Polski samorząd nad przepaścią – zwycięstwo dyzmokracji

Przeglądając ulotki wyborcze kilku kandydatów z mojej okolicy znajduję przeróżne zapowiedzi tego, co to się w gminie nie zadzieje, jeśli tylko oddam na nich swój głos Czytaj więcej »

 

Zaskarżam Traktat z Lizbony

W dniu dzisiejszym 27 listopada br. w imieniu 63 Posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej złożyłem wniosek o orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją RP Traktatu z Lizbony sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007r. W szczególności zaskarżamy art. 1 i art. 2 Traktatu z Lizbony w tym zakresie w jakim zmienione przez niego artykuły Traktatu o Unii Europejskiej dopuszczają stanowienie przez Radę Unii Europejskiej wbrew stanowisku Rzeczpospolitej Polskiej aktów prawnych obowiązujących na terytorium RP lub wiążących ją w stosunkach zewnętrznych. Wskazujemy, iż przepisy te są w szczególności niezgodne z art. 90 ust 1 i 3 oraz art. 8 ust. 1 co w szczególności oznacza niezgodność z wyrażoną w preambule Konstytucji RP zasadą suwerennego i demokratycznego stanowienia Rzeczypospolitej Polskiej o losie Ojczyzny oraz zasadą nadrzędności Konstytucji RP nad wszelkim prawem obowiązującym w RP. Wnosimy także o orzeczenie, że Deklaracja nr 17 dołączona do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony jest niezgodna z Konstytucją RP. Równocześnie wnosimy o orzeczenie, że art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2008r o ratyfikacji Traktatu z Lizbony jest niezgodny z Konstytucją RP, w tym zakresie w jakim zgodzie ustawodawcy na związanie Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami traktatowymi z Lizbony nie towarzyszy ustawowe unormowanie stanowiącego udziału Sejmu i Senatu w procesie kształtowania stanowiska RP w każdej sprawie ewentualnego przyjęcia przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej aktu prawnego na podstawie głosowania większościowego.

Zaskarżone przez nas unormowania Traktatu z Lizbony oznaczają, że w tym kształcie jest on niezgodny zarówno z zasadą pierwszeństwa Konstytucji przed każdym innym unormowaniem prawnym jak i z zasadą suwerennego i demokratycznego stanowienia o losie Rzeczypospolitej Polskiej. We wniosku wskazujemy, iż te unormowania Traktatu sprawiły, że między innymi Parlamenty Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej przyjęły ustawy okołotraktatowe zgodnie z którymi wszelkie kwestie podejmowane przez Radę Unii większością głosów muszą uprzednio uzyskać ustawową zgodę parlamentu odpowiednio Czech i Niemiec. Wyrażam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny przychyli się do stanowiska prezentowanego we wniosku złożonym w dniu dzisiejszym.

Antoni Macierewicz
Poseł na Sejm RP

Pobierz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego… (PDF, 150 Kb)

Akcja Prokapitalizm.pl w sprawie Traktatu…

Apel do Posła Antoniego Macierewicza w sprawie traktatu lizbońskiego
Poseł Antoni Macierewicz odpowiada na nasz apel!
Panie Wielomski i reszta, zamiast marudzić naciskajcie na posłów!
Panie Pośle, co się dzieje z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego?
Asystent posła Macierewicza odpowiada na nasz apel

Już 60 posłów podpisało się pod wnioskiem do TK w sprawie traktatu
Czy poseł Macierewicz gra skargą do TK?
Antoni Macierewicz: sprawę traktatu doprowadzę do końca


7 Responses to Zaskarżam Traktat z Lizbony

 1. Andrzej napisał(a):

  Niestety za późno…

 2. paweł napisał(a):

  Pan poseł chyba słabo nagłośnił sprawę, albo też wszystkie media to zlekceważyły. Poza Radiem Maryja i Naszym Dziennikiem, nigdzie nie znalazłem wzmianki w mediach głównego nurtu. Mam nadzieję, że nie jest to świadoma strategia, by coś robić, ale trochę tak w konspiracji, żeby nie drażnić Lecha Kaczyńskiego, który wszak traktat podpisał…

 3. Ojciec Marek napisał(a):

  @paweł

  Na WP również byłą o tym wzmianka

 4. Sizar napisał(a):

  Rzeczpospolita też napisała

 5. Kamil Kisiel, Berlin (vel Cerber) napisał(a):

  Nie za późno na taką szarżę? Dlaczego nikt nie wziął przykładu z JE Petera Gauweilera, kiedy była taka okazja? Przecież JE Antoni Macierewicz z mecenasem Hamburą mogli stanowić polski odpowiednik duetu Gauweiler-Schachtschneider.

  Czy naprawdę nikomu na tym biednym kraju nie zależy?

 6. Maciej Dybowski napisał(a):

  Janusz Korwin-Mikke na swoim blogu również 27.XI.2009 napisał art pt. „Antoni Macierewicz nie ma racji”. I w tym ustępie JKM ma kupę racji.

 7. […] Zaskarżam Traktat z Lizbony TK w pełnym składzie rozpatrzy wniosek posła Macierewicza Hasła: Antoni Macierewicz, Piotrków Trybunalski, Traktat Lizboński, trybunał konstytucyjny, Unia Europejska […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *