Trójmorze, żydzi i teoria spiskowa…

Koncepcja, która jest obecnie forsowana powstała w Departamencie Obrony USA po inwazji Rosji na Ukrainę i jest w interesie zarówno Polski i USA oraz bezpieczeństwa światowego Czytaj więcej »

 

Unia Europejska to rak. Nie pielęgnujmy go

Wywiad z Michałem Marusikiem kandydatem Kongresu Nowej Prawicy do europarlamentu z Warszawy.


Czy państwo powinno tak jak do tej pory ingerować we wszystkie dziedziny życia Polaków, czy może państwo powinno ograniczyć swoje kompetencje do kilku najważniejszych dziedzin? Jeżeli tak jakie to powinny być dziedziny?

„Czy koło powinno być kwadratowe? – Nie!”. Sfera prywatności powinna pozostawać poza jakąkolwiek ingerencją władz publicznych. Moja wiara, moja wiedza, moje zdrowie, moje zarobki, moja skłonność do ryzyka, etc, etc… Wszystkie tego typu sprawy powinny się znaleźć poza zasięgiem władz. Jest to tzw. domena społeczna; obszar, w którym ludzie sami decydują o swoich sprawach. Państwo jedynie powinno zagwarantować, że w tym obszarze relacje nie będą oparte o stosowanie siły. Państwo obejmuje tzw. domenę publiczną. W tym obszarze, oprócz wspomnianego już bezpieczeństwa wewnętrznego, znajduje się bezpieczeństwo zewnętrzne, czyli zabezpieczenie przed wszelką (głównie siłową) ingerencją z zewnątrz. W domenie tej znajduje się również zapewnienie sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, racjonalne dysponowanie zasobami przyrody oraz polityczne relacje z innymi państwami. Samo funkcjonowanie państwa oznacza też konieczność utrzymania takich instytucji jak skarb, budżet, czy też instytucje tworzenia prawa. Dziś podstawowym problemem jest likwidacja „państwa opresyjnego”, czyli tych funkcji państwa, które w sposób nieuprawniony wkraczają w domenę społeczną. Najdotkliwszą z tych ingerencji jest ingerencja w działalność gospodarczą i zawłaszczanie wartości posiadanych i wytwarzanych przez społeczeństwo.

Czy rolą parlamentu powinno być tworzenie nowych przepisów czy likwidowanie szkodliwych dotychczas istniejących? Jakie przepisy dziś krępujące życie gospodarcze i aktywność obywateli należy zlikwidować?

Parlament jest właśnie od tworzenia prawa. Jeden przepis nowy może zlikwidować kilkaset przepisów dotychczasowych. Należy zlikwidować WZYSTKIE przepisy krępujące życie gospodarcze i aktywność obywateli. Utrzymać należy tylko zakaz czynienia sobie wzajemnej krzywdy.

Czy wysokie podatki i liczne przepisy uniemożliwiają rozwój przedsiębiorczości a w konsekwencji odpowiadają za pauperyzacje Polaków i powszechne bezrobocie?

Czy zabranie człowiekowi pieniędzy i związanie mu rąk i nóg czyni go biedniejszym i skrępowanym? Tak!

Jak powinien się zmienić system podatkowy, wysokość i formy podatków?

System podatkowy powinien się zmienić NATYCHMIAST. Wysokość podatków powinna radykalnie spaść. Tytułów podatkowych powinno być tylko kilka, a gros podatków powinny pobierać gminy.

Czy państwo powinno objąć wszystkich Polaków prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu?

Państwo nie powinno być od tego by zabierać wszystkim i dawać wybranym. Budżet państwa powinien służyć wyłącznie finansowaniu kosztów funkcjonowania struktury państwa.

Jaki powinien być model lecznictwa?

Taki, jaki ukształtuje się na rynku usług i świadczeń medycznych.

Czy świadczeniodawcy powinni być państwowi czy prywatni?

Żadnej działalności gospodarczej nie powinna prowadzić władza.

Czy świadczenia powinny być finansowane z podatków czy przez samych pacjentów?

Przez pacjentów i ich prywatnych protektorów – ubezpieczycieli.

Czy decyzja o objęciu wszystkich Polaków prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu pozwoliła by na likwidacje urzędów pracy, których dzisiejsza rola realnie ogranicza się do zapewnienia bezrobotnym prawa do bezpłatnych świadczeń lekarskich?

Nie ma „bezpłatnych świadczeń lekarskich”. Są tylko świadczenia na cudzy koszt. Proceder taki powinien zostać zlikwidowany.

Czy funkcjonowanie urzędów pracy jest potrzebne dla obywateli?

