Marsz Niepodległości 2018 – HGW, Duda i normalna Polska

Trwa chwilę w skupieniu. Żegnają go jednak okrzyki: Zdrajco narodu polskiego!, Oddaj polskie pieniądze, które dałeś Ukrainie! Czytaj więcej »

 

Uczestnicy rynku Forex i ich wpływ na kształtowanie kursu walutowego

Liczba uczestników rynku walutowego Forex w ostatnich latach dynamicznie się zwiększyła. Z pewnością dużą zasługą jest działalność brokerów, którzy poprzez swoje platformy transakcyjne umożliwiają inwestowanie na tym rynku milionom indywidualnych graczy. Czy to oni stanowią w takim razie najpotężniejszą siłę na Foreksie? Kim są pozostali uczestnicy tego największego rynku walutowego, jaki jest ich zakres działania oraz wpływ, jaki wywierają na kształtowanie kursów poszczególnych walut?

Najpotężniejsi gracze rynku międzybankowego

Najbardziej wpływowymi graczami są banki centralne oraz rządy państw. Równie duży udział w rynku posiadają banki komercyjne, na dalszej pozycji znajdują się pozostałe instytucje finansowe, takie jak mniejsze banki, różnego rodzaju fundusze, czy instytucje finansowe.

Banki centralne

Ich zadaniem jest realizacja polityki państwa w zakresie utrzymywania kursu jego waluty na poziomie, który pozwoli rozwijać się gospodarce. Są uważani za największego uczestnika rynku, choć ich udział wynosi zaledwie kilka procent. Mimo to potrafią w istotny sposób wpłynąć na kurs własnej waluty, m.in. poprzez regulację podaży pieniądza i ustalenie poziomu rezerw.

Banki komercyjne

Głównym motorem ich działań jest zysk. Stanowią na Foreksie bardzo istotną siłę, gdyż każdego dnia obracają ogromnymi kwotami, które są następnie transferowane między sobą przez pozostałe banki, zapewniając tym samym dużą płynność na rynku walutowym. Zajmują się również skupowaniem walut, nawet wtedy, gdy nie istnieje takie zapotrzebowanie. Dzięki temu tworzy się popyt i zmienia kurs walutowy.

Fundusze hedgingowe (parasolowe)

Dzięki swojej działalności dynamizują rynek. Podmioty te są w posiadaniu ogromnych funduszy, dzięki którym mogą wpływać na cenę konkretnej waluty. Wykorzystując słabość innych uczestników rynku, potrafią zarobić ogromne pieniądze dzięki swoim transakcjom.

Brokerzy

Niezmiernie ważną grupą – zwłaszcza dla klientów indywidualnych – są brokerzy, którzy poprzez swoje platformy umożliwiają drobnym graczom inwestowanie na Foreksie. Działają zarówno na rynku detalicznym, jak i międzybankowym. Mogą sami tworzyć własny rynek Forex, tak jak brokerzy MM, lub przekazywać zlecenia do banków, tak jak brokerzy STP, np. dom maklerski X-Trade Brokers. Dzięki mechanizmowi dźwigni finansowej inwestor, który wpłaci niewielki depozyt, może otworzyć pozycję np. EURPLN o wartościach znacznie przewyższających kwotę zdeponowaną przez niego na rachunku domu maklerskiego.

Klienci indywidualni

Pojedynczy gracz może stać się uczestnikiem tylko poprzez platformę transakcyjną danego brokera. Jeden, a nawet kilku inwestorów, nie jest w stanie wywrzeć jakiegokolwiek wpływu na walutę, niezależnie od tego, czy należy ona do głównej, czy też egzotycznej pary walutowej, takiej jak EURPLN.

Niezależnie od wielkości, każdy z tych uczestników pełni ważną funkcję na rynku walutowym. Ogromne wartości transakcji oraz bardzo duża liczba stron transakcji są najlepszym gwarantem rynkowych zasad, które panują na Foreksie.