał w NSZZ Solidarność. Internowany. Od 1983 współprowadzi ze Stanisławem Michalkiewiczem nielegalne wydawnictwo „Kurs”. Działał w KPN, PC, UPR. Dziś publikuje w „Niedzieli”, „Najwyższym Czasie”, paryskim „Głosie Katolickim”. Jest autorem kilku książek i tłumaczem (między innymi powieści Jeana Raspaila, publicystyki Guy Sormana, książki "Wandea. Ludobójstwo francusko-francuskie"). W „Najnowsza spiskowa historia Polski” Miszalski opisał kulisy: upadku Gomułki i Gierka, stanu wojennego, zabójstwa księdza Jerzego, afery Żelazo, FOZZ, likwidacji kary śmierci, okrągłego stołu i wyborów 4 czerwca. Autor książki przybliżył też czytelnikom kulisy: planu Balcerowicza, konstytucji 1997, integracji z UE, zabójstw Dębskiego, Sekuły i Papały, afery Rywina, PO, katastrofy smoleńskiej, działalności Sądu Najwyższego, rzekomych samobójstw polityków, powiązań partii i mediów. Zaletą zbioru publicystyki Miszalskiego, prócz ciekawych informacji zawartych w bezkompromisowych tekstach, jest indeks nazwisk, przypisy i zdjęcia ilustrujące tekst. Jan Bodakowski

Wydawnictwo „Kurs” Michalkiewicza i Miszalskiego

I. Gdy we wrześniu 1983 roku ukazał się pierwszy numer redagowanego i wydawanego poza cenzurą przez Stanisława Michalkiewicza i Mariana Miszalskiego miesięcznika "Kurs", stan wojenny był formalnie zniesiony. Tylko formalnie, gdyż władze państwowe PRL zatroszczyły się o jego przedłużenie i utrwalenie ustawowe. Zastosowano m.in. zmiany w prawie karnym wymierzone przeciwko działaniom opozycyjnym 1.

Zmarł prof. Stefan Kurowski

26 sierpnia 2011 roku zmarł prof. Stefan Kurowski. Był ekonomistą, profesorem Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie, byłym doradcą ekonomicznym NSZZ "Solidarność", przed stanem wojennym. Profesor Kurowski urodził się w Wilnie 11 marca 1923 r., ale miastem jego dzieciństwa był Piotrków Trybunalski. Profesor Kurowski był, w latach 80-tych, jednym z nielicznych ekonomistów, którzy postulowali odejście od centralnego planowania, od sterowania gospodarką przez państwo i wprowadzenie kapitalizmu, a tym samym restytucji własności prywatnej w Polsce, jako jedynego lekarstwa na wyprowadzenie kraju z kryzysu (co ciekawe, prof. Balcerowicz też ponoć w tamtych czasach walczył - jak sam twierdzi - o wolny rynek, jednak nazwisko prof. Kurowskiego mocno utkwiło mi w pamięci, natomiast prof. Balcerowicza jakoś nie - usłyszałem o nim po raz pierwszy dopiero wówczas, gdy został ministrem finansów w rządzie gen. Czesława Kiszczaka, yyy... tzn. pardon - oczywiście Tadeusza Mazowieckiego). Prof. Stefan Kurowski w okresie stanu wojennego współpracował z prasą podziemną, pisywał m.in. wolnorynkowe artykuły do drugoobiegowego miesięcznika "KURS" wydawanego w stanie wojennym przez pp. Stanisława Michalkiewicza i Mariana Miszalskiego. To na łamach "KURSU" pisał m.in. na temat gospodarki socjalistycznej: "Ta rabunkowa gospodarka stosowana do realizacji obcych i wrogich społeczeństwu polskiemu celów jest możliwa tylko dzięki centralnemu systemowi zarządzania gospodarką, który to system z racji swych wewnętrznych prawidłowości powoduje dodatkowo olbrzymie marnotrawstwo. Komuniści zdają sobie z tego sprawę, że koszty rabowania społeczeństwa są duże i chcieliby zracjonalizować ten system poprze tzw. reformy. Tzw. reformy są niczym innym jak tylko próbą obniżenia kosztów rabunkowej gospodarki kraju w cudzym interesie, w polityczno-militarnym interesie Związku Sowieckiego". W latach 90-tych i później, poglądy prof. Kurowskiego przeszły pewną ewolucję w stronę bardziej etatystycznego podejścia do gospodarki. Zapewne przyczyniły się do tego złodziejskie formy prywatyzacji, liczne afery III RP, które prof. Kurowski być może błędnie uznał za negatywne przejawy kapitalizmu... A może obudził się w nim sentyment do związku zawodowego, któremu wszak przed stanem wojennym doradzał. Nie wiem, trudno ocenić... Prof. Stefan Kurowski miał 88 lat. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie... Paweł Sztąberek