Ludziom są potrzebne wysokie wynagrodzenia i niskie bezrobocie. Obecna władza zapewnia im natomiast skandalicznie niskie wynagrodzenia, skandalicznie wysokie bezrobocie, plus urzędy pracy. Łajdactwo socjalistów polane sosem szyderstwa.

Czy państwo powinno utrzymywać biurokracje pomocy społecznej czy zlikwidować ją, i pozostawić ten zakres spraw samym obywatelom? Jak rozwiązać problem ubezpieczeń emerytalnych? Czy należy zaprzestać poboru składek by nie zaciągać nowych zobowiązań, i dotychczasowe zobowiązania spłać z budżetu, a decyzje o dobrowolnym prywatnym ubezpieczeniu pozostawić samym obywatelom?

Czy Pańska ręka powinna być Pańska? Tak, powinna być Pańska! Więc pomoc społeczna powinna być SPOŁECZNA. Należy ją odpaństwowić! Każdy obywatel powinien mieć możliwość swobodnego rozwiązania własnego „problemu emerytalnego”. Obecne składki emerytalne mają charakter podatku – są przymusowe. Należy znieść przymus, a dotychczas zaciągnięte zobowiązania wobec obywateli wypełnić z podatków zamykając tym samym okres barbarzyńskiego socjalizmu. Liczne grupy emerytów i rencistów na wolnym rynku usług ubezpieczeniowych zostałyby „wykupione” przez komercyjne firmy ubezpieczeniowe (za zgodą wszystkich stron) co radykalnie przyspieszyłoby zakończenie całego problemu. Obecny system powinien jak najszybciej „wygasnąć”. Obywatelom należy pozostawić wielokrotnie więcej pieniędzy i pełną swobodę decydowania o swojej przyszłości.

Czy w jakiś sposób system edukacji powinien być zmieniony? Czy należało by zlikwidować MEN, kuratoria i państwowe programy nauczania?

Edukacja dzieci powinna być sprawą rodziców.

Czy Polska powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej? Czy bilans polskiej obecności w UE jest korzystny dla Polski? Czy fundusze europejskie zmodernizowały Polskę czy zostały zmarnowane na propagandę, niepotrzebne inwestycje i zadłużanie Polski?

Coś takiego jak „proces modernizacji Polskie” nie może być projektem realizowanym przez aparat biurokratycznego nadzoru. To powinien być wynik gospodarczego żywiołu. Regulacjom ze strony władz państwowych mogą być poddane jedynie te przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym, których nie da się uporządkować w trybie porozumień między podmiotami gospodarczymi (warunki lokalizacja lotnisk, czy głównych arterii komunikacyjnych, zasady wykorzystywania zasobów surowcowych, zasady obrotu substancjami niebezpiecznymi, etc…). Wszelkie „fundusze” (nie tylko europejskie) są procederem wymuszania poczynań innych niż najkorzystniejsze. Wspieranie czegoś, co się – bez tego wsparcia – nie opłaca, kosztem hamowania rozwoju tego wszystkiego co się opłaca ma charakter gospodarczego sabotażu. Proceder ten rozbudowuje też do zupełnie już monstrualnych rozmiarów sferę biurokratycznego pasożytnictwa. A są to nie tylko koszty utrzymywania tysięcy biurokratów i ich „szklanych domów”, ale też koszty „lobbingu” (kupowania przychylności biurokratycznych nadzorców) i jego katastrofalnych dla gospodarki skutków. Propaganda unijna pokazuje to co biurokracja zechciała łaskawie sfinansować. Nie widzimy natomiast tego, co NIE POWSTAŁO z powodu zdławienia gospodarki przez aparat nadzoru. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że podstawowym skutkiem istnienia Unii Europejskiej jest właśnie to wszystko, co – z powodu istnienia Unii Europejskiej – NIE POWSTAŁO. Ten sam paraliż zresztą działa również na poziomie krajowym. Żadnej innej roli, poza tą paraliżującą Unia nie pełni. Rak socjalizmu zaczął się rozwijać w Europie w sposób całkiem dobrze zintegrowany. Nie zajmujmy się pielęgnowaniem raka. Zadbajmy w końcu o zdrowie własnego kraju.

Czy powinno przywrócić się w Polsce karę śmierci za morderstwo?

Dziś mamy stan taki: prawo chroni życie, a szczególnie życie morderców. Nie mogę się nadziwić, że taki idiotyzm trwa i znajduje zwolenników.

Czy kara śmierci powinna dotyczyć innych przestępstw np. pedofilii czy sprzedaży narkotyków nieletnim?

Przede wszystkim, oprócz morderstw, kara śmierci powinna obejmować zbrodnię zdrady stanu.

A może należało by zalegalizować handel narkotykami?

Handlu nie należy ani „legalizować”, ani „delegalizować”. Handel należy zostawić w spokoju.

Czy powinno się ograniczyć ustawowo dostęp nieletnich do pornografii?

Przestrzeń publiczna powinna być powściągliwa pod każdym względem. Oznacza to, że pornografia nie powinna być w przestrzeni publicznej eksponowana. „Nieletni” podlegają ochronie ze strony swych rodziców. Taki stan rzeczy powinien znaleźć wyraz w zapisach prawa.

Czy należy zakazać wszelkich form aborcji?

Należy zakazać wszelkich form zabijania niewinnych ludzi.

Czy procedury in vitro powinny być zabronione, legalne, czy legalne i finansowane przez państwo?

Z pewnym publicystycznym przejaskrawieniem należy stwierdzić, że wszystko powinno być dozwolone za wyjątkiem czynienia innym krzywdy. Zabijanie jest krzywdą poza wszelką wątpliwością. Jeżeli więc tzw. „procedura in vitro” polega na zabijaniu wielu ludzi, żeby jednemu stworzyć szansę na przeżycie to jest to proceder wyjęcia masowych zbrodni spod jakiejkolwiek kary.

Czy należy opodatkować prostytucję i zalegalizować stręczycielstwo? A może należy zakazać świadczenia prostytucji i karać usługobiorców?

Dzisiejsze państwo pobiera haracz od wszystkiego – z wyjątkiem prostytucji. Stara się więc zlikwidować i ten margines swobody. Normalne państwo nie powinno pobierać ŻADNEGO haraczu. Tylko przymuszanie kogokolwiek do prostytucji – jak każde inne przymuszanie – powinno być uznane za przestępstwo.

Czy należy wprowadzić zakaz propagowania zachowań szkodliwych dla zdrowia, homoseksualizmu, nikotynizmu czy hazardu?

Nie! Przestępstwem może być tylko upowszechnianie kłamstw.

Czy lichwa powinna być zakazana?

Zależy jakie znaczenie przypiszemy słowu „lichwa”.

Czy państwo powinno z budżetu finansować edukację historyczną obywateli?

Edukacja dzieci jest sprawą rodziców.

Czy należy zlikwidować publiczne media i zaprzestać poboru abonamentu?

Oczywiście!

Czy Polska powinna wspierać na forum międzynarodowym interesy społeczności żydowskiej, Izraela, i imperialną politykę USA?

Polska (Państwo Polskie) nie powinna być narzędziem wtrącania się w cudze sprawy.

Z jakimi krajami Polska powinna współpracować na forum międzynarodowym?

Ze wszystkimi, które dążą do wzajemnej pokojowej współpracy.

Jak powinno się oceniać PiS, decyzje Lecha Kaczyńskiego o sfinansowaniu przez polskich podatników Muzeum Historii Żydów Polskich, podpisanie przez prezydenta Kaczyńskiego Traktatu Lizbońskiego, popieranie przez PiS integracji z Unią Europejską?

Powinno się oceniać swobodnie i racjonalnie; bez gwałcenia własnego intelektu wszelkimi propagandowymi bredniami.

Jak powinno się oceniać takie nowe formacje polityczne jak Kongres Nowej Prawicy czy Ruch Narodowy? W jakim temacie możliwa jest współpraca z tymi środowiskami?

„Deklaracja Ideowa” Kongresu Nowej Prawicy jest publicznie dostępna na witrynie internetowej, więc każdy ma możliwość wyrazić swoją ocenę. Ruch Narodowy eksponuje dążenia zarówno prosocjalistyczne jak i antysocjalistyczne. Lewactwu trzeba powiedzieć: PRECZ! Ludzi prawych zapraszamy pod sztandary politycznej prawości. Pamiętajmy, że Prawda jest jedna, a kłamstwa można mnożyć w nieskończoność. Polacy nie potrzebują pięknego płaczu nad biedą i upokorzeniem. Polacy potrzebują, żeby ich władza przestała okradać i upokarzać. Racjonalna miłość do własnego Narodu powinna się wyrażać antysocjalistycznym programem politycznym. Dziś taki program oferuje tylko Kongres Nowej Prawicy.

Jakie inne kwestie są dla Polski i Polaków ważne?

A poza tym każdy chce być młody, zdrowy, piękny oraz kochany. Tego więc każdemu życzymy z całego serca. Gwarantując wszelako, że nasi posłowie nie uchwalą żadnej ustawy, która nakaże komukolwiek by był młody, zdrowy, piękny czy kochany.

Jan Bodakowski


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *