Polski samorząd nad przepaścią – zwycięstwo dyzmokracji

Przeglądając ulotki wyborcze kilku kandydatów z mojej okolicy znajduję przeróżne zapowiedzi tego, co to się w gminie nie zadzieje, jeśli tylko oddam na nich swój głos Czytaj więcej »

 

Wyrównać uczniom stopnie!

Niedawno nauczyciel uczący podstaw ekonomii w jednym z liceów oświadczył, że choć wcześniej nie “oblał” żadnego ze swych uczniów, to ostatnio uczynił to całej swej klasie. Otóż uczniowie tej klasy upierali się, iż wprowadzone przez rząd socjalistyczne rozwiązania zadziałają i że odtąd nie będzie już ani biednych ani bogatych – nastąpi prawdziwa urawniłowka.Wówczas nauczyciel postanowił: „Dobrze, zrobimy eksperyment i przetestujemy plan rządowy w naszej klasie”. Wszystkie oceny zostaną sprowadzone do wspólnej średniej, a każdy z uczniów otrzyma jeden i ten sam stopień średni. Jednym słowem, wszyscy zaliczą przedmiot i nikt nie otrzyma oceny ani bardzo dobrej, ani złej.

Oceny wyników pierwszego testu zostały uśrednione do stopnia „dobry”. Licealistów, którzy przygotowali się pracowicie i solidnie do testu i zasługiwali na ocenę “bardzo dobrą” spotkał przykry zawód i poczuli się pokrzywdzeni, a bardziej leniwi, którzy uczyli się „po łebkach”, wpadli w radosne podniecenie pod wpływem uzyskanych ocen. Jednakże dla drugiego testu ci bardziej leniwi uczniowie jeszcze mniej czasu poświęcili na naukę, podczas gdy zwykle pilni uczniowie postanowili tym razem pójść na łatwiznę i mniej się wysilić.

Średni wynik drugiego testu okazał się „dostateczny” – każdy otrzymał ten stopień. Tym razem żaden z uczniów nie przyjął tego z zadowoleniem. Kolejny, trzeci z rzędu test wykazał jeszcze gorsze rezultaty, średnia ocen spadła na poziom „niedostateczny”. Następne testy nie przyniosły polepszenia jakości wyników. Zaczęło się wówczas wzajemne obwinianie jednego przez drugiego, uczucia wzięły górę. Oskarżając i przezywając się nawzajem uczniowie przestali się uczyć, żaden z tych dotychczas najpracowitszych nie chciał się dłużej męczyć skoro ci najbardziej leniwi mieli również na tym skorzystać.

Ku swemu wielkiemu zdziwieniu WSZYSCY UCZNIOWIE OBLALI końcowy test. W związku z tym nauczyciel powiedział im rzecz następującą: nie zdając egzaminu, daliście razem, jako klasa, przykład wyników działania socjalizmu: Socjalizm i państwa socjalistyczne na dalszą metę nie zdają egzaminu i prowadzą do katastrofy, albowiem gdy ludziom odbierane są owoce ich wysiłków i pracy, tracą oni ochotę do dalszej pracy i wyrzeczeń. Czyż nie powinien to być prosty wniosek?

Poniżej pięć innych wniosków jakie wyciągnąć można z powyższego eksperymentu:

1. Tak jak nie należy przypisywać słabym uczniom lepszych stopni poprzez obniżanie stopni dobrym uczniom, podobnie nie należy nadawać ubogim bogactwa poprzez odbieranie go bogatym. Nie należy nagradzać ubogich za to, że są ubodzy, a karać bogatych za to, że są bogaci.
2. To, co dana osoba otrzyma nie zapracowawszy na to, inna będzie musiała to wypracować nie otrzymując w zamian nic.
3. Rząd nie może nikogo czymś obdarować bez uprzedniego odebrania tego czegoś komuś innemu.
4. Niemożliwe jest pomnażanie bogactwa poprzez jego dystrybucję!
5. Kiedy części społeczeństwa przyświeca idea nie podejmowania pracy w myśl zasady, że pozostała jego część zajmie się zapewnieniem opieki nad pozostałymi, i kiedy ta druga, pracowitsza część społeczeństwa dojdzie do przekonania, ze nie warto pracować na rzecz pierwszej, to mamy wówczas do czynienia z początkiem końca każdego społeczeństwa i narodu.

To o czym wyżej czytaliśmy dotyczy marksistów, „postępowców” i innych lewicowców, którzy odrzucają powyższą historię pod pretekstem nierealistycznego, ich zdaniem, scenariusza wydarzeń. W rzeczywistości jednak nie mogą oni poradzić sobie z niezbitym faktem, że niemożliwe jest, poprzez ustawodawstwo, uczynienie ubogich bogatymi nie zubożając całego społeczeństwa. W celu wyrównywania materialnych dysproporcji społecznych rząd nie ma prawa dokonywać grabieży przez odbieranie obywatelowi “A” jego własności, tylko po to, aby obdarowywać nią obywatela ”B”. Takie bezprawie prowadzi do efektów odwrotnych od zamierzonych, szkodząc całemu społeczeństwu.

Opracował Jan M. Małek na podstawie artykułu: Wayne Duprée: „Entire Class Fails when Obama’s Socialism Experiment Fails”, zamieszczonym w Independent Journal Review | February 13, 2014

Polskie tłumaczenie tekstu ukazało się pierwotnie na stronie www.pafere.org


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *