Braun: To zła historia jest matką złej polityki

To zła historia jest matką złej polityki. Niech się wam broń Boże nie wydaje, że możecie rozszerzyć waszą, piękną wolnościową idee, nie wracając do historii Czytaj więcej »

 

UMCS zaprasza na konferencję o wolnym rynku

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza w dniach od 18 do 20 kwietnia konferencję naukową „Wolny rynek – gospodarka, prawo, społeczeństwo”. Wszystkie wykłady podczas konferencji mają charakter otwarty. Wśród prelegentów znajduje się Kamil Kisiel, publicysta i redaktor PROKAPA.Ideą konferencji jest pogłębienie wiedzy na temat procesów ekonomicznych oraz podstawowych instytucji gospodarki wolnorynkowej, zasad głoszonych przez Austriacką Szkołę Ekonomii, a także dyskusja nad prawnym i społecznym spojrzeniem na wolny rynek.

W Konferencji udział wezmą wybitni polscy ekonomiści, a także przedstawiciele świata nauki zainteresowani tematyką wolnorynkową. Wśród zaproszonych gości znajdują się:

– Robert Gwiazdowski
– Rafał Ziemkiewicz
– Marcin Chmielowski
– Paweł Dobrowolski
– Kamil Cebulski

Każdego dnia spotkania będą odbywały się na innym wydziale i tak:

18 kwietnia na Wydziale Ekonomicznym
19 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji
20 kwietnia na Wydziale Humanistycznym

Współorganizatorami wydarzenia są:
– Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Lublinie
– Studenckie Koło Naukowe Finansistów
– Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS
– Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS
– Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS
– Stowarzyszenie KoLiber
– Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

Plan wystąpień naukowych na konferencji:

18 – 19 kwietnia – panel ekonomiczny

Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Pierwszy dzień panelu:

9.00 – Otwarcie konferencji.
9.30 – mgr Michał Gamrot (Uniwersytet Łódzki): Wpływ ekspansji monetarnej na poziom inflacji w prognozach przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii. Próba oceny.
10.00 – dr Teresa Kondrakiewicz (UMCS): Skutki interwencjonizmu na rynku cukru w Unii Europejskiej.
10.30- Przerwa na kawę.

10.45 – mgr Marcin Jakub Gostkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu): Analiza rentowności poszczególnych Grup ubezpieczeń działu II w Polsce.
11.15 – dr Włodzimierz Gogłoza (UMCS): Zarządzanie oparte na rynku – „austriacki” wkład w myśl organizatorską.
11.45 – Norbert Slenzok (Uniwersytet Śląski): Ludwig von Mises jako filozof nauki – w stronę epistemologicznych podstaw prakseologii.

12.15 – Emilia Tarkowska, mgr Sylwia Szyc (KASE lublin): Strach przed wolnym rynkiem. Dlaczego boimy się wolności gospodarczej?
12.45 – Przerwa na kawę.

13.00 – Robert Gwiazdowski: głos eksperta na temat gospodarki.
14.00 – Pytania i dyskusja.
15.00 – Przerwa obiadowa.

16.00 – Kamil Cebulski: Trudna droga przedsiębiorcy na polskim rynku.
16.30 – Pytania i dyskusja.
17.30 – Zamknięcie pierwszego dnia konferencji.

Drugi dzień panelu:

9.50 – Otwarcie drugiego dnia panelu ekonomicznego.
10.00 – Liga Odpowiedzialnego Biznesu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu szansą dla rozwoju społecznego i gospodarczego.
11.00 – Tomasz Urbaś (stowarzyszenie mPolska): Polskie marzenie. Narodowe zarządzanie strategiczne.
11.45 – Olaf Wojak: Lepsza efektywność poprzez właściwy system motywacji ekonomicznej.
12.30 – Zamknięcie drugiego dnia panelu ekonomicznego.
=================================

19 kwietnia – panel prawny

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

9.20 – Otwarcie drugiego dnia konferencji.
9.30 – Adam Kondrakiewicz (Stowarzyszenie KoLiber): Pozycja przedsiębiorców wobec konsumentów.
10.00 – Marcin Kapusta (KASE): Rola państwa w systemie gospodarki wolnorynkowej.
10.30- Przerwa na kawę.

10.45 – Szymon Dziubicki (KASE): Prawo własności intelektualnej: historia, systematyka, krytyka.
11.15 – Piotr Patkowski (UMCS) : Wolny rynek w konstytucji III RP. Historia, charakterystyka zagadnienia, perspektywy rozwoju wolnego rynku w ujęciu konstytucyjnym.
11.45 – Ariel Mucha (Uniwersytet Jagielloński): Transgraniczne przekształcenie spółki.
12.15 – Joanna Niedojadło (Uniwersytet Jagielloński): Metody redukcji obciążeń podatkowych w ramach obrotu profesjonalnego.

12.45 – Przerwa na kawę.
13.00 – Mikołaj Barczentewicz : Czy państwo powinno walczyć z monopolami na rynku?
13.30 – Pytania i dyskusja.
14.00 – Paweł Dobrowolski: Dlaczego Polska potrzebuje gospodarczego konfliktu pokoleń?
14.30 – Pytania i dyskusja.
15.00 – Przerwa obiadowa.

16.00 – Tomasz Dworzyński : Ustrój patologiczny od podstaw – wady kodeksu wyborczego. 17.00 – Zamknięcie drugiego dnia konferencji.
================================

20 kwietnia – panel społeczny

Miejsce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

9.00 – otwarcie trzeciego dnia konferencji
9.10 – Kamil Kisiel: Społeczne uwarunkowanie i pasywa gospodarki rynkowej
9.40 – mgr Kamil Sokołowski: „Państwo” Platona i ekonomia wymiany.
10.10 – dr Krzysztof Michalski: Kapitalizm naukowy? O niektórych skutkach komercjalizacji nauki.
10.40 – przerwa na kawę.

11.00 – Rafał Ziemkiewicz – głos eksperta na temat gospodarki.
12.00 – Pytania i dyskusja.
13.00 – Przerwa na kawę.

13.45 – Marcin Chmielowski: Agoryści i naturalna elita – dwie koncepcje przewodzenia libertariańskim przemianom.
14.15 – Pytania i dyskusja.
14.45 – Zamknięcie konferencji.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *