Smog-Stop, Socjalizm-Start!

Niewykluczone, że na naszych oczach rozgrywać się właśnie zaczyna jeden z największych, w ostatnich latach, przekrętów dokonanych na pieniądzach podatników. Chodzi o rządowy program Czyste Powietrze Czytaj więcej »

 

Traktat z Lizbony na wokandzie TK 10 XI 2010

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego przeczytać możemy, że już 10 listopada 2010 roku o godz. 9.30 odbędzie się sprawa w związku z wnioskiem grupy posłów i senatorów o stwierdzenie niezgodności z konstytucją RP zapisów Traktatu z Lizbony.

Przypomnijmy, że inicjatorem zbierania podpisów pod wnioskiem o skargę do TK był poseł Antoni Macierewicz. Od początku przyglądaliśmy się tej sprawie, pytaliśmy również sam Trybunał o jej losy. Pytanie, czy wybór daty 10 listopada, czyli dnia poprzedzającego rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, uznać należy za symboliczny, czy też jest to czysty przypadek? A jeśli jest to wybór symboliczny to cóż może oznaczać?

Poniżej publikujemy tekst informujący o sprawie a zamieszczony na stronie internetowej TK:

„Sygnatura: K 32/09
Termin: 10 XI 2010 roku, godz. 9:30
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm, Grupa senatorów

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Grupy posłów na Sejm oraz Grupy senatorów.
Grupa posłów na Sejm wniosła:
I. o zbadanie zgodności:
1) art. 1 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku w zakresie ustalającym treść:
a) art. 16 [9c] ust. 3, art. 31 [15b] ust. 2 akapit pierwszy, art. 41 [28] ust. 3 akapit trzeci, art. 45 [28d] ust. 2 zdanie drugie oraz art. 46 [28e] ust. 2 zdanie drugie, ust. 3 akapit drugi zdanie drugie i ust. 4 akapit drugi zdanie pierwsze Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim dopuszczają stanowienie przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną – samodzielnie albo wspólnie z Parlamentem Europejskim – wbrew stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych obowiązujących na jej terytorium lub wiążących ją w stosunkach zewnętrznych,
b) art. 31 [15b] ust. 3, art. 42 [28a] ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i trzecie oraz
ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze, a także art. 48 [48] ust. 6 akapit drugi i ust. 7 Traktatu wymienionego w lit. a;
2) art. 2 Traktatu z Lizbony, powołanego w punkcie 1, w zakresie ustalającym treść:
a) art. 207 [188c] ust. 4 akapit pierwszy, rt. 215 [188k] ust. 1 zdanie pierwsze, rt. 218 [188n] ust. 8 akapit pierwszy oraz art. 294 [251] ust. 8, 10 i 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim dopuszczają stanowienie przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną – samodzielnie albo wspólnie z Parlamentem Europejskim – wbrew stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych obowiązujących na jej terytorium lub wiążących ją w stosunkach zewnętrznych;
b) art. 25 [22] akapit drugi, art. 81 [65] ust. 3 akapit drugi i trzeci, art. 82 [69a] ust. 2 akapit drugi lit. b, art. 83 [69b] ust. 1 akapit trzeci, art. 86 [69e] ust. 4, art. 153 [137] ust. 2 akapit czwarty, art. 192 [175] ust. 2 akapit drugi, art. 218 [188n] ust. 8 akapit drugi zdanie drugie, art. 223 [190] ust. 1 akapit drugi, art. 262 [229a], art. 281 akapit drugi i trzeci, art. 308 [266] akapit trzeci zdanie drugie, art. 311 [269] akapit trzeci, art. 312 [270a] ust. 2 akapit drugi, art. 333 [280h] ust. 1 i 2 oraz art. 352 [308] ust. 1 Traktatu wymienionego w lit. a
– z art. 90 ust. 1-3 w związku z art. 2, art. 4 i art. 8 ust. 1 Konstytucji RP oraz w związku z wyrażoną w jej preambule zasadą suwerennego i demokratycznego stanowienia Narodu Polskiego o losie Ojczyzny;
II. Ponadto o zbadanie zgodności Deklaracji (nr 17) odnoszącej się do pierwszeństwa, dołączonej do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony, z art. 8 w związku z art. 91 ust. 2 i 3 oraz art. 195 ust. 1 Konstytucji RP;
III. Na wypadek, gdyby Trybunał Konstytucyjny nie orzekł o niezgodności z Konstytucją RP postanowień traktatowych wskazanych w części I pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b petitum, wnosimy o zbadanie zgodności art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2008 roku o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku w zakresie, w jakim zgodzie ustawodawcy na związanie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanymi postanowieniami traktatowymi nie towarzyszy ustawowe unormowanie stanowiącego udziału Sejmu i Senatu w procesie kształtowania stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w każdej sprawie ewentualnego przyjęcia przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej aktu prawnego na podstawie któregokolwiek z tych postanowień, z art. 2, art. 4, art. 8 ust. 1, art. 10 i art. 95 ust. 1 Konstytucji RP;
Grupa senatorów wniosła o zbadanie zgodności art. 1 pkt 56 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, w zakresie nadania nowego brzmienia art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej, w związku z art. 2 pkt 12, 13 i 289 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, w zakresie dodawanych art. 2a ust. 2 (nowy art. 2 ust. 2), art. 2b ust. 2 (nowy art. 3 ust. 2), art. 2f (nowy art. 7) oraz nowego brzmienia art. 308 (nowy art. 352) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z art. 8 oraz z art. 90 ust. 1 Konstytucji RP;

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski  w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Wiceprezes TK Marek Mazurkiewicz, sędzią-sprawozdawcą będzie Prezes TK Bohdan Zdziennicki”.

http://www.trybunal.gov.pl/Sprawy/Wokanda/wokanda.htm

*  *  *

O sprawie pisaliśmy dotychczas:

Antoni Macierewicz: Nie kopcie Kaczyńskiego!
Apel do Posła Antoniego Macierewicza w sprawie traktatu lizbońskiego
Poseł Antoni Macierewicz odpowiada na nasz apel!
Panie Wielomski i reszta, zamiast marudzić naciskajcie na posłów!
Panie Pośle, co się dzieje z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego?
Asystent posła Macierewicza odpowiada na nasz apel
Już 60 posłów podpisało się pod wnioskiem do TK w sprawie traktatu
Czy poseł Macierewicz gra skargą do TK?
Antoni Macierewicz: sprawę traktatu doprowadzę do końca

Zaskarżam Traktat z Lizbony
TK w pełnym składzie rozpatrzy wniosek posła Macierewicza

P


6 Responses to Traktat z Lizbony na wokandzie TK 10 XI 2010

 1. Win napisał(a):

  Tylko Panie Maciarewicz jak miałby Pan honor to by Pan natychmiast wystąpił z partii PIS po tym jak jej przywódca głosował za TL.

  Tak to zawsze będę uważał tego typu inicjatywy za gre na pokaz, nic więcej!

 2. kamil napisał(a):

  nie wierzę, że uda się wygrać dla Polski chociaż to, co wytargowali sobie Niemcy. Po prostu nie wierzę w polskich sędziów, ale i nie wierzę w ten system, który dobitnie pokazał swoją siłę podczas drugiego referendum w Irlandii… Fakt jest jeden, że sędziowie TK są w stanie przejść do historii, jeśli zwrócą Polsce część niepodległości.

 3. Bartłomiej napisał(a):

  @ Panie Win!
  Czasem trzeba zrezygnować z unoszenia się honorem, by z dobregu punktu móc gotować sobie scenę, na większe honory. A co do sprawy TL, niech to będzie „dzień który dał nam Pan”.

 4. […] Źródło:ProKapitalizm.pl […]

 5. masd napisał(a):

  10.XI.2010 będzie rozprawa co nie oznacza że będzie zaraz wyrok. Wszystko będzie zależeć jak rozwiedka zdecyduje i jaki wyda rozkaz na wydanie wyroku dla niezawisłego TK, jak wiadomo wszystkie sądy są u nas niezawisłe, więc będziemy jeszcze kilka dobrych dni czekali na wyrok. Może wyrok będzie ogłoszony ok.13.XII co będzie jakimś symbolicznym znakiem dla obywatelów UE.

 6. paweł napisał(a):

  Jeśli ktoś z Warszawy wybierałby się jutro na rozprawę do TK proszę o kontakt na redakcyjny mail.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *