Polski samorząd nad przepaścią – zwycięstwo dyzmokracji

Przeglądając ulotki wyborcze kilku kandydatów z mojej okolicy znajduję przeróżne zapowiedzi tego, co to się w gminie nie zadzieje, jeśli tylko oddam na nich swój głos Czytaj więcej »

 

Złożyła ślubowanie. Oddajcie na nią swój głos!

Kilka dni temu informowaliśmy o pomyśle Fundacji PAFERE, by kandydaci w wyborach do samorządu złożyli uroczyste ślubowanie, iż zobowiązują się do przestrzegania, gdy już zostaną wybrani, kilku zasad.

Otrzymaliśmy odpowiedź od p. Tatiany Augustyn z Łodzi, która poinformowała nas, iż takie ślubowanie złożyła. Pani Tatiana kandyduje do Rady Miasta Łodzi w okręgu nr 6. Strona internetowa p. Augustyn...

Zachęcamy zatem mieszkańców Łodzi do oddania w najbliższych wyborach swojego głosu na p. Tatianę Augustyn i zachęcanie do tego innych.

Przypominamy tekst ślubowania:

Jako kandydat(ka) na urząd prezydenta, burmistrza, wójta (niepotrzebne skreślić i wpisać nazwę miejscowości), uroczyście ślubuję, że w wypadku wybrania mnie przez szanownych wyborców na to stanowisko, nie zawiodę pokładanego we mnie ich zaufania i świadomy(a) swej odpowiedzialności za nasze wspólne dobro, nie będę:

1) inicjował(a), podpisywał(a) czy popierał(a) żadnego projektu, przepisu, rozporządzenia, czy innego dokumentu prawnego ograniczającego prawo mieszkańców (wpisać nazwę miejscowości) do ich własności prywatnej ( a wiec - i do związanej z tym wolności indywidualnej i gospodarczej), chyba, że takie ograniczenie byłoby konieczne ze względu na dobro ogółu obywateli i za słuszną rekompensatą dla właścicieli;  dlatego też, między innymi,  nie poprę żadnej uchwały, która oznaczać by miała wzrost obciążeń;

 2) nie będę uczestniczył(a) w jakimkolwiek działaniu, które miałoby charakter przekupstwa, łapówkarstwa, nepotyzmu, kumoterstwa, „ustawiania” przetargów publicznych, czy innej formy korupcji (dla odniesienia korzyści osobistych kosztem interesu ogółu mieszkańców (wpisać nazwę miejscowości)). Będę zwalczał(a) i potępiał(a) wszelkie przejawy i formy korupcji wśród mych współpracowników i urzędników. 

3) wszędzie, gdzie tylko będzie to możliwe, będę podejmował(a) działania na rzecz obniżki obciążeń mieszkańcom (wstawić nazwę miejscowości).

          

                                                              Imię i nazwisko Kandydata na Urząd:
                                                                          
                                                              Podpis Kandydata na Urząd:


One Response to Złożyła ślubowanie. Oddajcie na nią swój głos!

  1. Anna napisał(a):

    Pomysł stary jak świat z tym ślubowaniem ludzi u władzy a jak jest w rzeczywistości?każdy widzi.Ale incicjatywa słuszna.Ale myślę ,że będzie to tylko incjatywa i nic więcej …cyt.”nie będę uczestniczył(a) w jakimkolwiek działaniu, które miałoby charakter przekupstwa, łapówkarstwa, nepotyzmu, kumoterstwa, „ustawiania” przetargów publicznych, czy innej formy korupcji…”mission imposible.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *